Mitä hyötyä on Ra-materiaalin tutkimisesta?

Monesti kysytään, mitä hyötyä on jonkin asian tekemisestä? Mitä hyötyä on Ra-materiaalin tutkimisesta? Mitä se voi tarjota totuudenetsijälle?

Voin puhua vain omasta kokemuksestani. En voi puhua muiden puolesta. Siten tämä on kuvaus siitä, mitä hyötyä Ra-materiaalin tutkimisesta on ollut minulle omassa henkisessä kehityksessäni.

Omassa elämässäni minulla on kaksi opettajaa, jotka ovat tehneet merkittävimmän vaikutuksen totuuden etsintääni. Kummankin opettajan löytyminen syvensi oleellisesti ymmärrystä itsestäni ja maailmankaikkeudesta. Nämä mestarit ovat Ra ja Ramana Maharshi. Yhä tänäkin päivänä Ra ja Ramana toimivat opettajinani, jotka täydentävät toinen toisiaan.

Ramana Maharshi

Ramana Maharshi

***

Löysin Ramanan vuosia ennen kuin Ra astui elämääni. Olin pitkään sitä mieltä, että en enää tarvitse Ramanan lisäksi muita opettajia. Ramana oli näyttänyt suunnan ja vahvistanut todeksi sen, minkä olin aina tiennyt. Ramanan menetelmä toimi käytännössä, joten en kaivannut muuta. Teoreettisesta lisätiedosta ei enää olisi suurta hyötyä.

Ramanan opetus on hyvin selkeää, yksinkertaista ja jaarittelematonta. Hän menee suoraan asiaan ilman kiertelyä. Pääsanoma on hyvin yksinkertainen: Vain Itse on todellista. Kaikki muu on mielen luomaa illuusiosta. Totuudenetsijän tehtävä on jäljittää ”minän” alkulähde kysymällä: ”kuka minä olen?” Tämä itsetutkimus lopettaa harhan. Jäljelle jää vain Todellisuus, puhdas Itse, kosminen tietoisuus.

Ramanan menetelmä itsensä todellisen luonteen oivaltamiseen on suorin ja yksinkertaisin. Tämä ei tarkoita, että se olisi helpoin. Vain tarpeeksi kypsä etsijä on valmis astumaan suoraa reittiä Itseoivallukseen ja tekemään siitä pysyvän. Tällainen kypsä etsijä, kuten Ramana, on aikaisemmissa inkarnaatioissa tehnyt välttämättömän esityön. Suurin osa etsijöistä joutuu tekemään esityötä nykyisessä inkarnaatiossaan ja mahdollisesti myös tulevissa.

Jo lapsena minulla oli tapana pohdiskella asioita syvällisesti. Olin alle kymmenen, kun olin huoneessani ja annoin ajatusteni juosta vapaana. En enää muista tarkasti, millaisia ajatuskuvioita mieleni teki, mutta jossain vaiheessa päädyin kutakuinkin tällaiseen pohdintaan: ”Jos minä nyt yllättäen lakkaisin olemasta, niin kuka ajattelisi maailmankaikkeuden olemassa olevaksi tai olematta olevaksi?” Ajatuskuvio hämmensi mieleni, mikä sai sen  pysähtymään täydellisesti. Samalla aika pysähtyi. Koko maailma pysähtyi. Maailma ei voi olla olemassa ilman minua! Ympäristö alkoi värähdellä, seinät ja kaikki esineet hohkata valoa. Ympäristö ja minuuteni alkoivat sulautua yhteen. Tässä vaiheessa hieman pelästyin, että katoaisin kokonaan, jolloin kokemus lakkasi yhtä varoittamatta kuin alkoikin. Mieli oli tullut väliin keskeyttämään kokemuksen.

Olin ensimmäistä kertaa elämässäni käyttänyt Ramanan itsetutkimuksen menetelmää, vaikka en sitä tuolloin tietenkään vielä tiennyt. Vasta nuorella aikuisiällä aloin tietoisesti hakea sulautumista itseni todelliseen olemukseen. Jokainen pienikin väläys, jonka Itse itsestään paljastaa, on sanoinkuvaamatonta autuutta.

***

Myös Ran pääsanoma on hyvin yksinkertainen: Kaikki on Yhtä. Yksi on kaikki. On olemassa vain Yksi eli Itse, joka on todellista. Kaikki muu on harhaa. Tämän yksinkertaisen totuuden lisäksi Ra käsittelee sellaista asiaa kuin tietoisuuden evoluutio. Todellisuus on pysyvää ja muuttumatonta, mutta illuusiolla on syklinsä ja jatkuva muutoksensa. Kehitys maailmankaikkeudessa noudattaa tiettyjä kuvioita. Jokainen olento kulkee pitkin tietoisuuden evoluution rappusia kohti lopullista sulautumista Luojaan. Ra on kavunnut noita askelmia kuudennelle tasolle asti ollen ihmiskuntaa miljoonia vuosia kehityksessä edellä. Ihmiskunta on nyt kolmannella tasolla (3d) ja nousemassa neljänteen.

Käytännössä kaikki etsijät käyttävät molempia menetelmiä yhtä aikaa: suora menetelmä toimii tietoisuuden evoluution rinnalla. Loppujen lopuksi suora ja asteittainen menetelmä ovat yksi ja sama. Ne vahvistavat ja tukevat toinen toisiaan. Vaikka Ramana oli ensisijaisesti suoran tien puolestapuhuja, hän myös neuvoi, miten asteittainen menetelmä vie perille.

***

Ramana teki eron absoluuttisen ja suhteellisen tiedon välillä. Absoluuttinen tieto koskee Itseä. Kun mieli on täydellisesti sulautunut Itseen, eikä enää ole lainkaan erillistä kokijaa, koettavaa eikä kokemisen kohdetta, on tieto absoluuttista. Toisin sanoen subjekti ja objekti ovat kadonneet. Silloin kun subjekti ja objekti ovat olemassa, on kaikki tieto suhteellista. Näkijä, näkeminen ja näkemisen kohde muodostavat suhteellista tietoa, joka on katoavaista ja ajallista.

Kaikki illuusiota koskeva tieto on suhteellista. Kaikki suullinen tai kirjallinen henkinen opetus on suhteellista tietoa, jonka tarkoitus on johdattaa absoluuttiseen tietoon.

***

Ramanan mukaan luomisteorioiden antamisen tarkoitus on tyydyttää mielen uteliaisuus, jotta se jälleen suuntaisi huomionsa tärkeimpään asiaan eli etsimään ”minän” alkulähdettä. Ramana pyrki opetuksessaan pitämään etsijän huomion koko ajan tärkeimmässä kysymyksessä. Hän kuitenkin toisinaan jakoi yksityiskohtaistakin suhteellista tietoa niille, jotka sitä tarvitsivat. Hän pystyi mestarisella tavalla vastaamaan syvällisiin filosofisiin pohdintoihin esimerkiksi veda-kirjallisuudesta. Hän puhui suorasta kokemuksesta käsin eikä teoreettisesta järkeilystä.

Harvinainen kuva 1930-luvulta. Paul Brunton (oikealla) ja Paramahansa Yogananda tapaamassa Ramanaa.

Harvinainen kuva 1930-luvulta. Paul Brunton (oikealla) ja vierellään Paramahansa Yogananda tapaamassa Ramanaa.

Ra käsittelee huomattavasti laajemmin illuusiota ja sen kuvioita. Totuudenetsintä tapahtuu aina suhteellisen tiedon kentällä, illuusion sisällä. Ilman illuusiota ei olisi totuudenetsijää. Ra laajentaa suhteellisen tiedon kenttää tyydyttämään modernin aikakauden etsijän älylliset tarpeet. Ra vastaa Ramanaa laaja-alaisemmin kysymyksiin illuusion luonteesta: Miten luominen tapahtuu? Miksi maailmassa on hyvää ja pahaa? Mihin tarvitaan kärsimystä? Miten tietoisuuden evoluutio etenee? Mitä ovat aika, avaruus ja energia? Mikä rooli dualismilla ja polariteetilla on luomisessa?

Modernin aikakauden etsijän mieli askartelee eri laajuudella perimmäisten kysymysten parissa kuin maatalousvaltaisissa yhteiskunnissa eläjän. Teknologinen ja tieteellinen kehitys ovat avanneet mielen pohdiskelemaan avaruusmatkailun ja Maan ulkopuolisten sivilisaatioiden roolia maailmankaikkeudessa. Aikaisemmin esimerkiksi kaikkia korkeammin kehittyneitä olentoja kutsuttiin jumaliksi tai enkeleiksi. Nykyisin samoista olennoista saatetaan käyttää nimitystä avaruusolennot. Todellisuudessa olemme kaikki avaruusolentoja.

***

Ennen lopullista Itseoivallusta etsijä kokee välähdyksiä Itsestä, mutta nämä korkeamman tietoisuuden tason tilat eivät kuitenkaan ole pysyviä. Dualistinen mieli palaa aina takaisin, jolloin arki palaa. Yleensä korkeamman tietoisuuden tilat ovat ohimeneviä, mutta ne kannustavat eteenpäin kohti pysyvää rauhaa. Mielen hiljentämistä harjoittamalla välähdykset autuudesta muuttuvat yhä pidemmiksi.

Valaistuminen ei ole pysyvää niin kauan kuin mielellä on taipumuksia, jotka vetävät sen takaisin Alkulähteestä dualismin maailmaan. Ykseystietoisuus, absoluuttinen tietoisuus, kosminen tietoisuus, kristustietoisuus – samaa asiaa kutsutaan monella nimellä – on kuitenkin aina taustalla. On mahdotonta olla siitä erossa. Jokainen olento on aina valaistunut, mutta unohduksen verho luo päinvastaisen harhakuvan.

Niin kauan kuin mieli on jaettu unohduksen verholla tietoiseen ja alitajuiseen, ei samadhi ole pysyvää. Samadhiin pääsemiseksi tarvitaan ponnistelulla ja keskittymisellä tapahtuvaa virittymistä, mielen hiljentämistä. Lopullisessa samadhissa ponnistelua ei tarvita, vaan se on luonnollinen olotila. Kun unohduksen eli tietämättömyyden verho on häivytetty, jää jäljelle puhdas Itse, kosminen tietoisuus.

Rinnassa oleva Itsen keskus tai ydin heijastaa itsestään luomisen energiasäteet (punaisesta violettiin 3d-tasolla), joissa piilevät mielen yksilölliset taipumukset. Säteet muodostavat Ran terminologian mukaan energiakeskuksia, joita Ramana kutsuu joogan psyykkisiksi keskuksiksi. Jokainen olento on samaan aikaan sekä täydellinen Luoja että tietoisuudessaan kehittyvä yksilö. Mieli ei pysy Alkulähteessä niin kauan kuin energiasäteissä on taipumuksia, jotka vetävät sen siitä pois. Tietoisuuden evoluutio on siten mielen taipumusten puhdistamista, energiakeskusten tasapainottamista, jotta mieli lopulta sulautuisi alkulähteeseensä. Mielen taipumukset voidaan siis jäljittää energiasäteisiin, ja säteet voidaan jäljittää Keskukseen.

Ramana totesi, että hänen mielensä oli kuollut, ja toisaalla, että hänen mielensä oli Pyhä Henki. Ran terminologiassa Pyhä Henki on Korkeampi Itse, jonka olemusta käsitellään Yhden laissa ainutlaatuisella tavalla. Tietoisuuden evoluutiota voidaan tarkastella yksilön matkana kohti korkeampaa ”minää”, joka on aina läsnä korkeampana tietoisuutena, mutta sitä ei matkan alkuvaiheessa oivalleta. Ra itse tulee ykseyden tasolta, joka on korkeamman minän värähtelytaajuus.

***

Ramana painotti, että jokainen menetelmä vie samaan päämäärään.

Kysyjä: Mikä menetelmä on paras?

Ramana: Se riippuu yksilön luonteenlaadusta. Jokainen yksilö syntyy edellisten elämien taipumusten kanssa. Yksi menetelmä on helppo yhdelle yksilölle ja toinen menetelmä toiselle. Sen suhteen ei ole määräytyvyyttä. (Talks s. 558)

Myös Ran mukaan jokainen menetelmä vie päämääräänsä. Ra ei sinällään anna menetelmää, vaan jakaa informaatiota, jonka käytäntöön soveltaminen voi auttaa etsijää löytämään itsensä ytimen. Totuudenetsintä tapahtuu illuusion sisällä. Mieli tekee etsintää. Ran antama informaatio vetoaa tietynlaisiin etsijöihin ja soveltuu tietynlaisen luonteenlaadun omaaville. Keitä nämä yksilöt ovat? Ne ovat ensisijaisesti sieluja, jotka ovat edellisissä inkarnaatioissaan eläneet Maata korkeamman kehitystason sivilisaatioissa. Toki muutkin kiinnostuvat, jos ovat venyttäneet mielensä rajoja Maan kulttuuripiiriä laajemmaksi.

***

Ra-materiaali on syvällinen kuvaus kosmisesta elämänpelin luonteesta. Se kuvailee pelaajat pelikentät ja pelin säännöt. Jos tietää, minkälaista peliä on pelaamassa ja millaiset ovat sen säännöt, alkaa peli tuntua loogiselta ja mielekkäältä. Jos sen sijaan on aivan hämmennyksissä, on paljon vaikeampi motivoitua peliin.

Periaatteessa samat asiat löytyvät vanhoista pyhistä kirjoituksista, joita Ramana kommentoi etsijöille, mutta ehkä nykyihmisen näkökulmasta katsottuna vaikeammin hahmotettavammin kuin Ra-materiaalista. Ra antoi informaation englannin kielellä 2000-luvun ihmiselle, joten ymmärtäminen voi olla helpompaa kuin vanhan itämaisen termistön kautta opiskelu. Esimerkiksi hindulaisuudessa ”lokat” ovat paikkoja tai tiloja, joihin sielut menevät fyysisen inkarnaationsa jälkeen – kukin omaa kehitystasoaan vastaavaan lokaan.

Brahmaloka on korkein alue, jonne edettyä yksilö ei enää koskaan jälleensynny. Ran termistössä tämä on seitsemäs värähtelyn tiheys (7d). Vielä kuudennelta värähtelytiheydeltä voidaan jälleensyntyä kolmannelle. Tiheydet voidaan hahmottaa myös matemaattisesti, joten tämä antaa yhden lisänäkökulman tieteellistä tarkastelua kaipaavalle etsijälle.

Jos olisin heti ensimmäisenä henkisenä tekstinä lähtenyt tutkimaan Ra-materiaalia, uskon, että olisin saanut siitä vähemmän irti. Mieleni ei olisi pystynyt kietoutumaan kaikkien käsitteiden ympärille. Ensin oli rakennettava silta, jota pitkin kulkemalla laajempi näkökulma oli mahdollista avata.

Jos tietolähde sisältää totuuden, se muuttuu väistämättä jossain vaiheessa eläväksi kokemukseksi. Omalla kohdallani Ra-materiaalin tarjoaman informaation sisäistäminen on auttanut avaamaan kanavia ja tuonut syvällisemmän, tietoisen yhteyden ennen kaikkea itseeni ja sivutuotteena myös sieluperheeseeni, joka on odottanut hiljaisena taustalla. Se on toiminut avaimena kosmiseen kansalaisuuteen, jossa ”avaruusolennot” eivät ole muukalaisia ”tuolla jossain”. Olemme kaikki yhtä suurta perhettä, samaa tietoisuutta. Muistikuvat korkeammin värähtelevistä maailmoista ovat tulleet ymmärrettäviksi.

Kuka siis kuulee Ra-materiaalin kutsun? Ketkä tuntevat vetovoimaa sitä kohtaan? Kuka sen opiskelemisesta hyötyy? Ra-materiaali sopii erityisen hyvin etsijöille, jotka ovat valmiita etenemään ilman fyysistä opettajaa tai gurua. Todennäköisesti suurimpia hyötyjiä ovat sielut, jotka ovat aikaisemmin eläneet korkeammin värähtelevissä ”maailmoissa” – tai ”lokissa” jos käytetään Ramanan termejä. He tunnistavat totuuden, jonka kanssa ovat aikaisemmin työskennelleet. He ovat olleet (osittain) valaistuneita toisissa maailmoissa, mutta yksilöllisyyttä on ollut vielä ainakin sen verran jäljellä, että inkarnoituminen uudelleen unohduksen verhon läpi 3d-maailmaan on ollut mahdollista. Nyt he pyrkivät tekemään samadhista pysyvän tässä karkeasti värähtelevässä maailmassa, joka tarjoaa runsaasti haasteita. Tämä illuusio on eräänlainen tulikoe, jonka läpäisy jouduttaa tietoisuuden evoluutiota miljoonilla vuosilla.

Advertisement

Tässä blogissa esitellään Yhden laki (Law of One) -kirjasarjan sisältöä, joka tunnetaan myös Ra-materiaalina

Yhteydenotto:

Tomi Varjola

kosminen.valo[at]protonmail.com

Tilastot

  • 769 486 hits

%d bloggaajaa tykkää tästä: