Tieteen transformaatio – muutos kiihtyy osa 3

Tämä on kolmas osa artikkelisarjaan ”Muutos kiihtyy”. Paljon on tapahtunut tammikuun jälkeen, ja voi hyvällä syyllä sanoa, että muutos todellakin kiihtyy kaikilla elämänalueilla. Ja miten muutoin voisi ollakaan, sillä kaikkia elämänalueita pitää yllä yksi yhteinen kenttä, joka on virittymässä yhä korkeampaan taajuuteen vetäen koko planeetan mukanaan uuteen olomuotoon.

Edellisissä osissa tarkasteltiin myös median roolia muutoksessa ja korostettiin, että ei kannata virittäytyä siihen pelon, epätoivon, lohduttomuuden ja avuttomuuden noidankehään, jota sensaatiohakuinen uutisointi yrittää mieleen iskostaa. Media näkee vain tapahtumien pinnan, eikä se koskaan tuo esille, mistä todellisuudessa on kyse.


Tieteen transformaatio

Tämän artikkelin pääasiallinen tarkoitus on tarkastella hyvin merkittävää virstanpylvästä, joka ohitettiin viime viikon torstaina. Talousjärjestelmän kaatumista ja siitä seuraavaa transformaatiota mielenkiintoisempi on tieteen transformaatio, koska tiede on modernin ajan uskonto, joka antaa maailmankuvan muodostamiselle perusteet. Se on nykyajan kirkkolaitos, joka ei helpolla suvaitse uusia ajatuksia, jotka uhmaavat sen perusteita.

Kaikki elämänalueet ovat muutoksessa, joten tiedekin kokee transformaation siirryttäessä uudelle aikakaudelle. Talouden harhaiset lait kaatuvat, ja niin kaatuvat myös tieteen harhaiset lait. Vanhat tieteen paradigmat murtuvat yksi kerrallaan, ja yksi merkittävimmistä peruslaeista sai kolauksen torstaina, kun eurooppalaisen Cernin hiukkastutkijoiden ilmoitettiin havainneen valoa nopeammin kulkevia hiukkasia. Ilmoitus uutisoitiin näkyvästi kaikkialla maailmassa.

Tämä mullistava havainto vavisutti koko tiedeyhteisöä, ja viesti otettiin vastaan epäuskolla ja tyrmistyksellä.

”It’s a shock. It’s going to cause us problems, no doubt about that – if it’s true.” – Stephen Parke, head theoretician at the Fermilab near Chicago.

”It would turn everything on its head. It is too awful to think about.” – Prof Jenny Thomas, of University College London

”It could even be that the most famous equation of all time, E=mc2, turns out to be incorrect because it is based on the law of special relativity, Prof Thomas said.”

“It is ”a revolutionary discovery if confirmed,” said Indiana University theoretical physicist Alan Kostelecky, who has worked on this concept for a quarter of a century.”

”Valoa nopeammista neutriinoista on kyllä teoriassa puhuttu, mutta ei niitä ole otettu mitenkään hirveän vakavasti”, professori Jukka Maalampi Jyväskylän yliopistosta sanoo.”

On tehty löydös, jota ei pitäisi olla olemassa – löydös, joka on fysiikan lakien mukaan mahdotonta. Valtavirran tieteelle ei valon nopeuden ylittäviä hiukkasia ole aikaisemmin ollut olemassa. Siten tullaan tilanteeseen, jossa joko teoriat tai havainto ovat olleet virheellisiä.

Tiede ei helpolla luovu teorioista, jotka ovat vakiintuneet osaksi tiedeinstituutioita ja joihin tutkijat ovat samaistuneet. Cernin löydöksen tehneet tieteilijät epäilevät itsekin tehneensä jonkin virheen mittauksissa, vaikka toistivat kokeen 15000 kertaa. Siksi he ovat pyytäneet ulkopuolisen tutkimuslaitoksen toistavan kokeen. Amerikkalainen Fermilab on tarttunut toimeen ja uskoo saavansa tuloksia puolen vuoden sisällä. Tosin Telegraph-lehden mukaan Fermilab teki muutama vuosi sitten samanlaisen havainnon kuin Cernissä nyt, mutta tuolloin tulosta ei pidetty suuren virhemarginaalin johdosta pätevänä. Nyt koe toistetaan tarkemmin mittarein.

Cernin tutkijoiden löytö osuu arkaan paikkaan, koska se uhmaa fysiikan paradigmoista sitä kaikkein perustavinta, jonka varaan malli universumin toiminnasta on rakennettu. Kyse on siis Einsteinista, jonka teoriat ovat yksi fysiikan kulmakivistä.

Einsteinin teoria

Einsteinin teorian mukaan yksikään kappale, jolla on massa, ei voi ylittää valon nopeutta. Sitä mukaa kun kappale lähestyy valon nopeutta, sen massa samalla kasvaa. Valonnopeudella kulkevan kappaleen massa olisi yhtä suuri kuin koko universumin, joten siksi valon nopeuden saavuttaminen tai ylittäminen olisi mahdotonta. Kappaleen kiihdyttämiseksi valonnopeuteen vaadittaisiin ääretön määrä energiaa.

Tätä Einsteinin teoriaa on käytetty lyömäaseena torjumaan muun muassa ajatus maanulkopuolisten sivilisaatioiden vierailusta planeetallamme. On esitetty, että matka toisista tähtijärjestelmistä kestää niin suunnattomia aikoja, että siihen ei kannata ryhtyä, ellei sitten matkalaisten ruumiita syväjäädytetä sadoiksi tai tuhansiksi vuosiksi ja herätetä matkan päässä.

Einsteinin yksi tavoite oli löytää yhtenäinen kenttäteoria, kaiken teoria, joka yhdistäisi ja selittäisi kaikki fysikaaliset ilmiöt. Yhtenäinen kenttäteoria yhdistäisi sekä kvanttimekaniikan että newtonilaisen käytännön fysiikan. (E-kirjan luvussa viisi alkaen sivulta 55 kerrotaan tarkemmin tieteen ponnisteluista löytää tämä suuri yhtenäisteoria.)

Einsteinin teorian päivittäminen

Valon nopeuden ylittäminen tuli yllätyksenä ja shokkina vain niille valtavirran fyysikoille, jotka uskoivat tieteen jo löytäneen pysyvän ja muuttumattoman perustan. Lukuisat rohkeat ja ennakkoluulottomat tutkijat ovat uskaltaneet kyseenalaistaa Einsteinin virheettömyyden. David Wilcockilta ilmestyi uusi kirja 23. elokuuta 2011 nimeltä The Source Field Investigations – The Hidden Science and Lost Civilisations behind 2012 Prophecies. Jos on aikaisemmin tutkinut Wilcockin materiaalia, ei kirja tarjoa järisyttävästi uutta tietoa, mutta ensimmäistä kertaa asiaan tutustuvalle kirja on epäilemättä maailmankuvaa muuttava teos, jos vain lukee sitä avoimin mielin.

Kirjaan on mahdutettu yksien kansien väliin Wilcockin tieteellisen tutkimustyön hedelmät. Vaikka kirja on lähdeviitteineen 536 sivua, on teksti äärimmäisen tiivistä. Kirja kokoaa yhteen tuhansien akateemisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien tulokset ja vetää niistä langat yhteen yhdeksi loogisesti teoriaksi, jolla pystytään selittämään muun muassa yhtenäiskenttäteorian etsinnän puutteet. Wilcockin kirjasta voisi kirjoittaa paljonkin, mutta käsitellään tässä yhteydessä ensin Einsteinin oletusta valon nopeudesta ehdottomana vakiona ja kattona, jota ei voi ylittää.

Wilcockin mukaan Einstein oli häikäisevä nero, mutta yksi hänen suurimmista virheoletuksistaan oli, että kappaleen massa kasvaa, kun se lähestyy valonnopeutta. Asia on täsmälleen päinvastoin: kappaleen massa sitä mukaa vähenee, kun lähestytään valon nopeutta. Tämän keksi alun perin tohtori Vladimir Ginzburg, jonka vallankumouksellisen oivalluksen mukaan kaikki einsteinilaisen fysiikan käytännön sovellukset yhä toimivat, vaikka yhtälö käännetään ylösalaisin. Yhtään tunnetun fysiikan lakia ei tällä tempulla rikota – tietokoneet eivät lakkaa toimimasta eivätkä satelliitit putoa, vaikka ne kalibroitaisiin uudella yhtälöllä.

Einsteinin teoriaa pidettiin virheettömänä, koska se toimi käytännössä. Sen perusteella voitiin rakentaa teknologisia käytännön sovelluksia. Mutta tästä huolimatta se oli vain osatotuus, joka rajoitti tieteen mahdollisuuksia laajentaa perspektiiviään. Teorian päivittämisen jälkeen kaikki einsteinilaisen fysiikan sovellukset toimivat, mutta niiden lisäksi tieteelle aukeaa kokonaan uusi todellisuus.

Einsteinin teoriaan tehty pieni muokkaus tarkoittaa sitä, että kun valonnopeus saavutetaan, ei kappaleella ole enää yhtään massaa jäljellä. Tämä on siis täysin päinvastaista verrattuna aikaisempaan oletukseen, jonka mukaan kappaleella on tuossa vaiheessa koko universumin massa. Valonnopeuden ylittyessä kappale katoaa korkeampaan ”ulottuvuuteen”, eli se tulee fyysisessä todellisuudessa näkymättömäksi. Kun kappaleen nopeus jälleen laskee alle valonnopeuden, tulee se näkyväksi palaten lähtötodellisuuteen.

Cern etsii aineen arvoitusta

Cernissä tutkitaan kosmoksen alkuperää ja etsitään vastausta aineen arvoitukseen: mitä on aine? Tiedetään, että vain muutama prosentti universumista on näkyvää ja suurin osa on mittalaitteille näkymätöntä ”pimeää ainetta” tai ”pimeää energiaa”. Henkitieteissä tuon ”pimeän” aineen olemassaolo on tiedetty aina, ja sitä on kutsuttu eri nimillä kuten eetteri, chi, prana, älyllinen energia ja niin edelleen. Cernin tutkimusryhmä toivoo ensimmäistä kertaa havaitsevansa pimeän aineen, joka aikaisemmin on ollut vain tieteellinen teoria.

Pimeää ainetta tai alkeishiukkasia ei kuitenkaan ole olemassa. Vaikka Cernin tutkimusryhmä löytäisi jonkin uuden ”hiukkasen”, huomattaisiin pian, että sen rakennetta ei voida määritellä ja että se pakenee mittalaitteita aina johonkin ”mystiseen toiseen todellisuuteen”. Atomin osat eivät ole kiinteitä hiukkasia, vaan ne ovat energiaa. Se mitä Cernissä voidaan löytää, on pimeä energia. Sinällään ironista, että tiede kutsuu tuota energiaa pimeäksi, sillä kyseessä on kaiken elämän alkulähde.

Painovoima luo atomin

Valtavirran kvanttifysiikka väittää, että atomia pitää koossa kaksi voimaa: vahva vuorovaikutusvoima pitää protonit kiertämässä ydintä ja heikko vuorovaikutus pitää elektronit kiertämässä ydintä. Ongelma on, että nämä voimat ovat olemassa vain kvanttitasolla. Astrofyysisellä tasolla sovelletaan newtonilaista fysiikkaa, joka tarkastelee kappaleita liikkeessä. Einstein oli tämän fysiikan edistäjä. Suuren yhtenäisteorian löytämisen ongelma on ollut juuri se, että newtonilaista painovoimaa ei ole voitu yhdistää kvanttimekaniikkaan. On tarvittu kaksi eri teoriaa.

Wilcockin mukaan painovoima on kaikkein väärinymmärretyin fysiikan laki. Painovoimaa sellaisena lakina kuin se valtavirran tieteessä on ymmärretty, ei ole olemassa. Todellisuudessa painovoima on yhtenäisen kentän liikettä. Tuo yhtenäinen kenttä luo tilan, ajan, aineen ja energian. Painovoima on yhtä kuin yhtenäinen kenttä, jota Wilcock kutsuu nimellä Source Field, lähdekenttä, koska se on kaiken olemassa olevan alkulähde.

Kvanttitasolla painovoima antaa energian atomille. Painovoima on ainoa asia, joka on kvanttitasolla. Siellä ei siis ole kiinteitä hiukkasia, protoneja tai elektroneja, vaan ainoastaan aaltoja, joita painovoima liikuttaa. Siitä koostuu Source Field. Se on painovoimaa. Painovoima virtaa atomiin ja muodostaa sen hetki hetkeltä.

Haramein on kuvaillut fysiikan malliaan, että se on "Einstein with a spin."Fyysikko Nassim Haramein on tutkinut atomin rakennetta ja verrannut sitä mustiin aukkoihin. Hän havaitsi, että atomin ja mustan aukon rakenne on täsmälleen samanlainen. Hän tuli johtopäätökseen, että atomit todellakin saavat energiansa painovoimasta. Mustassa aukossa painovoima on niin suuri, että valo ei pääse pakenemaan vaan jää kiertämään sen sisälle. Atomi on rakenteeltaan mikrotason musta aukko, joka on muodostunut yhtenäiskentän kiertymisestä. Haramein on kuvaillut tätä fysiikan mallia ”Einsteiniksi kierteellä”. Protonit kiinnittyvät toisiinsa painovoiman avulla, eikä jonkin määrittelemättömän ja salaperäisen vahvan vuorovaikutusvoiman, kuten valtavirran tieteen mallissa.

Painovoima on luonteeltaan työntövoima – ei vetovoima – joka virtaa kosmoksesta maapallolle. Se työntää kappaleita, kuten ihmisiä, vasten maan pintaa samaan tapaan kuin hyönteiset tuulen voimasta liimautuvat auton tuulilasia vasten.

Cernissä mahdollisuus tieteen vallankumoukseen

Olemme hyvin lähellä sitä pistettä, että rinnakkaisista todellisuuksista ja korkeammista ulottuvuuksista tulee valtavirran tieteenkin piirissä pelkän teorian sijaan yleisesti hyväksyttyä todellisuutta.

Kun lukee Daily Galaxyn toukokuista artikkelia, jossa käsitellään Cernin tutkimusprojektia, tulee väistämättä mieleen, että kyseessä on teksti, jollaista on totuttu kuulemaan kanavoiduista lähteistä. Kyseessä ovat samat asiat kuin mistä esimerkiksi Ra on puhunut 30 vuotta sitten, mutta jotka nyt esitetään valtavirran tieteen näkökulmasta. Tässä on muutamia suomennettuja otteita tästä mielenkiintoisesta artikkelista:

”Cernin suuressa hiukkaskiihdyttimessä kosmoksen alkuperää selvittävät fyysikot toivovat, että ensi vuonna he saavat ensimmäiset todisteet käsitteistä, joiden olemassaolo aikaisemmin jätettiin sci-fi maailmalle. Huolimatta vuosisatojen ajan Maa-planeetalla kestäneestä vaativasta havainnoinnista, vain 4 prosenttia universumista tunnetaan – koska loppu koostuu siitä, mitä on kutsuttu pimeäksi aineeksi ja pimeäksi energiaksi johtuen niiden näkymättömyydestä.”

”Kun suuri hiukkaskiihdytin (LHC) Cernissä Geneven lähellä pääsee vauhtiin tänä vuonna ja siitä edespäin, kasvavassa määrin puhutaan näköpiirissä olevasta “Uudesta fysiikasta”, joka voi täydellisesti muuttaa nykyiset näkemykset universumista ja sen toiminnasta.”

Näin lähellä ollaan ymmärrystä, että rinnakkainen universumi, jota henkitieteissä on kutsuttu yleensä astraalitasoksi, ympäröi meitä kaiken aikaa:

”Useat maailman johtavista kosmologeista uskovat, että olemme yksi monista universumeista. Kuten tiedämme, vielä ei ole todisteita, että on muita universumeja. Jotkut tämän teorian versioista olettavat, että on ainakin yksi toinen universumi hyvin lähellä omaamme, erotettuna ehkä vain kalvolla, joka on yhtä pieni kuin millimetrin etäisyydellä, mikä ollessaan totta, voitaisiin havaita jonain energiana tai voimana, kuten läpi tihkuvana painovoimana. Itse asiassa, kuten kalvoteoreetikot ennustivat, tämä ”tihkuma” saattaisi olla syy pimeän energian tuotannolle rinnakkaisesta universumista, jolloin sen vaikutus koettaisiin omassamme sen painovoimavedon läpi.”

Myös universumin äärettömyys (tarkoittaa yhtä kuin Luojan halua ja kykyä kokea kaikki mahdollisuudet) aletaan ottaa todellisena mahdollisuutena:

”On olemassa joukko kilpailevia teorioita perustuen idealle rinnakkaisista universumeista, mutta perusidea on, että jos universumi on ääretön, silloin kaikki, mitä voi mahdollisesti tapahtua, on tapahtunut, tapahtuu tai tulee tapahtumaan.”

”Kvanttimekaniikan mukaan minkään ei voida todella sanoa olevan olemassa subatomaarisessa mittakaavassa ennen kuin se havainnoidaan. Siihen saakka hiukkaset varaavat epävarmoja ”yliasemallisia” tiloja, joissa niillä voi olla samanaikaisia ”ylä-” ja ”alakierteitä”, tai ne näyttävät olevan eri paikoissa samaan aikaan. Pelkkä havainnoiminen vaikuttaa jotenkin ”lukitsevan” tietyn todellisuuden tilan. Tieteilijöillä ei ole vielä täydellistä selitystä, miten se tapahtuu, mutta se ei muuta faktaa, että ilmiö tapahtuu.”

On hyvinkin mahdollista, että Cernin tutkimusprojekti tuottaa aivan lähitulevaisuudessa lisää tutkimustuloksia, jotka pakottavat valtavirran tieteen kyseenalaistamaan teorioidensa perustan. Tämä käynnistää tieteen vallankumouksen. Universumi alkaa paljastua kylmän, elottoman, vailla tarkoitusta olevan ja sattumanvaraisesti toimivan mekaanisen koneen sijaan älylliseltä ja tarkoitukselliselta tietoisuudelta, joka luo kokeakseen oman äärettömyytensä – oman rakkautensa valon.

Sille joka ei jaksa odottaa valtavirran tieteen selittävän sitä, mikä henkitieteissä jo tiedetään, voidaan suositella David Wilcockin, Nassim Harameinin ja monien muiden aikaansa edellä kulkevien tutkijoiden löydöksiin tutustumista.

Tiede ja henkisyys yhdistyvät

Jos atomin sisällä ei ole mitään kiinteää vaan ainoastaan yhtenäiskentän muodostamia valonaaltoja, alkaa tiede lähestyä sitä kosmologista mallia, joka on henkitieteissä tiedetty jo pitkään: aineellinen todellisuus on illuusiota. Todellisuus on pelkkä hologrammi, jonka valo luo. Valo voi todellakin kiertää aloillaan painovoiman vaikutuksesta kuin mustassa aukossa ja luoda kiinteältä vaikuttavan atomin ja siten illuusion aineellisesta todellisuudesta.

Ra’n mukaan luomisen kolme ensimmäistä ja ensisijaista prinsiippiä ovat rakkaus, valo ja vapaa tahto. Nämä kolme ovat yksi ja sama ja toisistaan erottamattomat. Rakkaus on tekijä ja tehty on valo. Kaikki illuusiot, tihentymät, koostuvat rakkauden valosta. Rakkaus on Luojan yksi alkuperäinen ajatus, josta kaikki on saanut alkunsa.

Kaikella valolla on värähtelytaajuus, ja vapaa tahto sallii luodun värähtelyn olevan sellainen kuin sen halutaan olevan. Toisin sanoen entiteetin tietoisuus voi olla mikä tahansa, mutta tekijä on aina rakkaus ja tehty on valo, jonka värähtelyt valitaan vapaan tahdon kautta. Vapaa tahto mahdollistaa luomisen äärettömyyden.

Painovoima on universumin halu tulla yhdeksi. Painovoima vetää kappaleita yhteen. Kun Luoja on tässä oktaavissa kokenut kaiken haluamansa, käy henkinen massa eli painovoima niin suureksi, että kaikki alkaa sen vaikutuksesta vetäytyä yhteen pisteeseen, yhdeksi suureksi mustaksi aukoksi. Kaikki lopulta sulautuu Yhdeksi, josta tulee jälleen pelkkä äärettömyys vailla tietoisuutta. Kun suunnattomien ajanjaksojen jälkeen äärettömyys tulee jälleen tietoiseksi, alkaa luomisen uusi sykli.

Lopuksi vielä lyhyt tiivistys, miten valonnopeus liittyy ”ulottuvuuden” vaihtoon. Atomin sisällä kiertyvä valo kulkee normaalista jo lähes valonnopeutta. Tällöin atomi vaikuttaa olevan fyysisessä 3D-todellisuudessa. Ei tarvita kuin hyvin pieni nopeuden lisäys, jolloin atomin muodostavan valon nopeus nousee yli valonnopeuden. Tällöin atomi ”pomppaa” seuraavaan ”ulottuvuuteen”. Se katoaa 3D:stä. Uuden tieteen näkökulmasta tarkastellen tämä ei ole mikään taikatemppu tai yliluonnollinen ilmiö. Kun maapallo nostaa taajuuttaan, kaikki muuttuu atomitasolta lähtien. Atomien värähtelytaajuus eli valonnopeus on 4D:ssä korkeampi kuin 3D:ssä.

Tällä hetkellä planeetan värähtelytaajuus koko ajan nousee, kunnes jossain vaiheessa saavutetaan kriittinen piste, jonka jälkeen planeetan voidaan sanoa lopullisesti siirtyneen valokehoonsa ja muuttuneen 4D-planeetaksi.

—-

Lisätietoja: Yhden laki ja tietoisuuden evoluutio – e-kirja

———

Lähteet:

Helsingin Sanomat: Valoa nopeampi hiukkanen ällistyttää tutkijoita

Huffington Post: CERN: Light Speed May Have Been Exceeded By Subatomic Particle

Telegraph: Speed of light broken – an expert’s view

Daily Galaxy: CERN’s LHC: ”Parallel Universes Could be Hidden Within the Four Dimensions”

Haramein, Nassim: Crossing the Event Horizon (video)

Wilcock, David (2011): The Source Field Investigations.

About these ads

Tässä blogissa tarkastellaan Maan muuttumista 3D-planeetasta 4D-planeetaksi. Näkökulma on ykseys. Materiaali ja termistö pohjautuvat suuressa määrin Law of One -kirjasarjaan ja David Wilcockin tutkimuksiin yhdistyen kirjoittajan sekä monien muiden kokemuksiin tällä matkalla kohti Yhdeksi sulautumista.
Ulottuvuudet / tihentymät:

1D: Tietoisuus (punainen)
2D: Kasvu (oranssi)
3D: Valinta (keltainen)
4D: Rakkaus (vihreä)
5D: Viisaus (sininen)
6D: Ykseys (indigo)
7D: Ikuisuus (violetti)

Ra on 6D-entiteetti.

Palaute:
tomi.varjola(at)gmail.com

Päivitykset sähköpostiin

Jos haluat saada viestin sähköpostiisi, kun blogia päivitetään, liiity sähköpostilistalle klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Muista aktivoida liittymisesi vastaamalla e-mailiisi saapuvaan vahvistusviestiin.

Subscribe to Yhden laki & tähtiportti 2012 by Email

HUOM! On osoittautunut, että kaikille ei jostain syystä tule vahvistusviestiä. Tällöin ei auta kuin liittyä listalle uudelleen niin monta kertaa, että viesti tulee.


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 116 muun seuraajan joukkoon