Rajatiedon kirjallisuus ja etenkin Internet ovat täynnä kanavoituja viestejä. Moni henkisen tien kulkija huomaa jossain vaiheessa, että hän pystyy vastaanottamaan tietoa oman päivätajuntansa ulkopuolelta. Itse asiassa kanavoiminen ei ole kovin vaikeaa. Tämä on valtavasti lisännyt kanavoinnin suosiota, ja erilaisia kanavointeja on tarjolla joka lähtöön.

Näiden lukuisten kanavoitujen viestien ongelma on, että niiden sisältämä tieto on hyvin vaihtelevaa ja keskenään ristiriitaista. Jos lukee kymmenen kanavoitua viestiä, saattaa pahimmassa tapauksessa kohdata kymmenen keskenään ristiriitaista tietopakettia. Tämä tietenkin asettaa koko kanavoinnin epäilyttävään valoon.

work0002Miksi kanavoinnit eroavat niin rankasti toisistaan? Jokainen pystyy halutessaan kanavoimaan, mutta objektiivisen tiedon hankkiminen ei enää olekaan niin yksinkertaista. Ensinnäkin kanavointi tarvitsee onnistuakseen, että kanavan on oltava puhdas. Jos tietoista mieltä eli egoa ei ole hiljennetty, niin tämä vääristää vastaanotetun viestin sisältöä. Tätä voi verrata analogiseen radiovastaanottimeen, jossa viritintä ei ole säädetty kohdalleen, vaan yhtä aikaa on päällä kaksi kanavaa, joiden sisältö menee keskenään päällekkäin. Näin vastaanotetussa sanomassa on mukana sekä oman egon että kanavoidun viestin sisältöä.

Toiseksi kanavoinnin tarkoitusperän eli motiivin on oltava pyyteetön. Jos lähtee kanavoimaan vain oman edun, maineen tai kunnian takia, ei pysty virittäytymään positiivisille korkeammille tasoille, vaan yhteys jää usein astraalitasojen kontaktiksi.

Kolmanneksi kontaktin saatua on tarkistettava kanavoidun entiteetin eli olion motiivit. Onko yhteys saatu positiiviseen vain negatiiviseen entiteettiin? Tätä voi testata kysymällä toimiiko hän valon ja rakkauden periaatteita noudattaen, ja pyytää häntä poistumaan, jos hän ei toimi Kristus-tietoisuuden lähettiläänä.

Neljänneksi on keskityttävä olennaiseen, kun kanavoidaan korkeampia ulottuvuuksia. Osa kanavoinneista alkaa objektiivisina ja positiivisina, mutta kun kanavoija saavuttaa mainetta ja kunniaa, jotka hän liittää omaksi saavutuksekseen, hänen egonsa vähitellen kasvaa. Tällöin tulee kiusaus kysellä epäolennaisia tai vain itseä hyödyttäviä asioita. Siten yhteys alkaa pätkiä, ja lopulta katkeaa. Alkuperäisen yhteyden takana olleen positiivisen olennon korvaa kanavoijan tietämättä negatiivinen ”temppuilija”, joka antaa virheellistä tietoa. Alun perin positiivisella sanomalla värittyneet viestit alkavat täyttyä tuhon ja maailmanlopun skenaarioista tai vääristä ennuspäivämääristä, joilla kanavoijaa halutaan nöyryyttää, kun profetiat eivät lupausten mukaisesti toteudukaan.

Kanavointi korkeammilta ulottuvuuksilta vaatii äärimmäistä herkkyyttä, puhtautta ja tasapainoa. Kanavoijan on itse elättävä opetusten mukaisesti. David Wilcock on todennut, että kanavoinnin herkkyydestä johtuen suurin osa nykyisin liikkeellä olevasta kanavoidusta materiaalista on vääristynyttä, osa pahoinkin.

Law of One -kirjasarja

Law of One -kirjasarja on yksi laadukkaimmista ja ainutlaatuisimmista kanavoinneista. Se seurasi vuosikausien metafyysisen tutkimusta, joka huipentui yhteydenottoon kuudennen ulottuvuuden olentoon, joka kutsui itseään nimellä Ra. Ra kertoi olevansa ryhmäsielu, joka koostuu miljoonista yhteen sulautuneista sieluista, jotka aloittivat oman kehityskulkunsa Venuksella miljardeja vuosia sitten.

carlaRa-materiaalin vastaanotti kolme amerikkalaista, joista Carla L. Rueckert toimi kanavana. Hän oli kanavoinnin aikana täysin tiedottomassa tilassa eikä koskaan muistanut mitään jälkeenpäin. Näin hänen oma egonsa ei vääristänyt sanomaa. Ra käytti kieltä ja termejä, jotka eivät olleet Carlan sanavarastossa. Usein kanavointiryhmä joutui tarkistamaan sanakirjasta jälkeenpäin termien merkityksen.

Law of One -materiaali on paikoin hyvin vaikeaselkoista ja kryptistä. Sen lukeminen ei ole helppoa, mutta kuitenkin hyvin palkitsevaa. Law of One -materiaalista tekee ainutlaatuisen sen johdonmukaisuus ja tapa, jolla se pystyy kuromaan umpeen muiden aikaisempien henkisten traditioiden aukot ja näennäiset ristiriidat. David Wilcock on pystynyt kaiken lisäksi tieteellisesti todistamaan Ran selostaman mallin universumin toiminnasta.

Käytän Law of Onesta suomenkielistä nimitystä Yhden laki. Mietin pitkään pitäisikö sen olla Ykseyden laki, mutta ”yksi” korostaa enemmän Ran antaman sanoman merkitystä kuin ”ykseys”. Yksi tarkoittaa täysin yksiselitteisesti, että ei ole olemassa kuin yksi, mikä on Ran pääviesti. Ykseys olisi ollut ”unity” tai ”oneness”.

Seth Speaks -kirjasarja

seth-jane286Toinen merkittävä kanavointi on Jane Robertsin Seth Speaks -kirjasarja. Niin ikään myös Jane Roberts oli täysin tiedoton siitä, mitä Seth-niminen olento hänen kauttaan kertoi. Seth saattoi pitää viikkojen tauon kesken lauseen ja sen jälkeen jatkaa lausetta aivan kuin mitään taukoa ei olisi ollutkaan. Sethin antama tieto oli toisinaan ristiriidassa Robertsin omien uskomusten kanssa, joten Robertsin ego ei osallistunut kanavointiin.

Seth on viidennen ulottuvuuden olento. Seth välitti runsaasti tietoa todellisuuden rakenteesta ja siitä, miten yksilö rakentaa oman todellisuutensa. Seth antoi myös käytännön neuvoja, miten todellisuudestaan voi tehdä miellyttävämmän.

Edgar Cayce

cayce1Edgar Cayce on modernin historian tunnetuin meedio. Hän sai lempinimen nukkuva profeetta, koska hän kävi makuulle, vajosi transsiin ja alkoi kertoa asioita, joita hänen tietoinen mielensä ei millään olisi voinut tietää. Kaikki Caycen välittämät tiedot taltioitiin ja kerättiin arkistoiksi.

Aluksi Cayce välitti tietoa ihmisten terveydentilasta. Hänen asiakkaansa saattoivat olla tuhansien kilometrien päässä eikä hän koskaan tavannut heitä fyysisesti. Tästä huolimatta hän pystyi hakemaan tietoa heidän sairauksiensa syistä ja parannuskeinoista, joita lääkärit tai luontaisparantajat alkoivat sen jälkeen soveltamaan käytäntöön. Hänen osumatarkkuutensa oli uskomaton eikä sitä pysty millään laittamaan sattuman piikkiin.

Vähitellen Caycen kautta alkoi kanavoitua tietoa myös asiakkaiden edellisistä elämistä. Tämä oli suuri shokki itse Caycelle, joka oli harras kristitty eikä jälleensyntyminen kuulunut hänen omaan uskoonsa. Kesti pitkään ennen kuin Cayce hyväksyi, että ihminen elää monia elämiä.

Caycellä oli elämänsä aikana kymmeniä tuhansia asiakkaita, joiden menneisyyden selvittäminen alkoi pala palalta kartoittaa kuvaa myös Maan todellisesta historiasta. Ilmeni, että moni oli elänyt aikaisemmin sivilisaatioissa, joista valtavirran historiantutkimus ei tiedä mitään. Yksi tällainen oli Atlantis, jonka historiaa Caycen asiakkaiden kautta voitiin tarkastella ennennäkemättömän tarkasti. Nimenomaan Cayce herätti New Age -väen kiinnostuksen Atlantikseen. Monet nykyiset Atlantiksen historiasta tietoa ”kanavoivat” meediot todellisuudessa pohjaavat kirjansa Caycen valtavaan lähdeaineistoon, mikä näkyy käytetyssä terminologiassa ja lähes sanatarkoissa lainausmuodoissa.

Kanavoinnin villi länsi

Toki muitakin hyviä kanavointeja on kuin kolme edellä mainittua. Nykyisin kanavoinnin kentällä kuitenkin vallitsee melkoinen villin lännen meininki. Internet pursuaa erilaisia ”kosmisia viestejä”, joiden informaatioarvo on henkisen kehityksen kannalta hyvin hatara. Lisäksi on paljon sellaista materiaalia, jossa negatiivinen opetus sekoittuu positiiviseen opetukseen. Monet viestit enemmän hämmentävät asioita kuin selkeyttävät niitä. Määrä on korvannut laadun. Jos kuitenkin omaa riittävästi kärsivällisyyttä, voi kanavointien viidakosta löytää todellisia helmiä, jotka avaavat ymmärrystä.


Tässä blogissa tarkastellaan Maan muuttumista 3D-planeetasta 4D-planeetaksi. Näkökulma on ykseys. Materiaali ja termistö pohjautuvat suuressa määrin Law of One -kirjasarjaan ja David Wilcockin tutkimuksiin yhdistyen kirjoittajan sekä monien muiden kokemuksiin tällä matkalla kohti Yhdeksi sulautumista.
Ulottuvuudet / tihentymät:

1D: Tietoisuus (punainen)
2D: Kasvu (oranssi)
3D: Valinta (keltainen)
4D: Rakkaus (vihreä)
5D: Viisaus (sininen)
6D: Ykseys (indigo)
7D: Ikuisuus (violetti)

Ra on 6D-entiteetti.

Palaute:
tomi.varjola(at)gmail.com

Päivitykset sähköpostiin

Jos haluat saada viestin sähköpostiisi, kun blogia päivitetään, liiity sähköpostilistalle klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Muista aktivoida liittymisesi vastaamalla e-mailiisi saapuvaan vahvistusviestiin.

Subscribe to Yhden laki & tähtiportti 2012 by Email

HUOM! On osoittautunut, että kaikille ei jostain syystä tule vahvistusviestiä. Tällöin ei auta kuin liittyä listalle uudelleen niin monta kertaa, että viesti tulee.


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 116 muun seuraajan joukkoon