Siirtyminen neljänteen ulottuvuuteen

Tämä on jatkoa kirjoitukseen Johdanto kosmologiaan ja vuoteen 2012, joka kannattaa lukea ensin tämän ymmärtämiseksi.

Maa-planeetta on muuttumassa kiihtyvällä nopeudella kolmannen ulottuvuuden planeetasta neljännen ulottuvuuden planeetaksi. Muutos on näkynyt jo vuosien ajan, jos vain olemme halunneet nähdä transformaation merkit.

Planetaarinen ilmastonmuutos

nasa-solar-redlogo

Ilmastonmuutos, jolla ensisijassa tarkoitetaan maapallon ilmaston lämpenemistä, ei ole seurausta ihmisen tuottamien kasvihuonepäästöjen kasvusta. ”Ilmasto” on muuttumassa kaikilla aurinkokuntamme planeetoilla, mikä johtuu koko aurinkokunnan kulkeutumisesta galaksissamme sellaiselle alueelle, jossa on enemmän ja tiheämmin energiaa. Toisin sanoen värähtelytaajuus kasvaa.

David Wilcock on koonnut tästä aiheesta laajan tieteellisen tutkimusdatan, joka lähdeviitteineen esitetään hänen kolmessa kirjassaan. Ne ovat kaikki ladattavissa ilmaiseksi hänen kotisivuiltaan. Wilcock tiivistää uudelle energia-alueelle siirtymisen seuraavasti:

…NASA:n ja venäläisten data on vahvistanut, että auringon magneettikentän etureuna on muuttunut yli 1000 prosenttia kirkkaammaksi viimeisten 30+ vuoden aikana. Tiedämme, että jos metallipalaa hieroo tarpeeksi nopeasti, muodostuu silloin kitkaa, ja metalli alkaa hohkata tulipunaisena. Samalla tavalla, lisääntynyt tomu ja energia tällä uudella galaktisella energia-alueella törmäävät auringon magneettikentän kanssa aiheuttaen kitkaa ja luoden etuosassa näkyvän staattisen ”plasma”energiavarauksen, joka nopeasti kasvaa kokoa ja kirkkautta.

Vuoteen 1997 mennessä, tohtori Aleskey Dmitriev ja muut venäläiset tiedemiehet havaitsivat, että galaktinen tila, johon olemme nyt liikkumassa, näyttää merkittävästi korkeampia pitoisuuksia ainetta ja energiaa, mukaan lukien vedyn, heliumin ja hydroksyylin varauksellisia hiukkasia, ja lisäksi muita uusia elementtien kombinaatioita.

Vaikka länsi on aina tullut venäläisten jäljessä tieteen areenalla, on se viimein saamassa venäläisiä kiinni. Juuri elokuussa 2003, ESA/NASA -koe nimeltään DUST (tomu), joka laukaistiin Ulysses-satelliitin mukana vuonna 1990, on havainnut, että nyt galaksistamme saapuu 300 prosenttia enemmän tomua aurinkokuntaan kuin koko 1990-luvun aikana. Enemmän tomua ja varauksellisempia hiukkasia tarkoittavat enemmän energiaa, enemmän tiheyttä (density), joka on täsmälleen sana, jota Ra käytti kuvatessaan tätä uutta galaktista aluetta.

Koska koko aurinkokunta on siirtymässä korkeamman energiapitoisuuden alueelle, näkyy tämä luonnollisesti kaikilla aurinkokunnan planeetoilla sekä etenkin itse auringossa. NASA ja venäläiset tieteilijät ovat havainneet seuraavia muutoksia:

Aurinko: Auringon magneettikenttä on yli 230 prosenttia voimakkaampi kuin 1900-luvun alussa, ja sen energeettinen aktiivisuus on merkittävästi kasvanut. Planeettojen välisessä tilassa auringosta säteilevien hiukkasten kulkunopeus on kasvanut 400 prosenttia. Vuonna 2003 mitattiin niin suuri auringonpurkaus (X40), että sen luokittelemiseksi ei ollut olemassa edes asteikkoa. Se pimensi satelliitteja, ja revontulet näkyivät Italiassa asti.

sun

Venus: On havaittu merkittäviä fyysisiä, kemiallisia ja optisia muutoksia, mukaan lukien rikkikaasujen äkillinen väheneminen sen ilmakehässä ja kirkkauden lisääntyminen 2400 prosenttia. Sen magneettikenttä on voimistunut.

Mars: Voimakas ilmastonlämpeneminen on käynnissä. Napajäätiköt sulivat yhdessä vuodessa 40 prosenttia aiheuttaen maanpinnan muodon muuttumisia. Ilmakehän tiheys on noussut 200 prosenttia aikaisemmin mitatusta arvosta.

Jupiter: Jupiter on energisoitunut niin voimakkaasti, että sitä ympäröi nyt donitsin muotoinen loistava energiatuubi, joka on sen kuun (Io) reitillä. Jupiterin magneettikentän koko on kaksinkertaistunut vuodesta 1992.

Saturnus: Saturnuksen napa-alueet ovat huomattavasti kirkastuneet, ja sen magneettikenttä on voimistumassa.

Uranus: NASA:n Voyager II -luotaimen mukaan sekä Uranus että Neptunus ovat kokeneet äskettäisen magneettisten napojen paikan siirtymisen – 60 prosenttia Uranuksella ja 50 Neptunuksella.

Neptunus: Neptunus on muuttunut infrapunassa 40 prosenttia kirkkaammaksi vuodesta 1996 ja on 100 prosenttia kirkkaampia tietyillä alueilla. Myös Neptunuksen kuu Triton on kokenut suuren kasvun ilmakehän paineessa ja lämpötilassa, verrattavissa 22-asteen (fahrenheit) muutokseen Maassa.

Pluto: Syyskuussa 2002 havaittiin Pluton kokeneen 300 prosentin kasvun sen ilmakehän paineessa viimeisen 14 vuoden aikana. Se on havaittavasti muuttunut myös väriltään tummemmaksi.

katrina_floodMaa-planeetalla muutoksia on voitu havaita luonnollisesti enemmän ja pidemmällä ajanjaksolla: Vuosien 1963 ja 1993 välillä luonnonkatastrofien määrä lisääntyi 410 prosenttia. Maanjäristykset ovat lisääntyneet 400 prosenttia vuodesta 1973. Vuosien 1875 ja 1993 välillä vulkaaninen aktiivisuus kasvoi 500 prosenttia. Vuoden 1997 jälkeen Maan muoto on muuttunut selittämättömällä tavalla. Aikaisemmin se oli hitusen munamuotoinen, mutta nyt enemmän kurpitsamuotoinen. Merien on havaittu lämpenevän pohjasta, mitä ei ole pystytty selittämään perinteisillä tieteellisillä malleilla, koska kylmän veden pitäisi laskeutua pohjaan. Vielä selittämättömämpää on maan koon kasvaminen. Maa on nimittäin tasaisesti kasvattanut kokoaan, mitä ei pystytä selittämään perinteisillä tieteellisillä malleilla.

Miellyttävä totuus

Koko aurinkokunta käy siis läpi muutosta. Wilcock on huomioinut, että tieteellistä dataa perinpohjaisesta muutoksesta ei koskaan esitetä yhdessä nipussa missään, vaan tiedot ripotellaan sinne tänne, jotta suuret massat eivät ymmärtäisi, mistä todella on kysymys. Galaktisen mittakaavan muutos on naamioitu ihmisen tuottamien hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi ilmastonlämpenemiseksi, jonka vaikutuksilla pelotteluun ihmisten huomio kiinnitetään.

Tämä ei tietenkään tarkoita, että meillä ei olisi valtavia ympäristöongelmia, joita fossiilisten polttoaineiden käyttö tuottaa, mutta ilmastonmuutosta ne eivät aiheuta. Ilmastonmuutos on positiivisen tietoisuuden muutoksen sivutuote, joten Al Goren dokumenttielokuvaa mukaillen totuus ei ole lainkaan epämiellyttävä vaan äärettömän miellyttävä.

inconvenient-truth

Kosminen kello lyö täsmällisesti

Planeettamme on siirtymässä kolmannesta ulottuvuudesta neljänteen, jossa on enemmän energiaa ja tiheyttä, kuten Ra jo 1980-luvulla kertoi. Muutos yhdestä ulottuvuudesta seuraavaan tapahtuu kosmisen aikataulun mukaan:

Kysyjä: ”Meidän planeettamme väestöllä on vain tietty määrä aikaa kehittyä. Tämä aika on jaettu kolmeen 25 000-vuotiseen sykliin. 75 000 vuoden lopussa planeetta itsessään kehittyy. Miksi tämä on niin tarkkaa?

Ra: ”Elävä virta luo rytmin, joka on yhtä väistämätön kuin yksi teidän ajannäyttäjistänne. Älyllinen energia tarjoaa eräänlaisen kellon. Portti älyllisestä energiasta älylliseen äärettömyyteen aukeaa tunnin lyömällä huolimatta olosuhteista.

Kysyjä: ”Onko kellomainen pinta, sanoisinko, yhdistynyt koko suuren galaksin kanssa siten, että se pyöriessään kantaa kaikki nämä tähdet ja planeettajärjestelmät muutosten kautta tihentymästä tihentymään? Näinkö se toimii?

Ra: ”Olet tarkkaavainen. Voit nähdä kolmiulotteisen kellopinnan tai loputtomuuden spiraalin, joka on Logoksen suunnittelema tähän tarkoitukseen.” (K3, S66)

imag017

m31_hallas

Ra siis käyttää ulottuvuus-sanan sijaa tihentymä-sanaa, koska aine on eri ulottuvuuksissa eri tiheyksistä. Koska galaksimme toimii yhtä täsmällisesti kuin kellokoneisto, planeetan muutos kolmannesta ulottuvuudesta neljänteen tapahtuu määrättynä ajankohtana, vaikka kukaan ihmisistä ei olisi siihen valmistautunut. Maa-planeetalla suurin osa väestöstä ei ole valmistautunut muutokseen:

Ra: ”Neljäs tihentymä on yhtä säädelty lähestymisessään kuin kellon lyönti tasatunnein. Teidän planeetallinen alueenne on pyörinyt avaruus/aikaan, jossa on erilailla värähtelevä rakenne.

Tämä aiheuttaa planeetallisen alueen muovautumista näiden uusien vääristymien mukaan. Kuitenkin, teidän ihmistenne ajatusmuodot vaihtelevat suuresti eivätkä ole kykeneväisiä osoittamaan yhteen suuntaan.

Siten sadonkorjuusta tulee sellainen, että moni kertaa kolmannen tihentymän syklin. Teidän vaeltajanne, opettajanne ja adeptinne tänä aikana ovat kaikki suuntautuneet kasvattamaan sadonkorjuuta. Kuitenkin on vain harvoja sadonkorjattavia.

Pitää muistaa, että tällaiselta tilanne näytti 1980-luvun alussa. Sadonkorjuukelpoisten lopullista määrää ei kukaan tiedä, joten Ra ei esittänyt mitään lukuja. Ralta myös kysyttiin, olisiko mahdollista, että kaikki pystyisivät nostamaan riittävästi värähtelytaajuuttaan päästäkseen uudelle Maa-planeetalle. Ra vastasi, että kaikki on aina mahdollista, vaikka tällainen vaihtoehto ei ole todennäköistä.

Uusi neljännen ulottuvuuden Maa

gardenofthera-small2

Millainen on sitten uusi neljännen ulottuvuuden Maa, joka on syntymässä? Ran mukaan se ei ole ainoastaan tuplasti tai kymmenen kertaa harmonisempi kuin nykyinen, vaan sata kertaa harmonisempi paikka elää. Voidaan siis todellakin puhua ylösnousemisesta taivaaseen, josta on aina unelmoitu.

Ra ei kuvaile neljännen ulottuvuuden olosuhteita ja elämää juuri lainkaan, koska ne poikkeavat niin suuresti kolmannesta, että niitä ei pysty 3D-tietoisuudella varustettu olento ymmärtämään. Muutos kolmannesta ulottuvuudesta neljänteen on totaalinen.

Positiivisessa neljännessä ulottuvuudessa ei ole salaisuuksia. Yksi ensimmäisistä toimenpiteistä uusilla tulokkailla on sosiaalisen ryhmämuistin perustaminen. Kaikkien tietoisuus on siis kytketty toisiinsa. Henkilökohtaisia näkemyseroja vielä ilmenee, mutta ne pystytään sovittelemaan rakkaudella, joka on neljännen ulottuvuuden ominaisuus. Olennot voivat lukea toinen toistensa ajatuksia täysin esteettä, joten valehtelu on mahdotonta. Kaikki tieto on saatavilla ja avointa, eikä mitään pystytä kätkemään. Internetiä voi pitää ryhmämuistin perustamisesta harjoituksena, jossa kaikkien tietokoneet ovat kytkeytyneet toisiinsa.

Fyysinen kipu ei ole enää tarpeellista neljännessä ulottuvuudessa. ”Kipu” on pikemminkin henkistä, mutta ei kuitenkaan mitenkään verrattavissa suunnattomaan erillisyyden tuskaan, jota 3D:ssä koetaan. Henkisen epämukavuuden tarkoitus on kasvattaa. Kehon ulkomuoto on samankaltainen kuin nyt, mutta kemiallinen rakenne on erilainen. Vanheneminen ei aiheuta kehoon dramaattisia muutoksia ja toimintakyvyn heikkenemistä, vaan pikemminkin vanhuus koetaan henkisenä väsymyksenä. Yhden eliniän pituus on 90 000 vuotta. Yhden 4D-syklin pituus on 30 miljoonaa vuotta.

jesusJeesus sanoi seuraajilleen, ette he tulevat tekemään samoja tekoja kuin hän ja vielä suurempia. Hän todella tarkoitti sitä kirjaimellisesti. Neljännessä ulottuvuudessa lentäminen, telekinesia, teleportaatio, välitön itsensä parantaminen ja ajassa eteen ja taaksepäin matkustaminen ovat yhtä arkipäiväisiä asioita kuin hengittäminen nyt.

Astraalitasot vs. neljäs ulottuvuus

Toisinaan neljäs ulottuvuus sekoitetaan astraalitasoon. Neljäs ulottuvuus ei kuitenkaan ole yhtä kuin astraalitaso. Taso on eri asia kuin tihentymä eli ulottuvuus. Ran mukaan kolmas ulottuvuus pitää sisällään äärettömän monta tasoa. Muun muassa astraali- ja Deva-tasot ovat kolmannen ulottuvuuden sisäisiä tasoja, jotka voidaan jaotella kumpikin karkeasti seitsemään. Näiden tasojen lisäksi on muita sisäisiä tasoja. Astraalitason alimmilla osilla on ajatusmuotojen äärimmäisiä ilmentymiä ja ylimmillä tasoilla on valaistuneita olentoja, jotka ovat omistautuneet opettamaan ja oppimaan. Deva-tasoilla on olentoja, jotka ovat vieläkin lähempänä valon ja rakkauden alkuperäistä muotoa.

David Wilcock kertoo Project Camelotin haastattelussa, kuinka hän irtosi kehostaan ja lähti astraalimatkalle. Hän nousi ylöspäin kohti avaruutta ja alkoi puhkoa tietään läpi eri astraalitasojen. Seitsemän tason jälkeen hän tuli paikkaan, joka oli neljännen ulottuvuuden Maa. Paikalla oli valkoiseen kaapuun puettuja olentoja, jotka olivat yllättyneitä vierailijasta mutta samalla hyvin iloisia ja ystävällisiä. Maa-planeetan neljäs ulottuvuus on jo olemassa, sitä valmistellaan, ja Wilcockin mukaan tuo neljäs ulottuvuus muuttuu Maan päätodellisuudeksi, kun aika on kypsä eli hyvin pian.

Ra: ”Sadonkorjuu on nyt. Tänä aikana ei ole syytä tavoitella pitkäikäisyyttä, mutta sen sijaan rohkaista pyrkimyksiä etsiä itsen ydintä, sillä tämä, joka sijaitsee selvästi violetin säteen energiakentässä, määrittää jokaisen persoonan sadonkorjuun.

Sinun täytyy nähdä Maa seitsemänä planeettana. On punainen, oranssi, keltainen, ja pian on neljännen tihentymän entiteeteille valmis vihreän värin värähtelypaikka, jota he kutsuvat Maaksi.”

DNA muuttuu

Kuten aikaisemmin todettiin, aurinkokuntamme on ajautunut galaksissamme alueelle, johon virtaa enemmän energiaa, minkä seurauksena planeetat ovat muuttuneet kirkkaammiksi, kuumemmiksi ja magneettisemmiksi. Me olemme yhden noista planeetoista pinnalla, joten sama energia virtaa myös meihin. Tuo energia on tietoista, kuten kaikki olemassa oleva.

David Wilcock on omissa tieteellisissä tutkimuksissaan esittänyt, miten lisääntynyt energiamäärä vaikuttaa käytännössä. Hänen mukaansa jokainen ihminen planeetallamme on kokemassa DNA:n energisen latautumisen, mikä laukaisee evoluution seuraavan askeleen. Näkyviä seurauksia tästä kehityksestä tähän asti ovat olleet muun muassa alati kasvaneet paranormaalien ilmiöiden kokemukset ja älykkyysosamäärän tasainen kasvu. Kaikkein suurimmat muutokset ovat vielä tulossa.

Kaikki elollinen jakaa yhden ja saman tietoisuuden kentän, josta kaikki elämä kumpuaa. Tuo tietoisuuden kenttä säätelee DNA:ta ja kykenee täydellisesti muuttamaan yhden lajin toiseksi. DNA on ennen aineeksi materialisoitumistaan aalto, joka kulkee avaruudessa, kunnes se kohtaa otollisen kohteen, jossa se muuttuu näkyväksi DNA:ksi. Tätä voi verrata GSM-puheluun, jossa aisteillemme näkymätön aalto kulkee tilassa, kunnes se kohtaa kännykän, joka muuntaa sen ääneksi. (Myös atomin koostavat ”hiukkaset” ovat todellisuudessa aaltoja, minkä kvanttifysiikan havainnot ovat näyttäneet toteen. Kvanttitasolla atomit eivät siis ole ”todellisia” vaan pikemminkin vain ”mahdollisuuksia” – mahdollisia versioita ”todellisuudesta”. Aineen kiinteys on harhaa.)

DNA on siis aalto, joka kulkee avaruudessa etsien kohdetta, jossa se voisi alkaa manifestoitua. Meidän galaksimme on valinnut ihmisen malliksi, jota kohden elämä alkaa kehittyä kaikilla planeetoilla. Kaikilla galaksimme elämälle otollisilla planeetoilla, joita on miljoonia ja miljoonia, alkaa kehitys kulkea kohti ihmisen muotoa, koska avaruudesta planeetan pinnalle tuleva DNA-aalto alkaa ohjelmoida kehitystä siihen suuntaan. Ihmisen ulkomuoto voi vaihdella hieman – toiset ovat esimerkiksi puolen metrin pituisia, isopäisiä ja kaljuja ja toiset neljä metriä ja tuuheahiuksisia – mutta kaikki miljoonat sivilisaatiot tässä galaksissa ovat ihmisenkaltaisten olentojen asuttamia.

visitors

Kun planeetta kulkeutuu galaksissa alueelle, jossa DNA-aallon ohjelmakoodi muuttuu, niin myös planeetan pintaa asuttavat olennot kokevat massaevoluution silmänräpäyksessä. Evoluutio ei kestä tuhansia tai miljoonia vuosia, kuten tieteen perinteinen malli olettaa (ilman todisteita) vaan se tapahtuu aina hyppäyksittäin, jolloin vanhat lajit kuolevat kerralla ja uudet ilmaantuvat tilalle kuin tyhjästä. Näin on käynyt Maa-planeetallakin monta kertaa aikaisemmin, ja juuri nyt olemme kokemassa evoluution seuraavan vaiheen.

Tähtiportti aktivoituu 2012

Logos loi galaksimme, ja aurinkomme on galaksimme ali-Logos, joka on luonut aurinkokuntamme planeettajärjestelmän. 3d-entiteetti ei pysty näkemään aurinkoa sellaisena kuin se todellisuudessa on. Auringon todellinen luonne paljastuu vasta neljännessä ulottuvuudessa.

Kaikki muutokset auringossa vaikuttavat Maa-planeettaan ja tietoisuuteen. Auringon yksi sykli kestää noin yksitoista vuotta, jonka aikana auringonpilkkujen määrä vaihtelee minimistä maksimiin vaikuttaen auringon aktiivisuuteen ja auringonpurkauksiin. Aktiivisuus on suurinta, kun pilkkuja on paljon.

Viimeksi auringon aktiivisuussykli oli maksimissaan vuonna 2001. Suurin koskaan mitattu auringonpurkaus tapahtui vuonna 2003. Se oli niin voimakas, että sen luokittelemiseksi ei ollut olemassa mitta-asteikkoa eikä mittavälineitä, joten sen suuruus voitiin vain arvioida. Arviot vaihtelevat X28 – X50 välillä, aikaisempi ennätys oli X20.

solarcycle_soho_big

Nyt auringossa on ollut hiljaisempi aktiivisuuden ajanjakso. Seuraava aurinkosyklin huippu osuu vuodelle 2012. Lukuisat astronomit odottavat, että seuraavan huipun aikana koetaan tunnetun historian suurimmat auringonpurkaukset, jotka tuhoavat joukon satelliitteja. Samaan aikaan kun Aurinko on kasvattamassa aktiivisuuttaan, on auringon säteilyltä suojaava Maan magneettikenttä nopeasti heikentymässä.

Maailmaa kulissien takaa hallitsevan varjohallituksen salaisissa projekteissa työskentelevät ovat tihkuneet julkisuuteen tietoa, jonka mukaan 2010 – 2013 tapahtuu niin suuri auringonpurkaus, että se tuhoaa kaiken elämän maapallon pinnalta. Siksi eliitti on pitänyt kiirettä maanalaisten tukikohtien rakentamisessa. Myös Marsissa on ihmisten asuttama siirtokunta, jonne osa eliitistä pakenee ennen tuhoa.

Eliitti kulkee kuitenkin negatiivista polkua, eikä se näe, että meneillään olevassa muutoksessa positiivinen ja negatiivinen polku erkanevat eri aikajanoiksi. Vuoden 2012 näkevät katastrofina vain negatiivisen polun kulkijat, joita on hyvin pieni vähemmistö eliitissä.

earth_sunstormHindujen veeda-kirjat puhuvat tulesta (somvarta), joka tapahtuu aikojen lopussa. Myös monissa muissa uskonnoissa on käsite tulella puhdistamisesta. Joulukuussa 2012 talvipäivän tasauksen aikaan Maan akseli on täydellisessä linjassa galaksin keskustaan nähden, mikä tapahtuu vain kerran 26 000 vuodessa. On todennäköistä, että juuri tuolloin auringosta purkautuu valtava purkaus, joka ”puhdistaa” sivilisaation Maan pinnalta.

David Wilcockin mukaan suurin osa ihmisistä ei kuitenkaan ole kokemassa tätä tuhoa, vaan he hyppäävät astraalitasolle, jossa he käynnistävät todellisuuden vanhasta muistista uudestaan. He eivät aluksi edes huomaa, että mitään poikkeavaa on tapahtunut. Todellisuus muuttuu ajaksi, jossa kaikista unelmista tulee totta. Astraalitasolla ei periaatteessa ole kuolemaa, joten elinkaarista venyy käsittämättömän pitkiä ja monimuotoisia. Kun ihmiset jossain vaiheessa kyllästyvät kokemuksiinsa, saavat he mahdollisuuden inkarnoitua uudelleen kolmanteen ulottuvuuteen jollain 3d-planeetalla, jonne heidät avustetaan siirtymään korkeampien ulottuvuuksien entiteettien toimesta. Maa-planeetta muuttuu neljännen ulottuvuuden planeetaksi.

Ne jotka ovat pystyneet nostamaan tarpeeksi värähtelytasoaan, nousevat neljänteen ulottuvuuteen. He pystyvät tähtiportin aktivoitumisen myötä kokoamaan DNA:nsa uudelleen neljännessä ulottuvuudessa ja aloittamaan fyysisen elämän muuttuneessa kehossa, jonka Wilcock epäilee olevan hybridi nykyihmisen ja Zeta Reticulin ihmiskehojen välillä.

Todellisuuksien jakautuminen

Vuosi 2012 tarkoittaa siis todellisuuksien jakautumista. Osa ihmisistä sinkoutuu astraalitasolle elämään unelmiaan ja toinen osa neljänteen ulottuvuuteen. Lähitulevaisuuteen kuuluu myös monen profeetan toimesta ennustettu Maan napojen keikahtaminen (pole shift), joka tekee valtavaa tuhoa, mutta tämä tapahtuu vasta vuoden 2012 jälkeen.

Vain hyvin pieni negatiivista polkua kulkeva eliitti kokee mullistukset – napojen paikkojen muuttumisen ja suuren auringonpurkauksen – ja niiden kautta maanpäällisen elämän tuhoutumisen. Osa tästä eliitistä suojautuu asumaan maan alle rakennettuihin valtaviin komplekseihin. Myöhemmin heistä kehittyy neljännen ulottuvuuden negatiivisia olentoja, jotka matkustavat ajassa taaksepäin meidän aikaamme – juuri nyt elämiimme vuosiin. He sieppaavat ihmisiä aluksiinsa (ufosieppaukset) ja tekevät heillä DNA-kokeita, sekä varoittavat maailmanlopusta yrittäen estää sitä tapahtumasta. He näkevät vuoden 2012 vain synkässä valossa, koska se on heidän valtakautensa loppu tällä planeetalla.

alienfacebigToinen osa negatiivisesta eliitistä pakenee tuhoa ensin Kuuhun, sitten Marsin ja lopulta kauemmaksi avaruuteen. Heistäkin kehittyy neljännen ulottuvuuden negatiivisia olentoja, jotka matkustavat ajassa taaksepäin meidän aikaamme. Avaruuteen pakenevat negatiivisen polun kulkijat kehittyvät pitkiksi, vaaleiksi ja kauniiksi eli niin kutsutuiksi arjalaisiksi. Maan alle jääneet kehittyvät pieniksi ja isopäisiksi eli niin kutsutuiksi harmaiksi avaruusolennoiksi, joka on kaikkein tyypillisin ufohavaintojen rotu. Tämä ei tarkoita, että kaikki harmaat tai arjalaisen näköiset alienit olisivat negatiivisia olentoja. Maassa vierailee tällä hetkellä noin 57 eri rotua, joiden ulkonäkö vaihtelee suuresti ollen kuitenkin aina ihmismäinen.

Negatiivisen ja positiivisen rodun erottaa tavassa kohdella toisia ihmisiä. Negatiiviset sieppaavat aluksille vasten vapaata tahtoa ja tekevät kivuliaita kokeita antaen varoituksia, käskyjä ja synkeitä tulevaisuuden uhkakuvia, kun positiiviset ottavat vapaaehtoisen kontaktin ja antavat kannustavia ja rakkaudellisia viestejä. Positiivisen tien kulkija ei voi tulla negatiivisten olentojen sieppaamaksi.

Nopeutuminen ja ylösnousemus

Yksi viime vuosien ilmiöistä, jonka miltei jokainen on voinut havaita, on ajan nopeutuminen. Aika tuntuu kulkevan eteenpäin käsittämättömän nopeasti. Eikä tämä ole pelkästään vain tunne, sillä mitä lähemmäksi siirtyminen neljänteen ulottuvuuteen tulee, sitä nopeammin aika kulkee. Maya-intiaanit kuvailivat tätä ilmiötä lopun aikojen nopeutumiseksi.

Maya-intiaanit jakoivat kehityksen syklin osiin, joista ensimmäisissä kehitys on hidasta, mutta jokaisessa sitä seuraavassa aina vain nopeampaa. Tällä hetkellä elämme vaihetta, jossa yksi vuosi vastaa kehityksessä kahtakymmentä vuotta verrattuna vuotta 1999 edeltävään aikaan. Tämä tarkoittaa siis sitä, että pelkästään vuonna 2008 ihmiskunta kehittyi enemmän kuin ajanjaksona 1979 – 1999. Muutokset taloudellisissa, sosiaalisissa, poliittisissa, uskonnollisissa ja tieteellisissä järjestelmissä sekä ihmisten asenteissa, uskomuksissa ja näkemyksissä muuttuvat yhdessä vuodessa saman verran kuin aikaisemmin yhdessä sukupolvessa.

threshold-of-eternity

Tämä on yksi syy, miksi niin moni haluaa inkarnoitua Maahan juuri nyt, ja sieluja on suorastaan jonottamassa pääsyä lihalliseen elämään: on mahdollista oppia nopeutetusti. Yksi inkarnaatio nyt vastaa kymmeniä ellei satoja aikaisempina ajanjaksoina. Muutokset tietoisuudessa tapahtuvat valtavalla nopeudella.

Vuoden 2011 alusta lähtien 20 päivää vastaa kahtakymmentä vuotta 1900-luvulla. Muutokset alkavat kiihtyä siis valtavaa vauhtia. Tällöin juuri kukaan ei voi välttyä huomaamasta, että maailma on muuttumassa perin pohjin. Monia kätkettyjä totuuksia tulee ilmi nopealla tahdilla – sellaisia joiden setvimiseen olisi ennen käytetty vuosikymmeniä.

Ja tahti vain kiihtyy, kun lähestymme joulukuun 2012 talvipäivän seisausta. Wilcockin mukaan muutokset alkavat tapahtua viikon, sitten tunnin ja lopulta sekunnin sykleissä. Kaikki kulminoituu h-hetkeen, jolloin valtava rakkauden ja valon energiapurkaus fokusoituu Maahan. Tuolloin ihminen saavuttaa kosmisen tietoisuuden – ajattomuuden ekstaasin kohdaten viimein todellisen itsensä.

———————————————————–

Lisätietoa:

David Wilcockin On-line -kirjasto: Articles and Books
David Wilcock: Your DNA is Changing!
David Wilcock: Is Your DNA a Quantum Computer?

Aihetta sivuava mielenkiintoinen uutinen Helsingin Sanomissa 24.2.2009:
Kaikkien aikojen voimakkain säteilypurkaus on havaittu avaruudesta. Tässä gammapurkauksessa vapautunut energia vastaa sitä, että tuhannet tavalliset tähdet olisivat räjähtäneet yhtä aikaa.” … ”… Energia vastaisi tällöin sitä, että koko Auringon massa muuntuisi gammasäteiksi minuuteissa.”

About these ads

Tässä blogissa tarkastellaan Maan muuttumista 3D-planeetasta 4D-planeetaksi. Näkökulma on ykseys. Materiaali ja termistö pohjautuvat suuressa määrin Law of One -kirjasarjaan ja David Wilcockin tutkimuksiin yhdistyen kirjoittajan sekä monien muiden kokemuksiin tällä matkalla kohti Yhdeksi sulautumista.
Ulottuvuudet / tihentymät:

1D: Tietoisuus (punainen)
2D: Kasvu (oranssi)
3D: Valinta (keltainen)
4D: Rakkaus (vihreä)
5D: Viisaus (sininen)
6D: Ykseys (indigo)
7D: Ikuisuus (violetti)

Ra on 6D-entiteetti.

Palaute:
tomi.varjola(at)gmail.com

Päivitykset sähköpostiin

Jos haluat saada viestin sähköpostiisi, kun blogia päivitetään, liiity sähköpostilistalle klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Muista aktivoida liittymisesi vastaamalla e-mailiisi saapuvaan vahvistusviestiin.

Subscribe to Yhden laki & tähtiportti 2012 by Email

HUOM! On osoittautunut, että kaikille ei jostain syystä tule vahvistusviestiä. Tällöin ei auta kuin liittyä listalle uudelleen niin monta kertaa, että viesti tulee.


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 110 muun seuraajan joukkoon