Arkkityyppinen mieli – osa 1

[Huomautus 15.9.2015: Tämä artikkelisarja on sama kuin aiemmin julkaistu. Tekstiin ei ole tehty suuria muutoksia.]

Alkusanat

Law of One -sarjan neljäs kirja käsittelee suurimmaksi osaksi arkkityyppistä mieltä. Kirja on samalla myös sarjan haastavin, ja kysyjänä olleella Don Elkinsillä oli paikoin todellisia vaikeuksia muotoilla kysymyksensä ja ymmärtää, miten edetä keskustelussa Ran kanssa. Samoihin teemoihin jouduttiin palaamaan kerta toisensa jälkeen hakemaan lisäselvennystä. Siksi neloskirja on hyvin pirstaleinen ja epäyhtenäinen. Onneksi on olemassa lukuisia nettisivuja, joihin on koottu arkkityyppistä mieltä koskevat kysymykset omiin kategorioihinsa. Ne helpottavat tiedon löytämistä ja jäsentelyä. Yksi tällainen nettisivu on http://www.lawofone.info

Mielen tasot

Ihminen on Luoja pienoiskoossa, ja ihmisessä vaikuttavat Luojan mielen kaikki tasot. Nämä tasot ovat seuraavat:

1) Kosminen mieli, syvä mieli tai kaikkiallinen mieli, joka on sama kaikilla ali-Logoksilla.

2) Jokainen ali-Logos (tähti kuten Aurinko) tekee kosmiseen mieleen vapaan tahdon valinnan mukaiset jalostukset sille itselleen persoonallisella tavalla. Tämän seurauksena syntyy arkkityyppinen mieli. Ali-Logos on määritellyt, miten tietoisuuden evoluutio etenee aurinkokunnassamme ja millaiselle perustalle kokemukset luodaan.

3) Planeetallinen, rodullinen tai akaasinen mieli on kaikkien planeetalla eläneiden entiteettien kokemusten tulos. Akaasisiin arkistoihin on koottu kaikkien maapallolla eläneiden ihmisten jokainen ajatus, tunne ja kokemus.

Nämä kolme edellä mainittua mielen osaa koostavat ihmisen mielen syvemmät osat, jotka sijaitsevat alitajunnan ylemmillä tasoilla. Mieli on ääretön niin kuin sen potentiaalikin. Ihmisen tietoinen mieli on hyvin ohut pintakerros syvempien mielen tasojen päällä. Totuudenetsijän tehtävä on puhkaista tiensä läpi tietoisen mielen pintakerrosten ja löytää itsensä ydin. Kun aletaan saavuttaa ymmärrys arkkityyppisestä mielestä, alkavat evoluution prosessit tulla ymmärrettäviksi.

Nasan vuonna 2010 elokuussa ottama kuva Auringosta ultraviolettisuodattimen läpi. Henkeäsalpaavaa kauneutta ja värien loistoa.


Arkkityyppisen mielen tutkimus

Ran mukaan on useita menetelmiä, joilla arkkityyppisen mielen prosesseja voidaan opiskella. Hän mainitsee kolme pääasiallista, joista ensimmäinen on alkuperäinen tarot, toinen alkuperäinen Elämän puu ja kolmas alkuperäinen astrologia. Sanaan alkuperäinen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä vuosituhansien saatossa jokainen näistä kolmesta menetelmästä on vääristynyt usein jopa tunnistamattomaksi. Kaikki nämä järjestelmät annettiin ihmiskunnalle kauan sitten korkeampien tiheyksien (”ulottuvuuksien”) olentojen toimesta arkkityyppisen mielen opiskeluun, mutta kuten lasten rikkinäinen puhelin -leikissä, on alkuperäinen oppi muuntunut sukupolvelta toiselle välitettäessä.

Mutta alkuperäisessä muodossaan jokainen näistä koulukunnista tarjoaa tänäkin päivänä oivan työkalun arkkityyppisen mielen tutkimiseen.

Kysyjä: Onko Ran mielestä tarotin käytöstä nykypäivänä mitään hyötyä auttamaan evolutiivista prosessia?

Ra: Me toistamme informaation. On soveliasta opiskella syvällisesti yhtä muotoa strukturoidusta ja organisoidusta arkkityyppisen mielen taipumuksesta, jotta päästään asemaan, jossa ollaan kykeneviä kokemaan ja tulemaan arkkityypeiksi tahdon avulla. Teillä on kolme perusvalintaa. Voitte valita astrologian, kaksitoista merkkiä, kuten kutsutte näitä teidän planetaarisen energiaverkkonne osia, ja joita on kutsuttu kymmeneksi planeetaksi. Voitte valita tarotin ja sen kaksikymmentäkaksi niin kutsutta Suurta salaisuutta. Voitte valita tutkivanne niin kutsuttua Elämän puuta ja sen kymmentä sefiraa ja kahtakymmentäkahta asemien välistä suhdetta.

On hyvä tutkia jokaista koulukuntaa, ei kuten harrastelija, vaan sellainen joka etsii koetinkiveä, sellainen joka toivoo tuntevansa magneetin vetovoiman. Yksi näistä opinnoista on etsijälle enemmän puoleensa vetävä. Antaa etsijän sitten tutkia arkkityyppistä mieltä käyttäen, periaatteessa, yhtä näistä koulukunnista. Tietyn opintoajan jälkeen, koulukunta riittävän hyvin hallittuna, etsijä voi sitten suorittaa loppuun tärkeämmän askeleen: se on liikkuminen kirjoitetun ulkopuolelle ilmaistakseen ainutlaatuisella tavalla ymmärrystään arkkityyppisestä mielestä.(s76, 9)

Näiden järjestelmien opiskelun tarkoitus on se, että lopulta niitä ei enää tarvita. Onnistunut oppiminen tekee ne tarpeettomaksi.

Astrologia on kolmesta edellä mainitusta koulukunnasta tunnetuin, mutta siitä on nykyisessä muodossaan ehkä samalla myös kaikkein vähiten hyötyä arkkityyppisen mielen ymmärtämiselle. Astrologiasta on lisäksi tullut yleinen pilkankohde huijareiden ja rahastajien pilattua alalla rehellisesti toimivien maineen. Sama pätee tietenkin myös tarotiin. Astrologian vakavasti otettavuutta ei lisää se, että lähes jokainen lehti tarjoaa viihteellisiä, toimittajien laatimia, ”horoskooppeja”, jotka vain kaikkein taikauskoisimmat saattavat ottaa todesta. Lisäksi valtavirran astrologia on keskittynyt suhteiden ja toimintojen vastaavuuksien vertailuun. Muuta hyötyä tällaisesta vertailusta voi olla, mutta ei silloin, jos ollaan kiinnostuneita nimenomaan mielen syvyyksistä, arkkityyppisestä mielestä.

L/L Researchin tutkimusryhmä sai valita, minkä näiden kolmen järjestelmän alkuperäisen muodon se halusi Ran opettavan uudelleen ja riisuvan vuosituhantisista vääristymisistä. Ryhmä valitsi tarotin, ja tarotin salaisuuksien avaamisesta tuli neloskirjaa halkova teema.

Auringonpurkaus ultraviolettilinssin läpi kuvattuna.

Tarotin todellinen historia

Tarotin historia on hyvin pitkä – miljardeja vuosia – aivan kuten Aurinko on miljardeja vuosia loistanut valoaan luomakuntaan. On äärimmäisen tärkeää erottaa toisistaan arkkityyppinen mieli, arkkityypit, tarot ja tarot-kuvakortit. Ne eivät ole sama asia. Alkuperäinen tarot on arkkityyppisen mielen arkkityyppien luonteen jäsentelyä, mikä voidaan yrittää esittää tarotin kuvien kautta.

Tarotin takana oleva idea löydettiin Venuksen 3D-syklin aikana, ja Ra käytti sitä tuolloin evoluution prosessien oppimiseen. Kehitystyö kesti monta sukupolvea unohduksen verhon osittain läpäisseiden adeptien toimesta, ja siitä tuli apuväline maagisen persoonallisuuden kehittämiseksi. (Maagiseksi kutsutaan persoonallisuutta, joka pystyy nousemaan yliminäyhteyteen.) Venuslaiset eivät tunteneet tarvetta yrittää piirtää tarotia kuviksi, vaan tarotia opiskeltiin mentaalisesti – arkkityypit olivat mentaalisia kuvia. Tarot yritettiin piirtää kuviksi ensimmäisen kerran vasta tällä planeetalla. Tämä tapahtui muinaisessa Egyptissä, kun Ra päätti tuoda tarotin työkaluksi nykyiseen 3D-sykliin.

On myös ymmärrettävä, että ei ole olemassa sellaista asiaa kuin puhtaat ja vääristymättömät tarot-kuvat. Jokainen yritys piirtää jotain abstraktia, aineetonta asiaa, tuo mukaan jonkin verran vääristymiä. Kysymys on vain siitä, kuinka paljon vääristymiä on. Apuvälineineiksi soveltuvissa kuvissa niitä on riittävän vähän. Ei ole mahdollista tarjota tarot-kuvia, jotka olisivat täysin ilman vääristymiä, koska vääristymät tulivat mukaan jo heti ensimmäisellä piirroskerralla egyptiläisten pappien yrittäessä siirtää Ran välittämät mentaaliset kuvat piirrettyyn muotoon. Piirretyt kuvat eivät koskaan voi vastata alkuperäisiä ideoita, kuten sanat eivät koskaan voi kuvata todellisuutta.

On kuitenkin olemassa siinä mielessä ”alkuperäiset” tarot-kuvat tai kortit, että Egyptissä ensimmäisenä piirretyt kuvat kuvasivat kaikkein vääristymättömimmin Ran välittämää informaatiota. Nuo kuvat taltioitiin Suuren pyramidin sisälle, ja niitä käytettiin osana initiaatioriittiä. Suuri pyramidi tyhjennettiin kaikista kivitauluista ja esineistä ennen sen sinetöimistä, joten noita kuvia tuskin löytyy sieltä enää, elleivät ne ole arkistoitu siihen salaiseen kammioon, jota ei ole vielä löydetty ja avattu. Suuri pyramidi avattiin uudelleen vasta noin 820 jKr. kalifi al-Ma’mun joukkojen toimesta.

Sitten on olemassa sekalainen joukko kuvakortteja, jotka kulkevat tarotin nimellä mutta joilla on hyvin vähän tekemistä tarotin kanssa – toisinaan ei mitään. Useimmille tulee tarot-korteista mieleen ennustaminen. Tarot on kuitenkin yhtä paljon tarkoitettu ennustamisen kuin kahvinporot tai teenlehdet: niitä voi käyttää ennustamiseen, mutta ensisijainen tarkoitus on aivan jokin muu. Tarotin käyttäminen ennustamiseen on kuin käyttäisi tietokonetta vasarana: kyllä silläkin voi naulan lautaan hakata, mutta muissa toimissa se tuottaisi hedelmällisempää tulosta.

Tarot-järjestelmään mukautetut elementit ovat peräisin pääasiassa kahdesta eri lähteestä: ensimmäinen tulee muinaisen Egyptin papeilta, jotka vastaanottivat Ralta tiedon arkkityyppisestä mielestä. Näistä muodoista tuli osa mysteereihin vihittävien opetusta. Toinen osa vaikutteista tulee Sumerista – Urista, Kaldeasta ja Mesopotamiasta. Nämä vaikutteet ovat astrologisia, ja niillä pyrittiin yhdistämään ennustaminen tarotiin, mutta ne eivät kuulu Ran välittämään alkuperäiseen informaatioon. Tämän jälkeen jokainen aikakausi lisäsi tai poisti korteista jotain, ja lähes kaikki nykypäivän tarot-kuvat muistuttavat hyvin vähän alkuperäisiä, jotka taltioitiin Suureen pyramidiin. Moderneissa tarot-kuvissa on siis vaikutteita useammasta eri lähteestä ja aikakaudesta.

Suuret salaisuudet vs. pienet salaisuudet

Modernilla aikakaudella tarot-pakka tunnetaan jakautumisesta kahteen osaan. Ensimmäinen osa on niin kutsuttu Suuret salaisuudet (major arcana), joka koostuu 22 kortista. Pienten salaisuuksien (minor arcana) kortit koostuvat 56 kortista. Moderni tarot-pakka sisältää siis yleensä 78 korttia.

Ran egyptiläisille papeille välittämään alkuperäiseen tietoon kuului 22 kuvaa. Pienten salaisuuksien kuvat ovat niitä, jotka on lisätty myöhemmin, joten ne eivät ole kiinnostavia arkkityyppistä mieltä tutkivalle.

Tarotin historia mysteerikoulujen mukaan

Nyt tiedämme Ran antaman tiedon perusteella tarotin alkuperän ja todellisen historian. Tätä on äärimmäisen mielenkiintoista verrata mysteereiden tutkijoiden näkemyksiin.

Tarot-kortit ovat kiehtoneet mysteereiden tutkijoita kautta aikain. Nykypäivänä tunnetun tarotin historia jäljitetään keski-ajalle, jolloin se ilmestyi Eurooppaan hovipeliksi – lähinnä viihteeksi ja uhkapeliin. Monet mysteerien tutkijat ovat osanneet olettaa oikein, kun he ovat epäilleet tarotin olevan perua paljon tätä varhaisemmalta ajalta, muinaisesta Egyptistä.

Manly P. Hall oli vapaamuurariuden, hermetiikan, alkemian, kabbalan, ruusuristillisyyden ja lukuisten muiden esoteeristen oppien tutkija. Hän kirjoitti 1928 julkaistun massiivisen opuksen The Secret Teachings of All Ages. Hall oli itse vapaamuurari ja lukuisten muiden salaseurojen jäsen, joten hänellä oli tutkimustyöhönsä käytössään veljeskuntien tuki ja arkistot. Läheinen suhde kuitenkin aiheutti myös sen, että Hallin teksteissä on mukana vuosituhansien saatossa syntynyt sama värittymä kuin veljeskuntien opeissa. Paikoin negatiivinen polariteettikin puskee esiin. Tämä seikka ei kuitenkaan totuudenetsijää häiritse, sillä Hallin tekemä valtava tutkimustyö osoittaa, miten mysteerikoulut ajattelevat ja millainen näkemys niillä on esimerkiksi juuri tarotista.

Hall ottaa luvussa XXIX esille tarotin egyptiläiset juuret. Keskiajalla todennäköisimmin temppeliritarit toivat tarotin Euroopan hoveihin arabiasta, ja verhosivat sen harmittomaksi seurapeliksi välttääkseen vainoamisen kirkon taholta. Kreivi de Gébelin uskoi sanan tarot olevan johdettu kahdesta egyptiläisestä sanasta tar ja ro, jotka tarkoittavat tietä kuninkaalliseen viisauteen. Ranskalaisen ”tietyn salaseuran” (Hall ei kerro minkä) puhemiehen P. Christianin mukaan Suuren pyramidin initiaatioriitissä kokelas pysähtyi jokaisen tarot-kuvan kohdalla, ja hänelle selitettiin kuvan symbolinen merkitys. Näin hän eteni, kunnes oli käynyt läpi kaikki 22 tasoa tai kuvaa, minkä jälkeen initiaatio alkoi Kuninkaan kammiossa.

Hall liittää tarotin ruusuristillisyyden olennaiseksi elementiksi. Tarot saattaa hänen mukaansa olla se universaalin tiedon kirja, jota järjestö väittää pitävän hallussaan. Niin ikään vapaamuurarit ja pythagoralaiset numerologit ovat tunteneet suunnatonta kiinnostusta tarotin salaisuuden ratkaisemiseen. Kabbalistit ja alkemistit tuntevat kunnioitusta korttien järjestystä ja jumalaista transformaatiota ja uudistumista kohtaan. Tarotin uskotaan olevan avain ihmisen maagisen koostumuksen avaamiseen. Riippumatta tieteenalasta ja filosofiasta, jonka parissa oppilas työskentelee, tarot tarjoaa ainekset tutkimuskohteen rakenteelle matemaattisten ja filosofisten lakien mukaan. Eliphas Levin mukaan henkilö pystyy muutamassa vuodessa hankkimaan universaalin tietämyksen ja puhumaan kaikista aiheista vertaansa vailla olevalla oppineisuudella ja ehtymättömällä kaunopuheisuudella, vaikka hän tutkisi ainoastaan tarotia ja tietäisi kuinka käyttää sitä.

Tällaisten odotusten ja lupausten jälkeen on helppo ymmärtää, miksi salaseurat ja mysteerikoulut ovat niin kovin kiinnostuneita tarotista. Hall toteaa, että kukaan ei kuitenkaan tiedä, mikä on alkuperäisen tarotin idea. Hän esittelee erilaisia risteäviä näkemyksiä, ja päätyy pitämään Arthur Edward Waiten uudistettua tarot-pakkaa kaikkein luotettavimpana. Tämän jälkeen Hall tekee Waiten kuvia käyttäen jokaisesta Suurten salaisuuksien pakan 22 kortista lyhyen analyysin, joka eroaa Ran antamasta informaatiosta kuin yö päivästä, joten sitä ei kannata edes vertailun vuoksi käsitellä sen enempää.

Kaikki muukin tarot-kirjallisuus kulkee samankaltaisia polkuja kuin Hall. Hall tunnustaa, että tarotin alkuperäinen idea on niin hämärtynyt, että kaikki tulkinnat ovat enemmän tai vähemmän arvauksia, kunnes tarotin avain löytyy. Kun tutustuu syvällisesti Ran antamaan alkuperäiseen informaatioon, ymmärtää, miten kauaksi tarot on tullut todellisesta symboliikastaan ja käyttötarkoituksestaan.

Palataan siis seuraavaksi takaisin Ran antamaan informaatioon, joka koskee arkkityyppistä mieltä tarotin salaisuuden takana.

Arkkityyppisen mielen tarkoitus

Arkkityyppinen mieli on ali-Logoksen kosmiseen mieleen tekemien jalostumien varasto. Ali-Logos on siis jalostanut Yhden Äärettömän Luojan kosmista tai kaikkiallista mieltä luodakseen perustan tietoisuuden evoluution luonteelle. Jos arkkityyppistä mieltä kutsuisi kokemusten perustaksi, olisi se liiallista yksinkertaistamista. Arkkityypit eivät ole henkisen evoluution perusta, vaan pikemminkin työkalu tämän evoluution luonteen ymmärtämiseksi.

Arkkityyppinen mieli on yksi mielen juurista – ei syvin, mutta informatiivisin. Informatiivisin tarkoittaa, että arkkityyppinen mieli loi arkkitehtuurin kaikelle kokemiselle tällä planeetalla. Toisin sanoen kaikki mikä tapahtuu kokemisessa, voidaan jäljittää arkkityyppisen mielen luomiin arkkityyppeihin. Jokainen ihminen heijastaa arkkityyppejä jokaisena päivänä – oli hän tästä tietoinen tai ei. Jokainen yksilö tekee sen ainutlaatuisella tavalla, mutta kaikki yksilölliset kokemukset voidaan jäljittää arkkityyppeihin ja tulkita niiden avulla. Arkkityyppisen mielen käyttö alkaa melkein heti 3D-syklin alussa, vaikka ensin käyttö on satunnaista:

Kysyjä: Missä evolutiivisen prosessin pisteessä arkkityyppisellä mielellä on ensimmäinen vaikutus entiteettiin?

Ra: Pisteessä, jossa entiteeti joko sattumalta tai suunnitelmallisesti heijastaa arkkityypin, arkkityyppinen mieli resonoi. Siten arkkityyppisten resonointien sattumanvarainen aktivointi alkaa melkein heti kolmannen tiheyden kokemuksessa. Tämän evoluution työkalun kurinalainen käyttö tulee paljon myöhemmin tässä prosessissa. (s90, 15)

Ali-Logos loi siis perustan, perusarkkitehtuurin, joka pohjustaa vapaan tahdon kautta tietoisuuden evoluutiota läpi mielen, kehon ja hengen syklien. Näitä syklejä on kolmannessa tiheydessä kolme kertaa seitsemän: mielen, kehon ja hengen käsitekompleksit, jotka kulminoituvat arkkityyppisen mielen 22. käsitteeseen, jota kutsutaan nimellä Valinta. Vaikka niitä on kolme kertaa seitsemän, ne eivät ole suorassa yhteydessä tiheyksiin tai kehon energiakeskuksiin eli chakroihin. Yhteys on väljä, ja etsijä voi Ran mukaan tehdä siitä omia johtopäätöksiään.

Arkkityyppisen mielen luomat 22 perustaa ovat filosofisia käsitteitä, jotka luovat luonteen kolmannen tiheyden evoluutiolle. Kolmannen tiheyden yläpuolella tämä mielen arkkitehtuuri tunnistetaan ilman unohduksen verhoa. Arkkityypit ovat asioita itsessään, ding an sich, kuten saksalaisessa filosofiassa sanottaan. Suurin osa arkkityyppistä mieltä koskevista tutkimuksista ei ota tätä seikkaa huomioon, vaan keskittyy erilaisiin suhteisiin ja toimintoihin. Moderni astrologia on esimerkki tästä.

Ra: Haluaisimme ensin vastata hämmennykseesi liittyen erilaisiin kirjoituksiin arkkityyppisestä mielestä. Voit pohtia informatiivista eroa asian itsensä ja sen suhteiden tai toimintojen välillä. On paljon arkkityyppien tutkimusta, joka on itse asiassa tutkimusta toiminnoista, suhteista ja havaintojen vastaavuuksista. Esimerkiksi planeettojen tutkimus on esimerkki arkkityypeistä nähtynä toimintoina. Arkkityypit ovat kuitenkin ensisijassa ja syvällisimmillään asioita itsessään, ja niiden pohdiskelu ja niiden puhtaat suhteet toistensa kanssa pitäisi olla kaikkein hyödyllisin perusta arkkityyppisen mielen tutkimukselle. (k4, s78)

Tarotin käyttötarkoitus

Omaa tietoisuuden evoluutiotaan voi nopeuttaa sillä, että tulee tietoiseksi arkkityyppisen mielen toiminnasta. Tarotin tarkoitus on yrittää symbolisten kuvien kautta toimia opetustyökaluna arkkityyppisen mielen luonteesta. Sen käsitteet jakautuvat kolmeen seitsemän ryhmään:

Ra: Filosofian tarkoitus oli luoda perusta, ensin mielen, sitten kehon ja lopulta hengen kompleksille. Nuo käsitekompleksit, joita kutsutte tarotiksi, asettuvat siten kolmeen seitsemän ryhmään: mielen sykliin yhdestä seitsemään, kehon sykliin kahdeksasta neljääntoista, henkiseen sykliin viidestätoista kahteenkymmeneenyhteen. Viimeistä käsitekompleksia voidaan parhaiten kutsua Valinnaksi.(k4, s77)

Seuraavassa on esitetty tiivistetysti muutamia seikkoja tarotista:

– Ali-Logos tarjosi perusarkkitehtuurin, jonka jokaisen syklin läpi voidaan kulkea vapaata tahtoa käyttäen ja kokea transformaatio, joka kulminoituu viimeisessä tarotin esittämässä arkkityypissä eli Valinnassa.

– Tarotin käsitteet sijaitsevat mielen juuressa, ja tähän resurssiin niiden ohjaavat vaikutteet ja motiivit voidaan jäljittää. Arkkityypit ovat osa mielikompleksin resursseja.

– Tarot tarjoaa oppilaalle resurssin tietoisuuden evoluution prosessien oppimiseen.

– Tarot on adeptin työkalu.

– Tarot on resurssi tahdon ja uskon kehittämiseen.

Mikään tarotin perusta (1 – 21) ei ole yksittäinen, vaan joukko käsitekomplekseja. Tämä sallii sen, että kukin yksilö kokee vapaan tahdon kautta jokaisen perustan suhteet ja ominaisuudet hieman eri tavoin. Vain 22. perusta on yksittäinen ja yksiselitteinen.

Arkkityyppinen mieli ei ratkaise paradokseja eikä tuo kaikkea ykseyteen. Arkkityypit informoivat mieltä sen luonteesta. Arkkityyppinen mieli informoi ajatuksia, joilla on vaikutus mieleen, kehoon ja henkeen. Arkkityypeillä ei ole kuitenkaan suoraa linkkiä kehoon tai henkeen. Kaikki täytyy vetää tietoiseen mieleen alitajuisen mielen korkeimpien tasojen läpi, ja sieltä ne menevät tarkoitettuun paikkaan.

Arkkityyppinen mieli ennen unohduksen verhoa

Logoksen alkuaikoina ei ollut unohduksen verhoa, joka jakaa kahtia tietoisen ja alitajuisen mielen. Alitajunta on linkki kaikkeen luomisessa. Jos sen kaikki resurssit olisivat tietoisen mielen käytettävissä, olisi oman olemuksen todellinen luonne täysin selvä – ja tämä olemus on Yksi Ääretön Luoja. Unohduksen verhon tarkoitus on tuoda lisää värikkyyttä ja vaihtelevuutta kokemiseen ja jouduttaa siten evoluutiota. Ensin on unohdettava, jotta voitaisiin taas muistaa. Unohtaminen tuo mukanaan erillisyyden tunteen ja illuusio tuntuu todellisemmalta.

Ennen unohduksen verhon asettamista oli yhdeksän arkkityyppiä ja niiden lisäksi monta varjoa. Nämä varjot olivat vasta alulle pantuja kehittymättömiä ajatuksia rakenteista, joita ei vielä täysin ilmaistu. Myöhemmin nämä kehittymättömät ajatukset jalostuivat arkkityyppien rakenteiksi, joita Logokset alkoivat ilmaista. Unohduksen verho oli niin mullistavalla tavalla kokemusta rikastuttava löytö, että heti kun se tehtiin yhden Logoksen toimesta, levisi tämä ajatus koko universumiin ja sitä alettiin soveltaa käytäntöön kaikkialla, minne luominen jatkoi leviämistään.

Ennen unohduksen verhoa ei ollut mahdollisuutta positiiviseen ja negatiiviseen polarisaatioon. Entiteetit eivät olleet tietoisia dualismin illuusiosta, koska muistettaessa oma todellinen luonne se ei ole mahdollista – ykseys on tuolloin kaikkien havaitsema fakta. He eivät unohtaneet aikaisempia inkarnaatioitaan. Tämä asian tila yksinkertaisti kokemista, ja siten myös arkkityyppien määrä oli vähäisempi. Silloin myös evoluutio eteni yksinkertaisemmin mutta myös hitaammin, koska jatkuva ekstaasi ei tuonut haasteita eikä tietoisuuden kehittämisen tarvetta.

Kun unohduksen verho keksittiin, arkkityyppien määrä siis kasvoi yhdeksästä aina kahteenkymmeneenkahteen saakka, joka on tällä hetkellä maksimimäärä universumissa ja jota tämänkin aurinkokunnan ali-Logos soveltaa käytäntöön.

Käyttökelpoisin tarot-pakka

Kysyjä: Minulla on tässä 22 tarot-kortin pakka, jonka sanotaan olevan kopioitu saamamme informaation mukaan Suuren pyramidin seinistä. Jos on tarpeellista, voimme jäljentää nämä kortit kirjaan, jota valmistelemme. Kysyisin Ralta, ovatko nämä kortit täydellinen jäljennös niistä, jotka ovat Suuressa pyramidissa?

Ra: Vastaavuus on riittävä.

Kysyjä: Toisin sanoen voisi sanoa, että nämä ovat enemmän kuin 95 % oikeat esittämään sitä, mikä on Suuren pyramidin seinillä?

Ra: Kyllä.(s89)

Kysyjä: Edellisellä sessiolla keskustelimme ensimmäisestä egyptiläisestä tarot-kortista. Onko näissä korteissä mitään vääristymiä, joita Ra ei alun perin tarkoittanut, tai joitain lisäyksiä, joita Ra ei tarkoittanut tähän kyseiseen tarotiin?

Ra: Astrologisen materiaalin poistamisen jälkeen jäljelle jäävät vääristymät ovat niitä, joilla on tekemistä kulttuurin, jolle Ra antoi tämän työkalun oppimiseen, ja sen mytologian kanssa. Tämän vuoksi me olemme kehottaneet lähestymään kuvia etsien kuvan ydintä sen sijaan, että keskittyisi liikaa kulttuurisiin asuihin ja olentoihin, jotka eivät ole tuttuja nykyiselle inkarnaatiollenne. Meillä ei ole toivetta lisätä jo ennestään vääristyneisiin kuvajoukkoihin tuntien, että vaikka vääristyminen on väistämätöntä, on olemassa vähin määrä, joka voidaan tuottaa nykyisellä järjestelyllä.

Kysyjä: Siten sanot, että tässä meillä olevat kortit ovat parhaimmat saatavilla olevat?

Ra: Lausuntosi on oikea siinä mielessä, että pidämme niin kutsuttua egyptiläistä tarotia kaikkein vääristymättömimpänä versiona kuvista, jotka Ra tarjosi. Tämän tarkoitus ei ole antaa ymmärtää, että muut järjestelmät eivät, omalla tavallaan, muodosta adeptille hyödyllistä arkkitehtuuria arkkityyppisen mielen pohdintaan. (s 92)

L/L Researchin tutkimusryhmällä oli kysymyksiä tehdessään käytössään niin kutsuttu egyptiläinen tarot-pakka, joka on siis Ran mukaan hyödyllisin ja käyttökelpoisin arkkityyppisen mielen opiskelijalle. Nämä kuvat löytyvät esimerkiksi George Fathmanin kirjasta The Royal Road, A Study In The Egyptian Tarot; Key To Sacred Numbers And Symbols. Eagle Point, Oregon, 1951, Life Research Foundation.

Kun seuraavaksi siirrytään analysoimaan tarot-kuvien symboliikkaa, käy selväksi, miksi tarvitaan pakka, joka muistuttaa mahdollisimman paljon alkuperäisiä Ran antamia kuvia. Kuvien hahmojen vaatetus tai muu vastaava kuuluu muinaisen Egyptin kulttuuriin, eikä tällaisella ole merkitystä, mutta koko tarotin idean avautumisen kannata oleellista merkitystä on esimerkiksi hahmojen käsien asennoilla, istumissuunnilla, sukupuolella, objektien muodoilla (neliö, ympyrä jne.) ja muilla kulttuurista riisutuilla yksityiskohdilla. Nämä yksityiskohdat on useimmista pakoista häivytetty pois ja kuviin on lisätty elementtejä, jotka eivät alkuperäiseen tarotiin kuulu.

Artikkeli jatkuu seuraavassa osassa, jossa päästään tarkastelemaan mielen arkkityyppejä 1 – 7.


Tässä blogissa esitellään Yhden laki (Law of One) -kirjasarjan sisältöä, joka tunnetaan myös Ra-materiaalina

Yhteydenotto:

Tomi Varjola

kosminen.valo[at]protonmail.com

Tilastot

  • 769 486 hits

%d bloggaajaa tykkää tästä: