Mitä on tasapaino?

Sain taannoin sähköpostitse seuraavanlaisen kysymyksen, johon vastaan nyt pidemmin.

Kysymys:

Onko ”tasapaino”, josta Yhden laissa puhutaan, tasapainoa sto (service to others, toisten palvelu) ja sts (service to self, itsensä palvelu) välillä, eli siis positiivisten ja negatiivisten puolien välinen tasapaino ihmisessä ja siksi ”vain” 51 % prosenttia tarvitaan positiiviselle puolelle etenemiseen?

Vai onko kyse jostain muusta tasapainosta, mm. chakrojen tasapainosta verrattuna toisiinsa, eli että kaikki toimivat hyvin ja ovat auki, mielen tasapainosta siten että on antanut itselleen anteeksi ja hyväksyy omat kaikki puolensa (vai onko tämä jo sama asia kuin tuo ykkösvaihtoehto)?

Kun tuntuu, ettei kaikilla ole sama käsitys tästä tasapainoasiasta ja että jossain saattaa olla joku väärinkäsitys asian tiimoilta.

 

Vastaus:

Tasapainosta on tosiaan lukemattomia eri näkemyksiä. Osa on varsin vääristyneitä. Ehkä kaikkein vääristynein on näkemys, jonka mukaan ihmisen tarvitsee tehdä yhtä paljon ”hyvää” ja ”pahaa” ollakseen tasapainossa. Tällainen ihminen ei olisi tasapainossa.

Tasapainon tavoittelemisessa on kyse juuri chakrojen eli energiakeskusten tasapainosta. Chakrat heijastavat mielen tasapainoa. Täysin tasapainoinen mieli on päästänyt irti kaikista harhoistaan. Se on löytänyt oman alkulähteensä, joka piilee hengessä, Itsessä, Yhdessä äärettömässä Luojassa. Energia eli kundaliini pääsee nousemaan kruunuchakraan asti.

Yksinkertaisin tapa tarkastella ja ymmärtää chakroja on nähdä chakrajärjestelmä psykologisena järjestelmänä. Chakrojen minimitasapaino tekee mielestä epäitsekkään. Sen saavuttamiseen kuuluvat hyväksyntä, ymmärrys ja anteeksianto sekä itselle että toisille.

Tasapaino on siis eri asia kuin polariteettien välinen suhde, vaikka asia on siihen siten yhteydessä, että tasapainon kasvaessa myös polariteetti kasvaa. Suuressa tasapainossa olevalla on myös korkea positiivinen polariteetti. Tasapaino johtaa positiiviseen polarisaation. Kontrolloitu epätasapaino johtaa negatiiviseen polarisaatioon.

********

Ra-materiaalissa kerrotaan, että noustakseen 3d-tasolta 4d-tasolle on entiteetin saavutettava vähintään 51 % toisten palveluun suuntautumisen taso.

Vähintään 51 % toisten palveluun suuntautuminen tarkoittaa minimitason positiivista polarisoitumista. Kukaan henkisellä polulla kulkija ei tietenkään tähtää ollakseen vain 51 % positiivinen, vaan tietenkin pyritään 100 % toisten palveluun eli täydelliseen tasapainoon, mikä olisi täydellisesti valaistuneen olennon tila. Täydellisesti valaistunut ei tee mitään eroa itsen eikä toisten välillä, vaan kaikki on todellisen itsen eli Itsen palvelua. Yksi Ääretön Luoja on Itse, joka on kaikki.

Henkisen polun kultainen sääntö löytyy kaikista valtauskonnoista: ”kohtele toisia yhtä hyvin kuin itseäsi”. Tai toisin päin: ”älä tee toisille sitä, mitä et haluaisi itsellesi tehtävän”. Tällä tavoin aina toimiva ja ajatteleva olento ei olisi 50 % toisten palveluun suuntautunut vaan 100 % toisten palveluun suuntautunut. Hän ei tekisi mitään eroa toisten eikä itsensä välillä.

Toisten palvelu kuulostaa hyvin yksinkertaiselta ja sitä se myös on, mutta käytännössä asia osoittautuu melko haastavaksi, koska verhottu mieli on lapsesta saakka ehdollistunut monenlaisiin ajatuskuvioihin. Jotta pystyisi edes tietämään, mitä sekä itse että toiset tarvitsevat, on vapauduttava oman mielen harhoista. Tietämättömyys johtaa itsekkäiden mielihalujen palvelemiseen – itsen tai toisten. Harjojensa vallassa elävä uskoo tekevänsä hyvää, mutta todellisuudessa hän vain vahvistaa harhojaan ja manipuloi toisia.

Esimerkiksi joku saattaa uskoa, että hänen uskontonsa tai ideologiansa on ainoa ja oikea ja vain sen oppeja seuraamalla voi pelastua. Hän uskoo tekevänsä toisille hyvän palveluksen, kun hän pakkosyöttää heille näkemyksiään. Todellisuudessa hän elää omien harhojensa vankina, ja yrittää vetää muut samaan ahtaaseen mielen vankilaan. Positiivisen polarisaation sijaan hän polkee paikoillaan tai saattaa jopa kasvaa negatiivisuudessa, jos hän manipuloi toisia hyvin voimallisesti.

********

Jokaisen energiakeskuksen voidaan ajatella heijastavan tiettyä mielen aspektia tai tasoa. Ensimmäinen taso käsittelee eloonjäämistä ja seksuaalisuuta, toinen persoonallisia suhteita, kolmas sosiaalisia suhteita ja ryhmiä ja niin edelleen. Mielen aspektit muodostavat eräänlaisen psykologisen järjestelmän, chakrapsykologian, jota tutkimalla mielen toiminta muuttuu ymmärrettäväksi.

Kun ihminen alkaa ymmärtää omaa mieltään, alkaa hän ymmärtää myös maailmaa ja toisia. Jos sen sijaan mielen sisältö ja toimintamallit säilyvät verhottuina, motiivit tehdä asioita säilyvät itsekkäinä. Itsetuntemus on avain tasapainoon. Mielen sisältö luo yhden kokonaisuuden. Universumi luo yhden kokonaisuuden. Kaikki on yksi kokonaisuus.

Itsetuntemuksen kasvaessa rakkaus ja viisaus pääsevät ilmenemään persoonallisuuskuoren läpi. Persoonallisuuskuori voi kärsiä vielä jonkin aikaa häiriöistä, mutta silti rakkaus toisia ja itseä kohtaan pääsevät ilmenemään niiden läpi. Esimerkiksi oma ahdistus tai masennus ei tällöin muodostu esteeksi henkiselle työlle. Masennuksella voi jopa olla kehitystä edistävä vaikutus, koska sen aikana oman mielen harhoja tarkastellaan erityisen huolellisesti. Suuri ahdistus voi edeltää suurta vapautumista.

********

Jos asian haluaa tiivistää, niin itsetuntemuksen kautta ymmärretty ykseys tuo tasapainon. Rakkaus, viisaus ja voima kumpuavat ykseydestä.

Kun mieli on hiljaa, se alkaa vähitellen purkaa ohjelmointejaan. Harhat alkavat sulaa pois tietoisuuden valossa, ja todellinen itse pääsee esiin. Todellinen itse on ollut aina läsnä, mutta se on peittynyt harhoihin, kuten Aurinko on verhoutunut pilvipeitteeseen. Pilvipeitteen takana Aurinko on ollut aina läsnä.

********

Aiheeseen liittyvää:

Energiakeskukset

Polariteetti – positiivinen ja negatiivinen polku

Tunnetyöskentely – hyväksyntä johtaa tasapainoon ja ykseyteen

Muuta: Ilmoitus uudesta kirjasta


Tässä blogissa esitellään Yhden laki (Law of One) -kirjasarjan sisältöä, joka tunnetaan myös Ra-materiaalina

Yhteydenotto:

Tomi Varjola

kosminen.valo[at]protonmail.com

Tilastot

  • 769 486 hits

%d bloggaajaa tykkää tästä: