Arkkityyppinen mieli – osa 2

Oppilaalle tarot-kuvat tarjoavat resurssin evoluution prosessien oppimiseen. Jokaiselle muulle entiteetille nämä kuvat ovat vain kuvia, eivät enempää.”  – Ra[Tämä on jatkoa artikkelin osalle 1.]

Seuraavaksi käydään sarjajärjestyksessä läpi jokainen arkkityyppi yhdestä kahteenkymmeneenkahteen. Kyseessä on tiivistelmä Ran antamasta informaatiosta.

Nyt luettava teksti on siinä mielessä vielä ”raakaa”, että Ran antamaa informaatiota ei liiemmin kommentoida tai tulkita, vaan tähän on pyritty vain keräämään ydinkohdat jokaisesta arkkityypistä Ran välittämänä. Laajemmat kommentit ja tulkinnat tulevat myöhemmin.

Tarot-kuvista ensin on näkyvillä se kuva tai kuvat, joita L/L Researchin kanavointiryhmä käytti käydessään keskustelua Ran kanssa. Ryhmällä oli käytössään kaksi läheisesti toisiaan muistuttavaa egyptiläistä tarot-pakkaa, joten joissain kohdin on esitetty myös toisen pakan esittämä kuva, jos se täydentää toista. Ran esittämän informaation jälkeen ryhmä piirsi kuvan uudelleen poistaen siitä astrologiset lisäykset ja muut vääristymät. Uudistettu kuva on esitetty jokaisen arkkityypin käsittelyn lopuksi.

Mielen arkkityypit 1 – 7, kortit 1 – 7

1. Mielen Matriksi – Matrix of the Mind

Arkkityyppi: Mielen Matriksi

Arkkityyppiä kuvaava nimi tarotissa: Maagikko

Arkkityyppisen mielen ensimmäinen arkkityyppi on Mielen Matriksi. Tämä on tarotissa esitetty korttina nimeltä Maagikko. Maagikko symboloi itsetietoista entiteettiä, joka on täynnä magiaa (siitä mikä tulee).

Ra: Mielikompleksissa matriksi voidaan määritellä tietoisuudeksi. Tätä arkkityyppiä on kutsuttu Maagikoksi. Tietoisuus itsessään on liikkumaton. Tietoisuuden mahdollistaja, Potentioija, on alitajunta. Tämä sisältää valtavasti potentiaalia mielessä. (s78)

Ra: Nimi Maagikko ymmärretään, kun otetaan huomioon, että tietoisuus on suuri lähde, mysteeri ja paljastus, joka tekee tämän tiheyden mahdolliseksi. Itsetietoinen entiteetti on täynnä taikuutta siitä, mikä on tulossa. Mieltä tutkitaan ensin, koska mieli on ensimmäinen komplekseista, jota henkisen evoluution oppilas kehittää. (s78)

Ra: Mielen Matriksi on se, mistä kaikki tulee. Se on liikkumaton, mutta silti aktivoija kaiken mielen toiminnan mahdollistamisessa. (s79)

Ra: Mielen Matriksi on uros, mikä viittaa luovaan energiaan, jota ohjataan älyllisesti. Se ei ole biologinen uros vaan urosprinsiippi. Tarot-kuvissa on sukupuolisia eroja. Niiden tarkoitus on toimia sekä informaationa että viittaamaan, mitä biologinen entiteetti tai energia vetää puoleensa ja mitä arkkityyppiä. Ne tarjoavat myös yleisemmän näkökulman, joka huomioi polariteetin avaimena kolmannen tiheyden arkkityyppiseen mieleen. (s91)

Ra: Tahdon käsite tulvii joka puolelta Mielen Matriksin kuvaa. Sauva on astrologinen johdannainen ulospäin kurkottavan käden maagisesta eleestä. Ympyrä viittaa tahdon henkiseen luonteeseen, jolla tehdään maagisia tekoja kolmannessa tiheydessä. (s91)

Ra: Ilman potentioimista tietoisella mielellä ei ole sisäänpäin suuntautuneisuutta. Käsi kurkottaa sitä kohden, joka on lukittu siltä sen potentioimattoman vaikutuksen ulkopuolelle. (s91)

Ra: Neliö, häkki, missä tahansa nähtynä, on kolmannen tiheyden illuusion symboli ja se voidaan nähdä joko epämaagisena tai sopivassa konfiguraatiossa manifestoituna materiaalisena maailmana, jolle on annettu elämä. (s91)

Ra: Neliön ympärillä oleva tumma alue on alitajuisen mielen pimeys. Shakkikuvio on polariteetti. (s91)

Tässä toisen pakan kuvassa shakkikuvio erottuu paremmin.

Ra: Tarotissa kaikkien lintukuvioiden tarkoitus on osoittaa samaa, kuten Maagikon tapauksessa, että Maagikko ei voi toimia ilman kurkottamista kohden siivekästä henkeä. Myöskään henki ei voi lentää ennen kuin se vapautetaan tietoisella manifestaatiolla ja hedelmöitetään tällä tavoin. (s91)

Ra: Kannattaa pohtia ruokkimattoman tietoisen mielen käsitettä, mieltä ilman mitään muuta resursseja kuin tietoisuus. Ei pidä sekoittaa ruokkimatonta tietoista mieltä kompleksien joukkoon, joita te oppilaina koette, koska te olette jo moneen kertaan sukeltaneet Potentiaalin prosesseihin, Katalyyttiin, Kokemukseen ja Transformaatioon. (s91)

Ra: Kun lapsi syntyy, sen Mielen Matriksi on uusi ja vääristymätön sekä verhottu Mielen Potentioijalta ollakseen valmis siihen, mitä se kokee inkarnaatiossa. (s92)

Astrologisten ja muiden lisäysten poistamisen jälkeen uudelleen piirretty kuva näyttää seuraavalta:

2. Mielen Potentioija – Potentiator of the Mind

Arkkityyppi: Mielen Potentioija

Arkkityyppiä kuvaava nimi tarotissa: Ylipapitar

Sanakirjamääritelmän mukaan potentiaali tarkoittaa seuraavia asioita: kyky, voimavara, mahdollisuus, suorituskyky ja voimakentän suure. Suomen kieli on siinä mielessä hieman köyhä, että se ei ole muodostanut virallista verbiä eikä subjektia sanasta potentiaali. Äidinkielen opettaja repii hiukset yksitellen päästään, kun kuulee sanat” potentioija” tai ”potentioida”.

Käytettäköön niitä silti, koska esimerkiksi sanalla ”mahdollistaja” ei saavutettaisi kaikkia niitä vivahteita ja merkityksiä, joita potentioijalla on. Potentioija merkitsee mahdolliseksi tekevää, voimavarat antavaa, kyvyt antavaa ja resurssit antavaa. Tätä kaikkea on toinen arkkityyppi, Mielen Potentioija. Tarotissa sitä symboloi Ylipapitar, joka heijastaa naaraspolariteettia

Ra: Mielen Potentioija on se suuri resurssi, joka voidaan nähdä merenä, johon tietoisuus sukeltaa yhä syvemmälle ja läpikotaisemmin luodakseen, ideoidakseen ja tullakseen itsetietoisemmaksi. (s79)

Ra: Alitajuntaa voidaan runollisesti kutsua Ylipapittareksi, koska se on mielen potentioijana prinsiippi, joka mahdollistaa kaiken kokemuksen. (78)

Ra: Mielen Potentioija on arkkityyppi, joka voi auttaa adeptia ymmärtämään ennen inkarnaatiota ja inkarnaation aikana jatkuvien valintojen sarjojen luonnetta. (s92)

Ra: Mielen ja kehon Potentioijat ovat kummatkin mukana vastasyntyneen uuden kokemuksen etsinnässä. Mieli/keho/henki-kompleksilla, joka on vastasyntynyt, on yksi erittäin kehittynyt osa, jota voidaan parhaiten tutkia katsomalla mielen ja kehon Merkitsijöitä. Huomaat, että emme laske mukaan henkeä. Se osa mieli/keho/henki-kompleksista ei ole luotettavasti kehittynyt jokaisessa mieli/keho/henki/kompleksissa. Siten vastasyntyneen merkityksellinen toinen (significant other), joka on kaikkien aikaisempien inkarnaatiokokemusten sadonkorjuun taipumukset, tarjoaa tälle vastasyntyneelle taipumukset, joilla se kohtaa uuden kokemuksen. (s92)

Ra: Nainen istuu suorakaiteen muotoisen kappaleen päällä. Hän on verhottu ja istuu kahden pilarin välissä, jotka ovat identtisesti peitetty piirroksilla, mutta toinen on paljon tummempi kuin toinen. Verho esittää verhoa tietoisen ja alitajuisen mielen välissä. (s92)

Ra: Ylipapitar istuu rakenteessa, jossa polariteetti (tumma ja vaalea pilari) on kiinteä ja välttämätön osa. Ruokkimattomalla mielellä ei ole polariteettia, aivan kuten älyllisellä äärettömyydelläkään ei ole. Ali-ali-ali-Logoksen luonne, joka tarjoaa kolmannen tiheyden kokemuksen, on polaarinen – ei valinnasta johtuen vaan huolellisesta suunnittelusta. Potentioijan polariteetti ei ole Matriksin valittavissa vaan se on annettuna Matriksin hyväksyttäväksi.  Toisin sanoen tällä tietyllä illuusiolla on polariteetti perustanaan, mikä voidaan esittää pylväiden rakenteellisella merkityksellä. (s92)

Ra: Pylväiden piirustukset ovat täysin identtiset, minkä tarkoitus on osoittaa, että Yksi Ääretön Luoja ei suosi polariteettia, vaan tarjoaa itsensä täysinäisesti kaikille. (s92)

Ra: Ylipapittaren sylissä näkyvä kirjan muoto ei ole Ran antamaa alkuperäistä informaatiota.

Mielen feminiininen luonne suhteessa pyhään seksuaalisuuteen on itsessään ilman lisäyksiä kirja, jota ei feminiininen eikä maskuliininen prinsiippi pysty käyttämään ennen kuin urosprinsiippi on kurkottautunut ja penetroitunut symbolisesti seksuaalisella tavalla feminiinisen prinsiipin sisäisiin salaisuuksiin.

Kaikki kaavut, tässä tapauksessa ilmaistuna aikakauden mukaisilla ulkoisilla vaatteilla, varjelevat näitä prinsiippejä. Siten Mielen Matriksin ja Potentioijan välillä on dynaamista jännitettä. (s92)

Ra: Kuvan astrologiset symbolit eivät ole Ran antamia. (s92)

Ra: Tämä hahmo on lähellä, lähettyvillä kaikkea manifestaatiota. Mahdollisuudet tavoitella Potentioijaa ovat lukuisat. Potentioija ei kuitenkaan mene sisään manifestaatioon. (s92)

Ra: Puolikuu pään päällä ei ole Ran antamaan informaatiota, mutta nykyisessä kulttuurissa Kuu esittää feminiiniä ja Aurinko maskuliinia. Siten tämä osa kuvasta voidaan hyväksyä osaksi kuvaa, koska se ei sisällä merkittävää vääristymää. (s92)

Ra: Crux ansata on osa Ran antama informaatiota, mutta sen piirrostavassa on pieni astrologinen lisäys (sirppi ylhäällä), joka voidaan poistaa. (s92)

Ra: Crux ansata merkitsee elämän merkkiä – kun henki tekee materian eläväksi. Lisäksi se valaisee käsitettä, joka on osa arkkityyppiä: Tietoisuus, joka on inkarnaatiossa potentioitu, jatkuu myös inkarnaation jälkeen. (s92)

Ra: Hedelmät kaavussa ilmaisevat alitajuisen mielen hedelmällisyyttä. On huomioitava kaavun funktio. Potentiaalin todellinen luonne tarjoaa suuren suojelun. Hedelmän kantaminen on suojeltua toimintaa. (s92)

Ra: Suojelu näkyy hahmon oikealla puolella mutta ei vasemmalla. Tämä viittaa siihen, että positiivinen polariteetti on tehokkaampi polariteetti. (s92)

Ra: Hahmon päässään pitämä hattu on astrologinen lisäys, mutta se sisältää myös hyväksyttäviä vääristymiä. Oppilas voi joko poistaa koko hatun tai sitten pitää osan siitä ja antaa sille merkityksen, joka tukee kuvan käsitettä. (s96)

Kuva uudelleen piirrettynä:

3. Mielen Katalyytti – Catalyst of the Mind

Arkkityyppi: Mielen Katalyytti

Arkkityyppiä kuvaava nimi tarotissa: Hallitsijatar

Kolmas tarot-kortti on nimeltään Hallitsijatar. Myös se liittyy alitajuiseen, feminiiniseen mielen osaan.

Ra: Kolmas arkkityyppi on Mielen Katalyytti. Vaikka se sisältää paljon enemmän kuin pelkän kurinalaisen meditaation, saadaan se kaikkein tehokkaimmin hyödynnettyä meditaation kautta. Arkkityyppiä kutsutaan hieman hämmentävästi Hallitsijattareksi, vaikka tosin tarkoitus on ymmärtää, että se edustaa alitajuista tai feminiinistä mielikompleksin osaa, joka ensin täytyy käyttää tai jalostaa maskuliinisella tai tietoisella mielen osalla. Siitä johtuu jalosukuinen nimi. (s78)

Ra: Arkkityyppi on latautunut siten, että sen tarkoitus on luoda mahdollinen polarisaatio. (s93)

Ra: Taustalla odottaa hengen aurinko, joka säteilee suojelevasti kaikkien alusta asti saatavilla olevien katalyyttien ylle. Polariteetti näkyy monissa mahdollisuuksissa, joita on tarjolla materiaalisessa illuusiossa, mikä kuvassa ilmaistaan neliönä, jonka päällä hahmo istuu. Toiseksi polariteetti näkyy asennossa, jossa kuvan entiteetti istuu: se ei kohtaa mahdollisuutta suoraan, vaan katsoo jompaankumpaan suuntaan – vasemmalle tai oikealle. Kuvassa hahmo katsoo vasempaan, mikä vihjaa siihen, että illuusio vaikuttaa usein tarjoavan mahdollisuuksia, jotka nojaavat vasemman käden polkuun eli itsensä palveluun. Tämä on osa Mielen Katalyytin luonteesta. (s93)

Ra: Kuvan entiteetin jalat ovat epävakaan alustan päällä. Alusta on pimeä takaa ja valoisa edestä. Tämä viittaa siihen, että entiteetti voi heilahtaa kumpaankin suuntaan, vasemman tai oikean käden polulle. (s93)

Ra: Kuvassa siivekäs lintu viittaa siihen, että mieli/keho/henki-kompleksi on saanut kontaktin potentioituun itseensä ja aloittaa nyt lentonsa kohti suurta Logosta, jota adepti etsii. Siivekkään olennon luonne toistuu naaraassa, joka pitää sitä, sekä naaraan symbolissa, jolla linnun jalat lepäävät, sillä katalyytin luonne on ylivoimaisesti alitajuista. Se ei tule mielestä eikä sillä ole kytköstä älyyn, joka edeltää tai on samanaikainen katalyyttisen toiminnan kanssa. Kaikki mielen toimesta tehdyt katalyytin käytöt ovat niitä, jotka tietoisesti sovelletaan katalyyttiin. Ilman tietoista aikomusta katalyytin käyttöä ei koskaan prosessoida meditaatiolla, ideoinnilla tai mielikuvituksella. (s93)

Ra: Kaikki mikä saavuttaa aistimisen, toimii katalyyttina. Ran puhe kanavointiryhmälle tarjoaa katalyytin. Ryhmäläisten kehojen asento tarjoaa katalyytin suuntautumalla mukavuuteen tai epämukavuuteen – keho voi puutua paikallaan istumisesta. Kaikki mikä on prosessoimatonta ja tulee huomaamatta mieli/keho/henki-kompleksiin, on katalyytti. (s93)

Ra: Arkkityyppi Mielen Katalyytille on Logoksen malli sen kaikkein tehokkaimmalle suunnitelmalle aktiviteettiin tai mielen katalyytin käyttöön. (s93)

Ra: Kuvan sauva on alkuperältään astrologinen ja voidaan poistaa. Henkisen voiman ympyrä on viittaus siihen, että jokainen mahdollisuus kantaa kaikkein ylellisimpiä maagisia mahdollisuuksia kauaksi näkevälle adeptille. (s93)

Ra: Hahmon päällä olevan vaatteen puolittainen läpinäkyvyys vihjaa siihen, että katalyytin luonne on alitajuinen, mikä tarkoittaa, että ulkoinen katalyytti tulee verhon läpi. Kaikki mitä havaitaan, vaikuttaa olevan tietoisesti havaittua. Tämä ei ole oikea oletus. Kaikki mikä havaitaan, havaitaan alitajuisesti katalyyttina. Ajankohtana, jolloin mieli alkaa arvostaa katalyyttia, katalyytti on suodatettu verhon läpi ja joissain tapauksissa paljon on verhottu kaikkein näennäisimmin selkeässä havainnossa. (s93)

Ra: Kuvasta voidaan poistaa kaikki kirjaimet ja tähdet sekä pienet kupit aurinkoa esittävien säteiden sisältä. (s96)

Kuva uudelleen piirrettynä:

 

4. Mielen Kokemus – Experience of the Mind

Arkkityyppi: Mielen Kokemus

Arkkityyppiä kuvaava nimi tarotissa: Hallitsija

Ra: Neljäs arkkityyppi koskee kokemuksia toisten kanssa ja vihreää energiasädettä suhteessa toisiin entiteetteihin. Tarotissa arkkityypin nimi on Hallitsija, mikä viittaa jälleen jalosukuisuuteen. Tässä tapauksessa se tarkoittaa, että vain kautta katalyytin, joka on prosessoitu potentioidulla tietoisuudella, voi siitä seurata kokemus. Siten tietoinen mieli jalostetaan käyttämällä alitajuinen mielen valtavia resursseja. (s78)

Ra: Mielen Kokemus toimii muuttaakseen verhon luonnetta, jotta katalyytti voidaan suodattaa siten, että se on hyväksyttävää entiteetin lisääntyvässä määrin valitsemien taipumusten mukaan. Esimerkiksi jos entiteetti on valinnut oikean käden polku, Mielen Kokemus muuttaa verhon läpäisevyyttä hyväksymään yhä enemmän positiivisia katalyytteja. Tämä pätee myös negatiivisiin katalyytteihin, jos on valittu vasemman käden polku. Kun entiteetti lisää kokemustaan, se valitsee katalyytin positiivisen tulkinnan, jos on toisten palvelemisen polulla, ja negatiivisen tulkinnan, jos on valinnut itsensä palvelemisen polun. (s94)

Ra: Logoksen luoma mekanismi katalyytin toiminnalle, joka johtaa kokemukseen, oli suunniteltu olemaan itseään kiihdyttävä. (s94)

Ra: Kuvassa mieshahmon keho on suuntautunut eteenpäin, mikä viittaa siihen, että Mielen Kokemus tarttuu siihen, mikä annetaan. Hahmon kasvot ovat suuntautuneet vasempaan, mikä viittaa siihen, että negatiivinen katalyytti on ilmeisempi tehossaan ja voimassaan. (s94)

Ra: Kissa materiaalista illuusiota kuvaavan neliön sisällä on kulttuurista perua ja sen merkitys on, että se vartioi. Mitä se vartioi? Ja millä lipulla se valaisee tuon pimeyden manifestaation? Polariteetit ovat läsnä. Erillisyys ei ole olemassa muutoin kuin siivilöinnin läpi, mikä on seurausta kasautuvasta kokemisesta. (s94)

Ra: Hahmo seisoo toisella jalallaan varpaan varassa, ja toinen jalka osoittaa vasempaan. Tällä tavoin seisominen vaatii erittäin huolellista tasapainoa. Tämä on erittäin tärkeä havainto ja on avain ei ainoastaan tämän käsitekompleksin ymmärtämiseen vaan myös muiden. T-viivain on toisinaan epävarma kokemuksen luonteen vuoksi, mutta silti tämän saman kokemuksen luonteen vuoksi se on huolellisesti ja tarkasti sijoitettu tämän käsitekompleksin perustaan ja arkkityyppiseen mieleen. Mielen Kokemuksella on luonne ilmaista tehokkaammin ja terävämmin kokemuksen arkkitehtuuria – sekä struktuurin hauraudessa että struktuurin varmuudessa. (s94)

Ra: Hahmo ilmaisee kokemuksen luonnetta sen huomion ollessa kiinnittyneenä vasemman käden katalyyttiin. Sillä välin maaginen ympyrä on oikealla puolella, mikä viittaa siihen, että magian voima on saatavilla oikean käden polulle. Kokemuksen luonne on sellainen, että jatkuvasti huomioidaan erilaisia kokemuksia. Sellaisia kokemuksia, jotka ovat negatiivia tai joiden tulkitaan olevan negatiivisia, vaikuttaa olevan enemmän. On suuri haaste ottaa katalyytti ja saattaa se maagiseksi, positiiviseksi kokemukseksi. Se mikä on maagista negatiivisessa kokemuksessa, tulee paljon myöhemmin kolmannessa tiheydessä. Maagiset kyvyt aukeavat positiiviselle adeptille aikaisemmassa vaiheessa kuin negatiiviselle adeptille. (s94)

Ra: Kortissa numero neljä ovat tummat ja vaaleat alueet erotettu toisistaan terävämmin kuin kortissa numero kolme. Tummat alueet ovat selvemmin erillään vaaleista, mikä viittaa siihen, että näiden kahden taipumuksen eroavaisuus toisistaan on tapahtunut ja tulee jatkossakin tapahtumaan seuratakseen kokemuksen kuviota. (s94)

Ra: Lintu on liikkunut kuvassa hahmon keskelle, jolloin siitä on tullut keskeinen osa kokemusta. (s94)

Ra: Hahmon ristissä olevilla jaloilla on samankaltainen merkitys kuin crux ansatalla. Raajojen muodostama risti merkitsee mieli/keho/henki-kompleksin manifestaation luonnetta kolmannen tiheyden illuusiossa. Mikään kokemus ei tule ilman jonkinlaista ponnistelua. Mikään toisten tai itsensä palvelun toiminto ei tule sitä manifestoivalle entiteetille ilman hintaa suhteessa sen puhtauteen. Kaikki asiat manifestaatiossa voidaan nähdä tavalla tai toisella tarjoavan itsensä, jotta manifestaatio voi toteutua sillä tasolla, joka on sovelias toiminnalle. (s94)

Ra: Lintu on ympyrän sisällä entiteetin edessä. Se on erikoistunut muoto tästä merkityksellisestä muodosta. Se on erikoistunut suuressa määrin johtuen ristissä olevien jalkojen manifestaation luonteesta. (s94)

Ra: Musta laukku roikkuu vyöstä entiteetin vasemmalla puolella. Laukun voidaan ajatella viittaavan materiaalisen omistamisen rikkauksiin vasemman käden polulla. Ra ei alun perin antanut tätä merkitystä, mutta se on hyväksyttävä tulkinta. (s94)

Ra: Jokainen entiteetti valitsee aikaisempien taipumustensa toimintojen mukaisesti kokemuksensa ja tapansa, jolla se käsittelee tilanteet polariteettinsa mukaan. Tällä tavoin tuotetaan enemmän katalyyttia valitulla polulla. (s95)

Ra: Kuvan hahmon hame ulottuu pidemmälle vasemmalle puolelle. Tämä viittaa siihen, että toiset entiteetit eivät pääse tämän entiteetin lähelle, jos se on valinnut vasemman käden polun. Tällöin olisi suurempi erillisyys sen ja toisten kanssa, mutta jos se olisi valinnut oikean käden polun, olisi paljon vähemmän erillisyyttä. (s95)

Ra: Neliö, jolla hahmo istuu, on melkein täysin musta ja se esittää materiaalista illuusiota. Kissa vartioi oikean käden polun valinnutta entiteettiä materiaalisen illuusion vaikutuksilta, jotka ovat negatiivisesta polariteetista. Kissa vartioi samassa suhteessa kuin mitä ovat entiteetin manifestaation puhtaus ja sisäisen työn puhtaus. (s95)

Ra: Kun Mielen Kokemus on riittävässä määrin valinnut oikean käden polun, ja kun täydellinen puhtaus on saavutettu, niin silloin myös saavutetaan täydellinen vasemman käden polun katalyyttien läpäisemättömyys. Toisten palvelun polun puhtaasti valinneella etsijällä ei ole vaihtelevia inkarnaationaalisia kokemuksia. Kolmannen tiheyden illuusiossa ei ole ulkoista suojaa äkillisen ja julman katalyytin puuskilta, myrskyiltä ja tuiskuilta. Kuitenkin puhtaalle etsijälle kaikki kohdattu puhuu Yhden Äärettömän Luojan rakkautta ja valoa. Siten suuri valon kimmellys loistaa kaiken yläpuolella, jolloin kaikki tulkinnat voidaan nähdä olevan suojattu valolla. (s95)

Ra: Jos Mielen Kokemus on valinnut vasemman käden polun, silloin ei ole tarjolla minkäänlaista suojelua. Kaikki satunnaiset katalyytit voivat vaikuttaa negatiivisesti polarisoituneeseen yksilöön. Juuri tänä ajankohtana planeetalla jotkut etsivät eloonjäämisen paikkoja. Tämä johtuu juuri suojelun puutteessa, kun itsensä palvelu on valittu. (s95)

Ra: Kortista voidaan poistaa kaikki kirjaimet ja tähdet sekä sauva. Ympyrä voidaan siten sijoittaa suoraan oikeaan käteen. (s96)

Kuva uudelleen piirrettynä:

5. Mielen Merkitsijä – Significator of the Mind

Arkkityyppi: Mielen Merkitsijä

Arkkityyppiä kuvaava nimi tarotissa: Ylipappi

Ra: Ylipappi on mielikompleksin Merkitsijä, sen tosiluonne. Mielikompleksin ydin on se dynaaminen entiteetti, joka sulattaa itseensä, etsii ja yrittää oppia. (s79)

Ra: Jokainen Mielen, Kehon ja Hengen Merkitsijä voidaan nähdä yksinkertaisena ja yhdistyneenä käsitteenä. ( s79)

Ra: Vapaan tahdon laajentamiseksi merkitsijän täytyy tulla kompleksiseksi. Olla kompleksinen tarkoittaa, että se sisältää enemmän kuin yhden luonteenomaisen elementin tai käsitteen. (s79)

Ra: Ylipappi on alkuperäinen mielen arkkityyppi, joka on tehty kompleksiksi tietoisen ja alitajuisen hienovaraisten liikkeiden kautta. Mielen kompleksisuudet olivat pikemminkin kehittyneitä kuin yksinkertaisen kokemuksen sulautumista Potentioijasta Matriksiin. Mieli itsessään tuli toimijaksi varustettuna vapaalla tahdolla, ja vielä erityisemmin, tahdolla. Mielen Merkitsijänä Ylipapilla on tahto tietää, mutta mitä se tekee tiedollaan ja mistä syystä se etsii? Potentiaalit kompleksisille merkitsijöille ovat moninkertaiset. (s79)

Ra: Katalyytti kylvää kokemuksen, mutta vapaa tahto ja epätäydellinen muisti aiheuttavat, että katalyytti on useimmin vain osittain käytetty ja siten vastaavasti kokemus on vääntynyt. (s92)

Ra: Dynaaminen prosessi Matriksin, Potentioijan, Katalyytin ja Kokemuksen välillä muokkaavat mielen luonnetta tai Merkitsijää, ja Merkitsijä on sekä toimija että toiminnan kohde. (s92)

Ra: Jokainen potentiaali, johon Matriksi kurkottaa, taltioidaan Matriksin toimesta, mutta koetaan Merkitsijän toimesta. Merkitsijän kokemus tästä potentioidusta aktiviteetista on tietenkin riippuvainen sen Katalyytin ja Kokemuksen prosessien tarkkanäköisyydestä. (s92)

Ra: Kuvan hahmo on miespuolinen, jonka alaosa on suorakaiteenmuotoinen. Tämä viittaa siihen, että Mielen Merkitsijä on kolmannessa tiheydessä lujasti sidottu illuusioon. Hahmolla ei ole kyky liikkua. Tämä viittaa siihen, että ajatukset eivät kävele. Ajatukset eivät tuota puhetta. Liikkumiseen tarvitaan raajat ja puhumiseen mieli tarvitsee suun. Raajojen kautta mieli vaikuttaa toimintaan. Kaikkein hienoimminkaan jalostettu mentaalisuus ei tule tunnetuksi ilman fyysisen kehon käyttöä. (s97)

Ra: Kuvan entiteetti katsoo vasempaan, mikä viittaa siihen, että mielellä on taipumus huomata helpommin negatiivisen olemuksen katalyytti. (s97)

Ra: Hahmon edessä olevat eriväriset hahmot viittaavat polariteettiin. On huomioitavaa, että tässä kuvassa tumma hahmo on oikealla puolella ja vaalea vasemmalla, koska polariteetin luonne on sellainen, että Merkitsijälle positiivisina tarjotut kokemukset tulevat toistuvasti tallennetuiksi negatiivisina. Noiden kokemusten hedelmän, joka on pintapuolisesti negatiivinen, huomataan toistuvasti olevan hyödyllinen kehittämään toisten palvelemisen taipumuksia. Tämä on ehkä ohjaava luonnehdinta siitä, mitä mieli prosessoi ja tallentaa, joten siksi nämä polariteetin symbolit on sijoitettu tällä tavoin kuvaan.

On huomioitavaa, että keskushahmon käsien asento viittaa polkujen taipumuksiin: Oikea käsi tarjoaa valoaan ulospäin eli viittaa toisten palveluun. Vasen käsi yrittää imeä hengen valtaa ja osoittaa sen vain omaan käyttöön. (s97)

Ra: Kuvan pohjalla näkyvät kahdeksan kartussia merkitsevät energiakeskuksia ja evoluutiota näiden keskuksien läpi mahdollistaen positiivisen tai negatiivisen polarisaation, johon mustat ja valkoiset väritykset viittaavat. On informatiivista jatkaa oktaavien opiskelua assosiaatiossa tämän käsitekompleksin kanssa. Mieli/keho/henki-kompleksin olemuksessa on monia oktaaveja. Ei ole yhtäkään, jota ei hyödyttäisi pohdiskella assosioiden polariteetin kehittymisen luonnetta, jota kortti numero viisi edustaa. (s97)

Tässä toisessa versiossa kuvaa ei ole katkaistu, vaan siinä näkyy myös kahdeksan kartussia.

Ra: Jokaisen kartussin päässä olevat symbolit, kuten linnut ja muut vastaavat, ovat kulttuurisia. Ne tulee ymmärtää kuten sanonnat esimerkkinä ”tulet syntymään ikuiseen elämään.” (s97)

Kuva uudelleen piirrettynä:

6. Mielen Transformaatio – Transformation of the Mind

Arkkityyppi: Mielen Transformaatio

Arkkityyppiä kuvaavia nimiä tarotissa: Kaksi polkua, Rakastavaiset

Ra: Kuudetta arkkityyppiä voidaan kutsua Mielen Transformaatioksi. Mysteerien opiskelija tulee transformoiduksi tarpeesta valita valon ja pimeyden välillä. (s78)

Ra: Kuvan keskellä oleva hahmo on tietoisuus, joka tulee transformoiduksi. Hänen kätensä ovat ristissä, ja hänen vierellään on kaksi naishahmoa, joista oikealla puolella oleva on puettu kokonaan ja vasemmalla puolella oleva on puolialaston. Tämä viittaa kahteen valittavana olevaan polkuun, positiiviseen ja negatiiviseen polariteettiin. Naishahmot symboloivat mielen Potentioijaa eli alitajuista mieltä ja tietoisen mielen (keskimmäisen hahmon) suhdetta siihen. Jotkut kohtelevat mielen juuria ja runkoa ikään kuin tämä syvä mielen osa olisi huonosti kohdeltu, prostituoitu entiteetti. Vasemman käden polulla tästä suuresta mielen varastosta pyritään hyötymään käyttämällä sitä kovakouraisesti ja halpamaisesti, ilman suurta arvoa olevana. Se valjastetaan palvelemaan itseä.

Toiset sen sijaan kääntyvät tämän syvän mielen puoleen nähden sen arvokkaana neitona, jolloin he yrittävät edetä kosiskelemalla sitä. Tässä kosiskelussa ei ole mitään ryöväyksenomaista, jolloin eteneminen saattaa olla hidasta, mutta varovaisella lähestymistavalla saavutettu aarre on suuri. Vasemman käden ja oikean käden polun mielen transformaation välinen ero voidaan nähdä asenteessa, jolla tietoinen mieli suhtautuu omiin resursseihinsa, kuten myös toisten resursseihin.

Kuvan yläosassa elementaalinen henkiolento on valmiina ampumaan nuolen kohti prostituoitua naishahmoa eli vasemman käden transformaatiota. Kyseessä ei ole nuoli, joka tappaa, vaan tietyllä tavalla suojeleva nuoli. Ne jotka valitsevat erillisyyden, joka on kaikkein kuvaavin luonnehdinta negatiivisesta polarisaatiosta, tulevat suojatuiksi toisilta entiteeteiltä samalla voimalla ja terävyydellä kuin on transformaation taso, jonka mieli on kokenut negatiivisessa suhteessa. Oikean käden polulla olevilla ei ole tällaista suojaa toisia entiteettejä vastaan, koska positiivisella polulla rohkea etsijä löytää kaikista kohtaamistaan entiteeteistä peilin, josta katsoa itseään. (s99)

Ra: Kuvan keskellä olevan transformaatiota tavoittelevan hahmon ristissä olevat kädet viittaavat siihen, että edetäkseen johonkin suuntaan on hänen luovuttava jommastakummasta lähestymistavasta. Hahmo on tässä asennossa kykenemätön liikkumaan. Sekä neitsyt että prostituoitu kutsuvat puoleensa ja odottavat kurkottamista. Ne kumpikin osoittavat toisella kädellään etenemisen suuntaa. Keskushahmo saattaa kääntyä vuoron perään kummankin puoleen, jolloin hän heiluu puolelta toiseen edestakaisin, mutta hän ei kykene etenemään vasempaan eikä oikeaan. Vasta kun hän luopuu kokonaan toisesta lähestymistavasta, on hänen mahdollista edetä. Jotta mielen transformaatio voisi tapahtua, on toinen syvän mielen käyttötapa hylättävä.

On huomioitavaa, että kolmiomuoto, jonka tietoisuutta symboloivan keskushahmon olkapäät ja kyynärvarret muodostavat, on transformaatioon rinnastettava muoto. Tämä kolmiomuoto toistuu vielä kaksi muutakin kertaa kuvassa, ja jokainen kaiku rikastaa lisää tämän käsitekompleksin vaikutusta. (s100)

Kuva uudelleen piirrettynä:

7. Mielen Suuri tie – Great Way of The Mind

Arkkityyppi: Mielen Suuri tie

Arkkityyppiä kuvaavia nimiä tarotissa: Sotavaunut, Valloittaja

Seitsemättä mielen arkkityyppiä kutsutaan tarotissa Valloittajaksi tai Sotavaunuksi.

Ra: Valloittaja tai Sotavaunu esittää kuuden ensimmäisen arkkityypin toimintojen kulminaatiota, jossa mentaaliset prosessit valloitetaan ja jopa unohduksen verho saatetaan nostaa. Mielen Suuri tie on arkkityyppi, joka reflektoi ja summaa aikaisemmat arkkityypit. Mielen Suuri tie voidaan nähdä mielen läpäisevänä matkana, jossa näytetään sen kuningaskunta tai hedelmät. Mieli jatkaa liikkumistaan yhtä majesteettisena havaitsemansa materiaalin läpi kuin kuninkaallisten leijonien tai ratsujen vetämät sotavaunut. (s79)

Ra: Tutkiessaan arkkityyppistä mieltä oppilaan kannattaa katsoa mielen Suurta tietä sellaisena arkkityyppisen mielen osana, joka ilmaisee ja konfiguroi tiettyä kehystä, jonka sisällä mielen, kehon tai hengen arkkityypit liikkuvat – ei sellaisena, joka saavutetaan vasta älyllisen äärettömyyden kontaktin jälkeen. (s92)

Ra: Kun tarkastellaan kuvan verhoa, voi olla hyödyllistä ideoida käyttäen ympäristön raamia. Mielen, kehon ja hengen Suuren tien on tarkoitettu kuvittaa ympäristöä, jonka sisään mielen, kehon ja hengen työ asetetaan. Siten verho näkyy sekä jokseenkin nostettuna että yhä läsnä olevana, sillä mielen työ ja transformaatio sisältävät asteittaisen suuren verhon nostamisen tietoisen mielen ja syvän mielen välillä. Täydellinen onnistuminen tässä yrityksessä ei ole kunnolla osa kolmannen tiheyden työtä ja erityisesti ei kolmannen tiheyden mentaalisten prosessien. (s100)

Ra: Verho on nostettu ylemmäs oikean käden puolella, mikä viittaa siihen, että positiivisella adeptilla on potentiaalisesti suurempi menestys verhon läpäisemisessä kuin negatiivisella. Positiivisella orientaatiolla on enemmän apuja käytössään. (s100)

Ra: Negatiivinen polariteetti on riippuvaisempi illusorisesta erillisyydestä itsen ja toisten entiteettien välillä. Positiivinen polariteetti pyrkii näkemään illuusion läpi kaikissa mieli/keho/henki-komplekseissa olevaan Luojaan, mutta suurempi osa koskee käytöstä ja ajatuksia, jotka ohjataan kohti toisia entiteettejä, jotta voidaan palvella. Tämä asenne itsessään on täynnä kolmannen tiheyden illuusion ainesta. (s100)

Ra: Sotavaunuja liikuttavat hahmot ovat sfinksejä. Ajan käsite voidaan liittää yhteen sfinksin kanssa, sillä mentaalinen ja mentaalis-emotionaalinen kompleksi kypsyy ja liikkuu ja tulee transformoiduksi ajassa. (s100)

Ra: Hahmon rinnassa on tau-risti ja sen yläpuolella on kaksi arkkitehdin suorakulmaa. Niiden tarkoitus on viitata, että Mielen Suuren tien ympäristössä tila/aika on lähellä aika/tilaa.

Koko Suuren tien mieliala on riippuvainen sen huomattavaan eroon Merkitsijästä. Merkitsijä on merkityksellinen itse, suureksi osaksi mutta ei kokonaan verhon laskemisesta vaikuttunut.

Mielen, kehon tai hengen Suuri tie piirtää ympäristön, joka on ollut uusi arkkitehtuuri johtuen verhoamisprosessista, ja siten pudonnut suureen, rajattomaan aika/tilan virtaan. (s103)

Ra: Edessä olevien sfinksien vasen jalka on taipuneessa asennossa. Tämä viittaa siihen, että lepääminen on mahdollista ajassa, kuten on myös eteneminen. Jos niiden sekoitusta yritetään, taipunut vasen jalka hankaloittaa oikealla olevaa liikkuvaa jalkaa. Toinen merkitys koskee jalan kulmaa, sen arkkitehtuurista suorakulmaisuutta, kuten tunnus toimijan (keskushahmo) rinnalla.

Aika/tila on lähellä tässä käsitekompleksissa. Se on tuotu lähelle johtuen verhoamisprosessista, ja sen tehokkuus tuottaa toimijoita, jotka haluavat käyttää mielen resursseja kehittyäkseen. (s103)

Ra: Hahmon päässä oleva tähtiä täynnä oleva kruunu sekä käsissä olevat miekka ja valtikka ovat astrologista alkuperää ja ne voidaan poistaa kuvasta. Oikean käden miekka voidaan korvata maagisella ympyrällä.  (s100, s103)

Kuva uudelleen piirrettynä:

Seuraavassa osassa esitellään kehon arkkityypit 8 – 14 ja hengen arkkityypit 15 – 21 sekä 22. arkkityyppi eli Valinta.


Tässä blogissa esitellään Yhden laki (Law of One) -kirjasarjan sisältöä, joka tunnetaan myös Ra-materiaalina

Yhteydenotto:

Tomi Varjola

kosminen.valo[at]protonmail.com

Tilastot

  • 769 486 hits

%d bloggaajaa tykkää tästä: