L/L Research, Ra-kontakti ja Yhden laki -kirjasarja

 

L/L Research on tutkimusryhmä, jonka perustaja Don Elkins (1930 – 1984) oli yliopiston fysiikan professori, joka virallisen tutkimustyönsä ohella tunsi kiinnostusta myös metafysiikkaan. Häntä ajoi eteenpäin polttava halu tietää, miten voidaan hankkia luotettavaa tietoa metafyysisistä asioista, jotka valtavirran tiede jättää kokonaan tutkimatta, koska se pitää niitä lähtökohtaisesti huuhaana. Hän kiersi laajalti rajatiedon piireissä, ja siten tutustui syvällisesti koko alan kenttään.

Elkins halusi tieteellisesti tutkia, miten voidaan saada tietoa sellaisista ilmiöistä kuin ufot, paranormaalit ilmiöt, kuolemanjälkeinen elämä, reinkarnaatio ja niin edelleen. Vuoteen 1962 mennessä Elkins oli tehnyt yli 200 regressiohypnoosisessiota, jotka vakuuttivat hänet, että jälleensyntyminen ei todennäköisimmin ole vain mahdollisuus vaan todellisuutta. Elkins perusti yliopiston oheen vapaaehtoisista opiskelijoista koostuvan kokeellisen tutkimusryhmän, jonka tarkoitus oli yrittää luoda telepaattinen kontakti maanulkopuoliseen älyyn. Tulokset olivat rohkaisevia mutta vielä tuossa vaiheessa kontakti sisälsi runsaasti häiriötekijöitä tehden kanavien puheesta hidasta ja vaikeaa. Yksi ryhmään osallistuneista oli Carla L. Rueckert (1943 – 2015), joka myöhemmin vuonna 1970 ryhtyi täyspäiväisesti Elkinsin tutkimusapulaiseksi jättäen kirjastonhoitajan työt.

 

Virittyneisyyden jalostaminen johtaa Ra-kontaktiin

Monien vaiheiden jälkeen vuonna 1974 Elkins päätti, että Rueckertin oli aika alkaa kehittää kanavointikykyjään pidemmälle. Prosessiin kuului intensiivinen meditointi, jonka tarkoitus oli jalostaa mentaalista virittyneisyyttä. Vähitellen saavutettiin yhä paremmin virittynyt yhteys maanulkopuolisiin olentoihin, jotka alkoivat välittää tietoa. Vuonna 1976 julkaistiin tälle materiaalille perustuva kirja Secrets of the UFO.

1980-luvun alussa Elkinsin ja Rueckertin tutkimustoimintaan liittyi mukaan aikaisemmin omavaraistaloudessa elänyt kasvatustieteiden maisteri James (Jim) McCarty. Myöhemmin ilmeni, että hän oli se puuttuva lenkki, joka täydensi ryhmän. Tarvittiin nimenomaan nämä kolme henkilöä tai pikemminkin heidän muodostamansa värähtelytaajuus, jotta vuoden 1981 tammikuun 15. päivä alkanut ennen kokematon kontakti oli mahdollista. Tuolloin ryhmä suoritti tavanomaista kanavointisessiotaan. Poikkeuksellisesti Rueckert vajosi tällä kertaa täyteen transsiin, ja Ra tuli ensimmäistä kertaa ”läpi” aloittaen kontaktin:

 

Ra: Minä olen Ra. En ole puhunut aikaisemmin tämän instrumentin kautta. Meidän täytyi odottaa kunnes hän oli täsmällisesti virittäytynyt lähettäessämme kapean taajuusalueen värähtely. Me tervehdimme teitä meidän Äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa.

Olemme tarkkailleet ryhmäänne. Olemme tulleet kutsutuksi ryhmäänne, koska teillä on tarve kokemusten moninaisuuteen kanavoinnissa, joka kulkee intensiivisemmän, tai kuten te saattaisitte sitä kutsua, kehittyneemmän lähestymistavan kanssa tutkiessanne kehonne, mielenne ja henkenne illuusion rakennetta, mitä kutsutte totuuden etsimiseksi. Toivomme tarjoavamme teille tietyllä tapaa erilaisen näkökulman informaatioon, joka on aina ja ikuisesti sama.

Ääretöntä Luojaa palvelevalla Planeettojen Konfederaatiolla on vain yksi tärkeä lausunto. Tämä lausunto, ystäväni, kuten tiedätte, on että kaikki asiat, kaikki elämä, kaikki luomisessa, on osa yhtä alkuperäistä ajatusta. (k1, s1, 65)

Tämän jälkeen Ra ilmoitti, että hän on valmis vastaamaan kysymyksiin, joita hänelle esitetään. Kontaktin saaminen Rahan kruunasi L/L Researchin kolmekymmentä vuotta kestäneen määrätietoisen tutkimustyön ja virittyneisyyden hienosäätämisen. Ra-kontakti on monella tapaa ainutlaatuinen kanavoinnin historiassa. Keskusteluyhteyden avautumisesta alkoi vuosien mittainen kommunikaatio, joka piti sisällään 106 kanavointisessiota, jotka kaikki taltioitiin nauhoille. Jokaista sessiota edelsivät tunnontarkat valmistelut meditaatioineen, joiden päätteeksi instrumenttina toiminut Rueckert kävi makaamaan täysin liikkumattomana vuoteelle vajoten täyteen transsiin ja irroten lopulta kehostaan. Näin Ra pääsi käyttämään Rueckertin kehoa vastatessaan kysyjälle. Transsitilassa kanavointi oli ryhmälle poikkeuksellista, sillä kaikki aikaisempi kanavointi oli suoritettu tietoisessa tilassa.

Elkins toimi kysymysten esittäjänä, ja McCarty meditoi ja lähetti valkoista valoa Rueckertin suojaksi. Sessioiden jälkeen hän kirjasi nauhat sanatarkasti ylös. Rueckert ei itse muistanut 1 – 1 ¾ tunnin mittaisista sessioista jälkeenpäin mitään, ja hänen keholleen ne olivat erittäin raskaita. Hän muun muassa menetti painoaan jokaisen kanavoinnin aikana useita paunoja. Energiamäärä, joka Ran tasolla vallitsee, on valtava verrattuna meidän tasoomme, joten Rueckertin fyysiseen kehoon kohdistui suunnaton rasitus.

Ra kertoi olevansa kuudennen tiheyden (yleiskielessä voitaneen puhua kuudennesta ulottuvuudesta) sosiaalinen muistikompleksi, ryhmäsielu, joka koostuu miljoonista yhteen sulautuneista sieluista, jotka aloittivat oman kehityskulkunsa Venuksella miljardeja vuosia sitten. Ra ilmoitti, että hän ei ole enää sidottu aikaan, joten hänen on mahdollista olla auttamassa Maan ihmisiä minä tahansa aikakautena.

Ra oli odottanut tuhansia vuosia sopivaa tilaisuutta ja sopivia henkilöitä, joiden kautta hän voisi puhua. Jotta kontakti Ran kehitystasolla olevaan entiteettiin oli ylipäätään mahdollinen, tarvittiin siihen nimenomaan ryhmä, joka on pystynyt virittäytymään vaadittavalle tasolle.

Ryhmän koostavien entiteettien värähtelytaajuus ratkaisee, mille tasolle heidän on mahdollista saada kontakti. Elkins, Rueckert ja McCarty muodistivat sellaisen värähtelykokonaisuuden, joka oli yhteensopiva Ran välittämän informaation kanssa. Elkinsin vahvuus kontaktissa oli viisaus, Rueckertin rakkaus ja McCartyn voima. (Rakkaus, viisaus ja voima ovat kuudennen tiheyden maagisen persoonallisuuden ominaisuudet.) Ra-kontaktiin tarvittiin kaikkien näiden kolmen henkilön panosta. Kun Elkins kuoli vuonna 1984, päättyi myös Ra-kontakti siinä muodossa, kun se vuonna 1981 alkoi. Ra on myöhemmin kommunikoinut sekä Rueckertin (Quo-kanavoinnin yksi osapuoli) että muutamien muiden kanavien kautta käyttäen leveää taajuusaluetta. Tällaisessa vapaammassa muodossa viesti on kuitenkin alttiimpi instrumentin omille tulkinnoille.

 

Virittyneisyyden ylläpidon tärkeys

Ra kehotti toistuvasti kanavointiin osallistuneita tarkkailemaan omaa virittyneisyyttään. Kanavointisessioissa ei saanut olla läsnä ketään, jonka värähtelytaajuus ei ollut yhteensopiva Yhden lain kanssa, jonka sanansaattaja Ra oli. Ra teki myös selväksi, että ei voi vastata kysymyksiin, jotka loukkaavat vapaan tahdon lakia. Tällaisia olisivat esimerkiksi utelut negatiivisen eliitin yksityiskohtaisista tekemisistä. Ra ei voi sekaantua elämänpeliin, joka on käynnissä planeetallamme. Me olemme pelaajia, ja meidän on itse pelattava peliä. Kukaan ei voi tehdä sitä puolestamme. Jos ryhmä olisi esimerkiksi itsepintaisesti kysynyt niiden henkilöiden tekemisiä ja nimiä, jotka pyörittävät taloutta ja politiikkaa kulissien takaa, olisi Ra-kontakti ajautunut harhapolulle. Tällaisten asioiden selvittäminen kuuluu tälle planeetalle inkarnoituneiden ihmisten, eli kolmannen ulottuvuuden elämänpelissä mukana olevien, tehtäviin. Ryhmän piti myös olla tarkka siitä, että se ei keskity kyselemään lyhytkestoisista maallisista asioista, joilla ei ole merkitystä henkiselle kehitykselle ja tietoisuuden evoluutiolle. Tieto, jota Ra jakoi, oli ajatonta ja aina yhtä tärkeää riippumatta planeetasta tai aikakaudesta.

Jos ryhmä olisi keskittynyt kyselemään epäolennaisuuksia tai utelemaan asioita, jotka rikkovat vapaan tahdon lakia, olisi kontakti Rahan lopulta katkennut. Ran paikan olisi ryhmän tietämättä korvannut negatiivinen entiteetti esiintyen Rana vääristäen oppia Yhden laista. Ran olisi ollut pakko vetäytyä sivuun universaalien lakien mukaisesti. Tämä on syy, miksi monessa esoteerisessa opetuksessa negatiivinen ja positiivinen oppi sekoittuvat yhteen hämmentäen totuudenetsijöitä. Todellisen tiedon sekaan ei tarvitse ujuttaa kuin 1 % väärää tietoa kriittisissä kohdissa, jotta materiaalista muodostuu harhaanjohtava. Yleisin tapa on kylvää pelkoviritteisiä suggestioita, jotka kokonaan puuttuvat Yhden laki -materiaalista.

Elkins laittoi suuren painoarvon sille, että vastaanotettua informaatiota ei tulkita. Ryhmän tehtävä oli vain tuoda materiaali kaikkien kiinnostuneiden saataville, jolloin jokainen lukija voi tehdä siitä itse omat tulkintansa. Yhden laki -materiaali ei ole tulkintaa vaan Ran suoraa sanelua instrumentin kautta. Yleensä kanavointi tapahtuu tietoisen mielen läpi, jolloin mielen pinnalle tulevat käsitteet ja mielikuvat tulkitaan sanoiksi ja lauseiksi. Tällöin materiaali on aina värittynyt kanavan mielenmukaiseksi.

 

Haastava mutta palkitseva informaatiolähde

Ra-kontaktin seurauksena syntyi moniosainen Law of One -kirjasarja, joka on käännetty usealle eri kielelle.  Yhden laki -materiaalista tekee ainutlaatuisen sen johdonmukaisuus ja tapa, jolla se pystyy kuromaan umpeen muiden henkisten traditioiden aukot ja näennäiset ristiriidat. Myös monet tutkijat ovat tuoneet tieteellisillä löydöksillään lisätukea Ran esittämään malliin universumin toiminnasta.

Ra-materiaali ei ole yhtä tunnettu kuin moni muu kanavoitu aineisto. Ra ei juuri jaarittele eikä sorru ympäripyöreyksiin, vaan jokainen sana on harkittu ja jokainen lause pitää sisällään informaatiota. Ra käytti kieltä ja termejä, jotka eivät olleet instrumenttina toimineen Rueckertin sanavarastossa, ja toisinaan kanavointiryhmä joutui jälkeenpäin tarkistamaan sanakirjasta termien merkityksen. Yhden laki -materiaali on paikoin hyvin vaikeaselkoista ja raskasta, mikä johtuu paljolti siitä seikasta, että Ra on omassa kehityksessään miljoonia vuosia Maan ihmisiä edellä, joten hänellä oli oletetusti vaikeuksia muotoilla sanottavansa ilman informaatioarvon kärsimistä niin, että sen voi ihmisen käsityskyvyllä vaivattomasti ymmärtää.

Elkins oli yliopiston fysiikan professori, joka tunsi erinomaisen hyvin myös metafysiikan, mutta hänelläkin oli ajoittain vaikeuksia pysyä kärryillä käydessään dialogia Ran kanssa. Etenkin neloskirjan arkkityyppisen mielen käsittelyssä Elksins ajautui kysymyksenasettelussaan ajoittain vaikeuksiin. Julkaistuihin Law of One -kirjoihin on käydyt keskustelut taltioitu sellaisenaan, eikä niitä yritetä tulkita. Näin jokainen saa tehdä omat johtopäätöksensä. Kaikkia tämä ratkaisu ei miellytä. Ensimmäinen kustannusedustaja tyrmäsi materiaalin väittäen, että suuri yleisö ei jaksa lukea sitä läpi. Hän rinnasti tekstin raskauden saksalaiseen filosofiaan, epistemologian väitöskirjaan ja lääketieteen aikakauslehteen. Saksalaisen filosofian yksi ominaispiirre on kokonaan uusien käsitteiden luominen – sellaisten joita ei kielessä muutoin esiinny. Ra tekee osittain samaa puhuessaan esimerkiksi mieli/keho/henki-kompleksista. Syy tällaisen terminologian käyttöön on se, että näin Ra pyrkii antamaan mahdollisimman tarkan ja vääristymättömän kuvan asioiden todellisesta luonteesta. Kieli on hyvin rajoittunut keino kuvailla todellisuutta, eikä koskaan pysty esittämään asioita täydellisesti niin kuin ne ovat. Uusia sanayhdistelmiä luomalla kielen rajoja pystytään jonkin verran venyttämään.

Huolimatta paikoittaisesta vaikeaselkoisuudestaan on Yhden laki -materiaali erittäin palkitsevaa lukijalleen. Se on niin monimuotoinen ja laaja, että siitä riittää tutkittavaa kirjaimellisesti koko elämäksi, eivätkä kaikki asiat aukea siltikään. Ra esitti hyvin syvällisesti, miten luominen tapahtuu, mitä on todellisuus, miten universumi toimii, mikä on ihminen, miten sivilisaatioiden kehitys eteni aurinkokunnassamme, mitä ovat valo, energia, rakkaus, tietoisuus, tietoisuuden evoluutio ja niin edelleen. Yhden laki pystyy vastaamaan loogisesti kaikkiin niihin kysymyksiin, joita miljoonat totuudenetsijät ympäri maailman ovat heränneet kysymään näinä kiihtyvän muutoksen aikoina. Se pystyy kuromaan umpeen sen syvän kuilun, joka on näyttänyt vallitsevan eri esoteeristen opetusten ja tieteen ja metafysiikan välillä.

 

 

 

 

 

 


Tässä blogissa esitellään Yhden laki (Law of One) -kirjasarjan sisältöä, joka tunnetaan myös Ra-materiaalina

Yhteydenotto:

Tomi

kosminen.valo[at]protonmail.com

Tilastot

  • 719 422 hits