Arkkityyppinen mieli – osa 3

[Tämä on jatkoa osalle 2.]

Seuraavaksi käydään läpi arkkityyppisen mielen arkkityypit kahdeksasta kahteenkymmeneenkahteen, jotka koskevat kehoa ja henkeä sekä viimeistä arkkityyppiä eli Valintaa.

Ra-kontakti kesti usean vuoden, mutta päättyi Don Elkinsin kuolemaan. Siten arkkityyppisen mielen käsittely jäi hieman kesken. Mielikompleksin arkkityyppejä ehdittiin tarkastella suhteellisen kattavasti ja piirtää Ran antaman informaation perusteella kortit uudelleen, mutta kehon ja hengen korttien kohdalla tätä ei ehditty tekemään.

Ra ehti onneksi antaa tietoa riittävästi, joten jokaisen arkkityypin perusluonne selviää, ja tarotin nerokkuus paljastuu. Peruskehikko on siis saatavilla, ja sen ympärille jokainen tarotia tutkimaan lähtevä kykenee rakentamaan oman tulkintansa.

Analyysiä kehon arkkityypeistä on vähemmän, koska keho on heijastus mielestä. Mieli kasvaa rakkaudessa ja viisaudessa, minkä jälkeen se on kykenevä kohtelemaan kehon toimintoja viisaudella. Kasvu tapahtuu usein kehon kautta, katalyytit kehon kautta kierrättämällä.

Kehon arkkityypit 1 – 7, kortit 8 – 14

Kehon arkkityyppejä on niin ikään seitsemän eli tarot-korteissa niitä edustavat kortit 8–14.

Kehon arkkityypit ovat heijastus mielen arkkityypeistä ja näkyvät korteissa mielen peilikuvina.

8. Kehon Matriksi – Matrix of the Body

Arkkityyppi: Kehon Matriksi

Arkkityyppiä kuvaavia nimiä tarotissa: Tasapaino, Oikeus

Kahdeksas arkkityyppi ja kehokompleksin ensimmäinen arkkityyppi on kehon Matriksi, joka tarotissa tunnetaan nimellä Tasapaino tai Oikeus.

Ra: Kehon Matriksi voidaan nähdä heijastuksena mielen vastakohdista: se on rajoittamaton liike. (s79)

Ra: Kehokompleksissa matriksi voidaan nähdä Tasapainoisena työskentelynä tai Tasaisena toimintana. On huomioitavaa, että tässä matriksi on aina aktiivinen ilman keinoja olla epäaktiivinen. (s 78)

9. Kehon Potentioija – Potentiator of the Body

Arkkityyppi: Kehon Potentioija

Arkkityyppiä kuvaavia nimiä tarotissa: Viisas, Viisaus

Ra: Kehokompleksin potentioijaa voidaan kutsua Viisaudeksi, koska ainoastaan arvostelukyvyn kautta kehokompleksin jatkuvat toiminnot ja taipumukset voidaan kokea hyödyllisillä tavoilla. ( s78)

Ra: Kehon potentioija on siten se, mikä informoituna säätelee toimintaa. ( s79)

10. Kehon Katalyytti – Catalyst of the Body

Arkkityyppi: Kehon Katalyytti

Arkkityyppiä kuvaava nimi tarotissa: Onnenpyörä

Ra: Jokainen katalyytti koskee niiden kokemusten luonnetta, jotka kohtaavat mieli/keho/henki-kompleksin energiaverkon ja värähdykselliset aistihavainnot. Katalyytti koskee vuorovaikutusta toisten kanssa. Onnenpyörän tarjoama ulkoinen stimulus on sen luontoinen, että se tarjoaa sekä positiivisen että negatiivisen kokemuksen. (s81)

11. Kehon Kokemus – Experience of the Body

Arkkityyppi: Kehon Kokemus

Arkkityyppiä kuvaava nimi tarotissa: Lumoajatar

Ra: Yhdestoista arkkityyppi on Kehon Kokemus, joka esittää katalyyttia, jonka mieli/keho/henki-kompleksi on prosessoinut. Korttia kutsutaan Lumoajattareksi, koska se tuottaa siemenen lisäkasvulle. Entiteetti janoaa lisää kokemuksia. (s81)

12. Kehon Merkitsijä – Significator of the Body

 

Arkkityyppi: Kehon Merkitsijä

Arkkityyppiä kuvaavia nimiä tarotissa: Hirtetty mies, Marttyyri

Ra: Merkitsijä voidaan nähdä yksinkertaisena ja yhdistyneenä käsitteenä. (s79)

Kommentti Q’uon välittämän informaation perusteella:

Kipu on muutoksen hinta. ”Olette karuuden, julmuuden keskellä.” Julmuus, elämän karuus, on osa muutosta. Kemiallinen keho kokee ja voimistaa emootiot, mikä saa aikaan kasvun. Ilman kärsimystä ei ole kasvua.

Uhrautuminen, rikki oleminen, on ehto transformaatiolle. Tahto olla rikki, tahto uhrautua, on tahtoa oppia. Jokainen rikkinäisenä oleminen tarjoaa uuden ymmärryksen rakkaudesta.

13. Kehon Transformaatio – Transformation of the Body

Arkkityyppi: Kehon Transformaatio

Arkkityyppiä kuvaava nimi tarotissa: Kuolema

Ra: Kehon Transformaatiota kutsutaan Kuolemaksi, koska kuolemassa keho transformoituu korkeammin värähteleväksi kehoksi oppiakseen lisää. Jokainen vuorokausijakso kehon inkarnaatiossa tarjoaa kuoleman ja jälleensyntymisen sille, joka yrittää käyttää tarjottua katalyyttia. (s81)

14. Kehon Suuri tie – Great Way of the Body

Arkkityyppi: Kehon Suuri tie

Arkkityyppiä kuvaava nimi tarotissa: Alkemisti

Ra: Neljästoista arkkityyppi, Kehon Suuri tie, on nimeltään Alkemisti. Kehon Suuri tie, kuten kaikki muutkin kehon arkkityypit, täytyy nähdä peilikuvana mielen toiminnan työntövoimasta. Keho on mielen luomus ja instrumentti mielen ja hengen hedelmien manifestaatiolle. Siten kehon voidaan nähdä tarjoavan uunin, jossa Alkemisti manifestoi kultaa. (s81)

Kommentti Q’uon välittämän informaation perusteella:

Useimmat katalyytit 3D:ssä kierrätetään kehon kautta, mikä aiheuttaa kärsimystä. Mielen epätoivo heijastuu kehon epätoivoksi, mikä näkyy sairautena. Mielen epätoivo on käännettävä hengen epätoivoksi. Mentaalinen epätoivo muuntuu hengen epätoivoksi, sielun mustaksi yöksi, kuten elohopea muuntuu alkemistin käsissä kullaksi. Henkinen epätoivo muuntaa siten itsensä suuriksi paljastuksiksi ja positiivisiksi eteenpäin vieviksi muutoksiksi hengessä.

On harvinaista, että kukaan valmistuu 3D:stä ilman henkistä epätoivoa, tuskaa, haastetta ja niiden aikaansaamaa impulssia. Alkemisti kääntää kehossa koetun tuskan henkiseksi tuskaksi.

Alkemisti viittaa myös siihen, että mielen ja hengen kouliminen alkaa jossain vaiheessa näkyä kehon hallintana.

Hengen arkkityypit 1 – 7, kortit 15 – 21

15. Hengen Matriksi – Matrix of the Spirit

Arkkityyppi: Hengen Matriksi

Arkkityyppiä kuvaavia nimiä tarotissa: Sielun yö, Alkupimeys, Paholainen

Ra: Sielun Matriksia voidaan kutsua Sielun yöksi tai Alkupimeydeksi. Se ei ole kykeneväinen liikkumaan tai työskentelemään. Tämän erittäin vastaanottavaisen matriksin potentiaalinen voima on sellainen, että hengen potentioija voidaan nähdä salamana. ( s78)

Ra: Hengen matriksia on vaikea luonnehtia, koska hengen luonne on vähemmän liikkuva. Hengen energioilla ja liikkeillä ei ole dynaamisen liikkeen luonnetta, vaikka ne ovat kaikkein syvällisimmät, ja niillä on läheinen yhteys aika/tilan kanssa. Siten Matriksi voidaan nähdä syvimpänä pimeytenä, ja Hengen potentioija kaikkein äkillisimpänä herättävänä, valaisevana ja lisäävänä vaikutuksena. (s79)

Ra: Hengen Matriksia kutsutaan myös Paholaiseksi, koska hengen luonne on niin äärettömän hienovarainen, että valon hedelmöittävä vaikutus pimeyteen ei ole useinkaan niin ilmeistä kuin itse pimeys. Monen adeptin valitsemasta kehityksestä tulee hämmennyksen polku, kun kukin adepti yrittää käyttää Hengen Katalyyttia. Vain harvat ovat menestyviä auringon valoon tarttumisessa. Useimmat adepteista haparoivat kuun valossa, ja se valo voi yhtä hyvin harhauttaa kuin paljastaa kätketyn mysteerin. Siksi Hengen Matriksin melodia vaikuttaa usein olevan luonteeltaan negatiivinen ja paha.

On myös huomioitavaa, että adepti on sellainen, joka on vapauttanut itsensä yhä enemmän toisten entiteettien ajatuksista, mielipiteistä, rajoituksista ja siteistä. Oli tämä sitten tehty toisten palvelun tai itsensä palvelun polulla, on se välttämätön osa adeptin heräämistä. Tämä vapaus nähdään ei-vapaiden taholta pahana tai mustuutena. Magia tunnistetaan, mutta sen luonnetta usein ei. (s81)

Kommentti:

Adepti ei ole sitoutunut yhteenkään uskontoon, kulttuuriin tai dogmiin. Hän näkee niiden läpi. Siksi hän on muiden silmissä epäilyttävä, harhaoppinen, jopa paha.

Sitä mitä ei ymmärretä, pelätään. Tuntematon herättää pelkoa, joten se leimataan pahaksi. Pelko estää tutkimasta oman mielen syvyyksiä. Pelkoa täynnä oleva mieli näkee vain pimeyttä. Paranormaaleiksi kutsutut ilmiöt ja okkultismi nähdään yleensä hämärän linssin läpi, joten niiden todellista olemusta ei havaita. Populaarikulttuuri on tehnyt pahuudesta metafysiikan hallitsevan ominaisuuden, vaikka asia on päinvastoin.

Pimeydessä seisova entiteetti näkee henkisyyden ja totuuden etsinnän pahuutena, pahuudella leikkimisenä: ”Okkultismi on pahuutta, symbolinen filosofia on pahuutta, maailma on pelkkää pahuutta täynnä, negatiivinen eliitti on luonut kaikki muut opit ja uskonnot paitsi kristinuskon / ateismin…”. Hengen Matriksin nimi Paholainen kuvaa tätä arkkityyppiä erittäin osuvasti, sillä tietämättömälle kaikki näyttäytyy pahuutena.

16. Hengen Potentioija – Potentiator of the Spirit

Arkkityyppi: Hengen Potentioija

Arkkityyppiä kuvaavia nimiä tarotissa: Salama, Torniin iskevä salama

Ra: Hengen potentioija voidaan nähdä Salamana. Tarotissa tämä on jalostettu Torniin iskevän salaman käsitteeksi. Kuitenkin alkuperäinen potentioija oli salama sen äkillisessä ja tulisessa muodossa eli salama itsessään. (s78)

Ra: Kun Hengen Matriksi on syvin pimeys, voidaan hengen Potentioija nähdä kaikkein äkillisimpinä herättävänä, valaisevana ja lisäävänä vaikutuksena. (s79)

Kommentti:

Henki itsessään on valaiseva. Kolmannessa tiheydessä hengen voimasta voidaan yleensä havaita vain äkillinen väläys, mutta tuolloinkin se on kykenevä valaisemaan ja herättämään unesta.

17. Hengen Katalyytti – Catalyst of the Spirit

Arkkityyppi: Hengen Katalyytti

Arkkityyppiä kuvaavia nimiä tarotissa: Tähti, Usko, Toivo

Ra: Suosimme hengen katalyytista nimeä Usko. Hengen Potentioijan valaisemiset alkavat aiheuttaa muutoksia adeptin näkökulmaan. (s80)

Ra: Kehon prosessoima katalyytti on katalyytti keholle, mielen prosessoima katalyytti on katalyytti mielelle ja hengen prosessoima katalyytti on katalyytti hengelle. Yksilöllinen mieli/keho/henki-kompleksi voi käyttää jokaista huomioonsa tulevaa katalyyttia, tuli se sitten kehon ja sen aistien läpi tai meditaatiossa tai muun korkeammin kehittyneen lähteen kautta. Se luo ainutlaatuisen kokemuksen ainutlaatuisella tavalla ja taipumuksilla. (s93)

Kommentti perustuen Q’uon välittämälle informaatiolle:

Illuusion pimeydessä liikkumiseen tarvitaan uskoa ja tahtoa. Liikkuminen tapahtuu etsien valon pieniä juovia. Pimeydessä haparoidaan ja voimistetaan etsintää, kunnes nähdään taivaalla toivon tähti, uskon valo. Se on kaikki, mitä nähdään. Se ei valaise polkua, mutta se on etsinnän tuloksena istutettu valo, joka loistaa ilman aikaa ja paikkaa. Tähti on valon symboli. Tähden alla kävellään luottaen, että ei olla yksin pimeydessä. Tällöin saadaan kosketus omaan sydämeen, mikä on yhtä kuin polulle astuminen.  Adepti voi alkaa valita, mitä se tavoittelee.

Kaikki hedelmät kuihtuvat henkisen auringon paahteessa, joten siksi on ensin istutettava siemen, eikä pyytää ensin hedelmää. Kasvu alkaa siemenestä – ei hedelmästä.

18. Hengen Kokemus – Experience of the Spirit

Arkkityyppi: Hengen Kokemus

Arkkityyppiä kuvaava nimi tarotissa: Kuu

Ra: Sekä negatiivisella että positiivisella adeptilla on sama Matriksi. Myös Potentioijat ovat identtiset. Kunkin adeptin Katalyytti johtaa siihen, että adepti voi alkaa poimia ja valita, mitä se etsii jatkossa. Hengen Kokemusta kutsutaan Kuuksi. Se manifestoi yhä enemmän vaikutteita adeptin polariteettiin. Jopa kaikkein epäonnellisimmat kokemukset, jotka vaikuttavat tapahtuvan adeptin Katalyytissa, voidaan hengen näkökulmasta tarkastellen työstää sillä erottelukyvyllä, joka on varjossa mahdollista, kunnes kirkkainta päivänvaloa vastaava valo laskeutuu adeptin päälle ja toisten palvelun valaistuminen on tapahtunut. Itseään palveleva adepti on tyytyväinen varjoihin ja päivänvalon kohdatessaan vetäytyy takaisin suosien pimeyttä. (s80)

Kommentti:

Kuun valo on himmeä. Sisäinen etsintä alkaa kuun valossa. Toivo on hengen katalyytti, joka laukaisee etsinnän. Usein kaikki vanha romahtaa sitä ennen, eli koetaan henkilökohtainen konkurssi, sielun musta yö. Toivo johtaa eteenpäin ja suuntaa etsinnän syvemmälle sisäiseen hengen mysteeriin.

Kultivoimalla sitä sisäistä epämukavuutta, jota kutsutaan sisäiseksi etsinnäksi, saavutetaan viisaus. Skorpioni voi pettää pistämällä, mutta se symboloi myös viisautta. Kuun hämärä valo voi olla pettävää, mutta sen avulla on mahdollista myös jalostaa viisautta.

Kommentti perustuen Q’uon välittämälle informaatiolle:

Kokemus hengestä on usein kaipuuta, epätoivoa, avuttomuutta, rajoittuneisuuden tunnetta, ”Kuun ulvontaa yössä”. Epätoivon dynamiikka on keskiyötä. Epätoivo on tuottamatonta ja hyödytöntä tilaa, jossa elämänkokemuksen alivire on aina läsnä: mieli ei tiedä mitään. Sen vastakohta on ilo, jossa mieli tietää kaiken. Toisaalta henkinen epätoivo on ehdoton välttämättömyys henkiselle evoluutiolle. Se on liikuttava dynamiikka, joka informoi hengen kasvua ja evoluutiota. Vain metafyysinen epätoivo, joka on nöyrtymistä siihen, että ei tiedä mitään ja että on menettänyt kontrollin ja on vastakkain sielun pimeyden kanssa, kääntää tietoisuuden, transformoi ja aloittaa uuden.

19. Hengen Merkitsijä – Significator of the Spirit

Arkkityyppi: Hengen Merkitsijä

Arkkityyppiä kuvaava nimi tarotissa: Aurinko

Ra: Hengen Merkitsijä on se elävä entiteetti, joka joko säteilee tai imee Yhden Äärettömän Luojan valoa ja rakkautta – säteilee toisiin tai imee itseensä. (s80)

Kommentti:

Sisäinen aurinko on olemisen keskus. Meditaation hiljaisuus saa aikaan sen, että yksikään pilvi ei kykene peittämään sisäistä aurinkoa.

20. Hengen Transformaatio – Transformation of the Spirit

Arkkityyppi: Hengen Transformaatio

Arkkityyppiä kuvaava nimi tarotissa: Tuomio

Ra: Kuvan sarkofagi kuvastaa materiaalista maailmaa. Henki transformoi materiaalisen maailman ikuiseksi ja äärettömäksi. Hengen äärettömyys on jopa suurempi oivallus kuin tietoisuuden äärettömyys, sillä tietoisuus joka on koulutettu tahdolla ja uskolla, on tietoisuus joka voi ottaa suoraan kontaktin älylliseen äärettömyyteen. On paljon asioita, jotka tippuvat pois lukemattomilla adeptiuden askelmilla. Ra yhä astuu näitä askelmia ja ylistää Yhtä Ääretöntä Luojaa jokaisessa transformaatiossa. (s80)

21. Hengen Suuri tie – Great Way of the Spirit

Arkkityyppi: Hengen Suuri tie

Arkkityyppiä kuvaavia nimiä tarotissa: Maailma, Universumi

Ra: Hengen Suuri tie esittää kontaktia älyllisen äärettömyyden ja älyllisen energian kanssa sekä myös heijastusta tästä kontaktista. Älyllinen energia on Universumi, jota kutsutaan tarotissa myös hieman nurkkakuntaisesti Maailmaksi. (s80)

22. Valinta – The Choise

Arkkityyppi: Valinta

Arkkityyppiä kuvaava nimi tarotissa: Typerys

Viimeinen arkkityyppi on Valinta. Se on tarotin Suurten mysteerien korteissa nimetty Typerykseksi. Englanninkielinen sana ”fool” on useimmiten suomennettu ”narriksi”, mutta nimi Typerys kuvaa tämän arkkityypin luonnetta osuvammin, kuten voidaan havaita.

Kolmanteen tiheyteen inkarnoidutaan tekemään yksi tärkeä asia: Valinta. Tietoisuuden työstäminen on ainoa työ, jonka hedelmät punnitaan inkarnaation jälkeen. Kaikki muu tippuu pois. Mitään muuta ei jää jäljelle. Viimeinen arkkityyppi Valinta on yksittäinen ja sen parina toimii vain Merkitsijä.

Valinnan tehnyt on toisten silmissä Typerys, naiivi pilvilinnojen rakentaja, joka uskoo kaiken olevan peräisin rakkaudesta. Toisten mielestä vain typerys voi rakastaa tuomitsematta, vain typerys tuntee iloa maailmassa, joka on täynnä pimeyttä ja pahuutta. He eivät ymmärrä, että Typerys on nähnyt välähdyksen valosta. Siksi Typerys päättää rakastaa myös niitä, jotka ovat epärakastettavia, itsekkäitä ja kylmiä.

Typerys tietää, että se asuttaa illuusiota, joten se haluaa tulla yhdeksi myös sen kanssa, jota muut yrittävät paeta. Kun muut etsivät onnellisuutta, mielen rauhaa tai aistinautintoja, Typerys etsii rakkautta. Typerys etsii totuutta kivusta huolimatta. Typerys kulkee vastavirtaan. Hän yrittää nähdä täydellisyyden illuusiossa.

Typerys rakastaa koko sydämellään. Analyyttinen mieli ei pysty rakastamaan. Tarotin nerous piilee siinä, että jalosukuisten kuninkaallisten kautta päädytään Typerykseen, joka on kehityksen kulminaatio.

Negatiivisen adeptin Valinta on, että se kieltäytyy tulemasta typerykseksi. Kuvan hahmo kantaa vasemmalla olkapäällään suurta taakkaa, mikä viittaa siihen, että vasemman käden polun valinnut ei halua päästää irti materiaalisesta omistuksesta, statuksesta, yhteiskunnallisesta valta-asemasta ja erillisyydestä. Negatiivinen adepti tuntee olevansa liian älykäs, jotta sortuisi toisten ehdottomaan rakastamiseen. Sydänkeskuksen vihreä säde nähdään heikkoutena, joka estää käyttämästä häikäilemättömästi hyväksi hengen voimaa.

Typerys sen sijaan tietää, että rakkaus on kaikki mitä on, joten vihreä säde on todellista vahvuutta. Jeesus oli orjantappurakruunuineen Typerysten kuningas. Hänelle tarjottiin autiomaassa kaikkea valtaa maan päällä, mutta hän valitsi toisin, koska hän ymmärsi ehdottoman rakkauden olevan mittaamattomasti arvokkaampi. Hän uhmasi auktoriteetteja, koska rakasti enemmän totuutta kuin teeskentelyä, ja lopulta hänet ristiinnaulittiin marttyyrina. Kaikkien näennäisesti negatiivisten koettelemusten keskellä Jeesuksen usko ei koskaan hiipunut, vaan hän ymmärsi pohjimmiltaan kaiken olevan hyvin. ”Miten typerää ja mikä hukkaan heitetty mahdollisuus”, huokaa vasemman käden polun kulkija.

Elämme kulttuurissa, jossa meditaatioon ja henkiseen kehitykseen aikaansa käyttäviä pidetään typeryksinä. Tuon ajan ajatellaan olevan hukkaan heitettyä, sillä tuottavampaa olisi juosta tekemässä rahaa, kasata mainetta ja materiaa tai nauttia aistinautinnoista. Se mitä Typerys arvostaa, on ollut kulttuurissamme hyvin vähäisessä arvossa. Tämä on muuttumassa, sillä Typerysten määrä kasvaa kaiken aikaa.

Maailman perijöitä ovat typerykset. Tähän viittasi Jeesus puhuessaan, kuinka on tultava lapsen kaltaiseksi, jotta pääsee taivasten valtakuntaan. Mitä nuorempi lapsi on, sitä vähemmän hän on ehtinyt kadottaa avointa ja ennakkoluulotonta asennettaan maailmaan, ja sitä vähemmän hänelle merkitsevät kulttuuriset harhakuvat. Lapsi on hyväuskoinen typerys, joka elää luottaen nykyhetkeen vailla huolta huomisesta.

Tarotin opiskelu

Ra painotti L/L Researchin tutkimusryhmälle kahta asiaa: 1) Ra ei voi opettaa ja tulkita kaikkea, mitä tarot pystyy sen opiskelijalle tarjoamaan. Kukaan toinen ei voi opiskella toisen puolesta. Oppiminen on opiskelijan tehtävä – ei opettajan. Ra voi antaa vain kehikon ja filosofisen perustan, loppu jää oppilaalle. 2) Jokainen entiteetti havaitsee jokaisen arkkityypin hieman eri tavalla. Siksi äärimmäinen tarkkuus ei ole päämäärä, vaan tavoite on havaita jokaisen arkkityypin yleinen filosofinen käsite. Jokainen entiteetti pystyy yleisen raamin ymmärrettyään jatkamaan tulkitsemistaan omalla ainutlaatuisella tavallaan.

Jokainen entiteetti resonoi eritavalla tarotin kuviin, joten siksi ei ole tarpeen symbolismin tarkka analyysi vaan luova visiointi. Kukin oppilas kokee arkkityyppisen mielen ja sen rakenteet ainutlaatuisella tavalla, joka on hyödyllinen juuri kyseiselle oppilaalle

Kaikkein hyödyllisintä on tutkia käsitteitä, jotka muodostavat kunkin arkkityypin. Arkkityypit eivät ole jäykkiä kategorioita, vaan niiden välillä on jatkuvaa dynaamista vuorovaikutusta.


Ra kertoi, miten hän ohjasi muinaisia egyptiläisiä tarotin saloihin. Samaa etenemistä voi kokeilla tänäkin päivänä.

Ensimmäinen vaihe oli esitellä kuvat toinen toisensa jälkeen seuraavassa järjestyksessä:

kuvat 1, 8, ja 15. (Matriksit)

sitten 2, 9 ja 16; (Potentioijat)

sitten 3, 10, 17; (Katalyytit)

sitten 4, 11 ja 18; (Kokemukset)

sitten 5, 12 ja 19; (Merkitsijät)

sitten 6, 13 ja 20; (Transformaatiot)

sitten 7, 14 ja 21; (Suuret tiet)

ja lopuksi kuva nro 22. (Valinta)

Tällä tavoin oppilas löysi perustavaa laatua olevat suhteet mielen, kehon ja hengen välillä, sillä esimerkiksi Mielen Matriksin suhteesta Kehon ja Hengen Matrikseihin voidaan vetää tiettyjä alustavia päätelmiä. Oppilasta johdatettiin eteenpäin kysymyksillä: mitä hän tuntee linnun symboloivan? Mitä hän tuntee miespuolisen hahmon symboloivan? Näin edettiin hitaasti oivallus toisensa jälkeen.

Toinen vaihe: Kun oppilas hallitsi nämä visualisoinnit ja oli pohtinut jokaista seitsemää arkkityyppien luokitusta tutkien mielen, keho ja hengen välisiä suhteita, kehotti Ra pohtimaan arkkityyppejä pareittain: kortit 1 ja 2; (Matriksi ja Potentioija) 3 ja 4; (Katalyytti ja Kokemus) 6 ja 7 (Transformaatio ja Suuri tie). Samaan tapaan kehon ja hengen kortteja tutkittiin pareittain. On huomioitavaa, että Merkitsijää ei tutkittu pareittain, koska sen pari on kortti nro 22 eli Valinta.

Tämä tutkiminen johti oppilaan ymmärtämään yhä enemmän ja syvemmin jokaisen arkkityypin laatua ja värähtelyä. Tässä vaiheessa Ra kehotti kokelasta oppimaan tulemaan jokaiseksi arkkityypiksi, ja ennen kaikkea tietämään, milloin kunkin arkkityypin ominaisuuden omaksuminen olisi henkisesti ja metafyysisesti kaikkein hyödyllisintä.

Arkkityyppien opiskelun täytyy olla aina yhdistetty muihin henkisen kehityksen apuvälineisiin, joista meditaatio on olennaisin. Todellinen oppinen ja ymmärtäminen voivat tulla vain mielen hiljaisuudessa. Hiljaisuus on avain, jolla mieli aukaistaan. Ilman meditaatiota arkkityyppisen mielen opiskelusta on hyvin vähän hyötyä.

 


Tässä blogissa esitellään Yhden laki (Law of One) -kirjasarjan sisältöä, joka tunnetaan myös Ra-materiaalina

Yhteydenotto:

Tomi Varjola

kosminen.valo[at]protonmail.com

Tilastot

  • 769 486 hits

%d bloggaajaa tykkää tästä: