Lisäyksiä kirjaan – osa 3/3

Luku 11: Asian selvennös kohtaan ”Epätasapainon työstäminen”

Kirjan versiossa 1.0 kerrottiin seuraavaa:

”Jokaisella päivän kokemuksella on mahdollisuus toimia katalyyttinä. Katalyytti voidaan ymmärtää laukaisevaksi tekijäksi, joka herättää jonkin emotionaalisen reaktion. Katalyytti tarjoaa haasteen ja mahdollisuuden oppimiseen. Kemiassa katalyytillä tarkoitetaan ainetta, joka aiheuttaa kemiallisen reaktion, koska ilman sitä muutos olisi liian hidasta. Metafysiikkaan sovellettuna katalyytti tarkoittaa kokemusta, joka aiheuttaa emotionaalisen reaktion, koska ilman sitä polarisaatio olisi liian hidasta.

Katalyytti on esimerkiksi jonkin tietyn tilanteen tai henkilön kohtaaminen ja tämän henkilön käyttäytyminen tietyllä tavalla, mikä herättää itsessä tietyn reaktion. Jokainen tietää omasta elämästään tapahtumaketjuja, jotka toistuvat ja toistuvat. Pelkästään yksi sana, ele tai katse voi laukaista vahvan tunnereaktion. Sitten on olemassa vahvoja haasteita, jotka saattavat tulla elämässä eteen vain kerran. Kun jokin kokemus ei enää herätä tunnereaktiota, lakkaa se toimimasta katalyyttinä. Tällöin kokemuksen ei välttämättä tarvitse enää toistua. Katalyytti on hyödyllinen niin kauan, kun siihen reagoidaan emotionaalisesti.”

Tämä on hieman harhaanjohtavasti ilmaistu, koska tämä antaa ymmärtää, että katalyytti on sama asia kuin kokemus. Todellisuudessa katalyytti ei välttämättä vielä aiheuta kokemusta, vaan vasta katalyyttiin reagointi aiheuttaa kokemuksen. Siksi tekstikohta on muutettu täsmällisempään muotoon:

”Jokaisella tilanteella ja tapahtumalla on mahdollisuus toimia katalyyttinä. Katalyytti voidaan ymmärtää laukaisevaksi tekijäksi, joka herättää jonkin emotionaalisen reaktion. Katalyytti tarjoaa haasteen ja mahdollisuuden oppimiseen. Kemiassa katalyytillä tarkoitetaan ainetta, joka aiheuttaa kemiallisen reaktion, koska ilman sitä muutos olisi liian hidasta. Metafysiikkaan sovellettuna katalyytti tarkoittaa tilannetta tai tapahtumaa, joka aiheuttaa emotionaalisen reaktion, mistä seuraa kokemus. Katalyytti ei itsessään ole kokemus, vaan se tuottaa kokemuksen. Yhteen ja samaan katalyyttiin kaksi eri entiteettiä voivat reagoida täysin vastakkaisin tavoin, ja siten kokea erilaisen kokemuksen. Ilman katalyyttejä polarisaatio olisi liian hidasta.

Katalyytti on esimerkiksi jonkin tietyn tilanteen tai henkilön kohtaaminen ja tämän henkilön käyttäytyminen tietyllä tavalla, mikä herättää itsessä tietyn reaktion. Jokainen tietää omasta elämästään tapahtumaketjuja, jotka toistuvat ja toistuvat. Pelkästään yksi sana, ele tai katse voi laukaista vahvan tunnereaktion. Sitten on olemassa vahvoja haasteita, jotka saattavat tulla elämässä eteen vain kerran. Kun jokin tapahtuma ei enää herätä tunnereaktiota, lakkaa se toimimasta katalyyttinä. Tällöin katalyytin ei välttämättä tarvitse enää toistua. Katalyytti on hyödyllinen niin kauan, kun siihen reagoidaan emotionaalisesti.”

Luku 11: Lisätty seuraava teksti kohtaan ”Kundaliini”

Onnistuakseen itsensä tasapainottamisessa ei tarvitse edes tietää, että energiakeskukset ovat olemassa. Kaikki on illuusiota, ja chakrat ovat vain osa illuusiojärjestelmää, jonka takana on yksi Luoja. Etsijä etsii Yhtä.

Ra: Ykseyden mystisen etsinnän kokemuksissa näitä ei tarvitse koskaan huomioida, sillä ne ovat vain osa illuusiojärjestelmää. Etsijä etsii Yhtä. Yhtä etsii, kuten olemme sanoneet, tasapainoinen ja itsensä hyväksyvä itse tietoisena sekä sen ilmeisistä väärentymistä että sen totaalisesta täydellisyydestä. Lepäämällä tässä tasapainoisessa tietoisuudessa entiteetti avaa itsensä universumille, joka se on. Kaikkien asioiden valoenergia voidaan vetää puoleen tällä intensiivisellä etsinnällä, ja missä sisäinen etsintä kohtaa puoleensa vedetyn kosmisen pranan, tapahtuu Yhden ymmärtäminen.

 Jokaisen energiakeskuksen puhdistamisen tarkoitus on sallia tämän kohtaamispaikan tapahtua indigon säteen värähtelyssä, siten tehden kontaktin älyllisen äärettömyyden kanssa ja haihduttaen kaikki illuusiot. Toisten palvelu on automaattista tämän tietoisuuden tilan tuottaman energian luovuttamisella. (k3, 57, 51)

Luku 11: Lisätty seuraava Ra-lainaus kohtaan ”Chakratikkaat”

Ra: Kuten olemme huomauttaneet, jokaisella täysvärin tihentymällä on seitsemän energiakeskusta ja jokainen entiteetti sisältää tämän kaiken potentiaalina. Violetin säteen älyllisen äärettömyyden aktivointi, keltaisella säteellä ollessa, on passi kokemuksen seuraavaan oktaaviin. On adepteja, jotka ovat penetroineet monta, monta energiakeskusta ja useita täysvärejä. Tämä täytyy tehdä äärimmäisellä huolellisuudella ollessa fyysisessä kehossa, sillä kuten olemme huomauttaneet puhuessamme punainen/oranssi/keltainen-virtapiirin linkittämisen vaaroista täysväri sinisen kanssa, potentiaali mieli/keho/henki-kompleksin hajaantumiseen on suuri. Kuitenkin, entiteetti joka penetroituu älylliseen äärettömyyteen, on periaatteessa kykenevä kulkemaan universumia rajoittamattomin askelin. (k2, s48, 122)

Luku 12: Lisätty seuraava otsikko ja teksti:

Nimeäminen

Puhuttujen tai kirjoitettujen sanojen kieli ei ole rajallisen egomielen takana olevan laajemman mielen kieli. Asioita voidaan nimetä äärettömyyksiin asti eri nimillä, mutta silti liikutaan vain mielen pintatasolla. Tällainen jatkuva nimeäminen on vain pinnan levittämistä horisontaalisesti koskaan uppoamatta asioihin pintaa syvemmälle. Nimeäminen ja näiden nimien hallitseminen tuottaa usein harhaluulon tietämisestä ja ymmärtämisestä, vaikka todellisella ymmärtämisellä ei ole mitään tekemistä nimien kanssa.

Kouluissa opetus on usein loputonta nimeämistä. Tyypillisiä koekysymyksiä ovat esimerkiksi ”nimeä kuvan lintulajit”, ”nimeä Suomen presidentit”, ”nimeä hallituspuolueet”.  Rakkauden, viisauden, ymmärryksen, kriittisen ajattelun ja laajempien asiakokonaisuuksien ja yhteyksien hahmottamisen kehitykselle tällaisesta nimeämisestä on hyvin vähän hyötyä. Nimet ovat katoavaisia ja tuppaavat unohtua kouluvuosien jälkeen, mutta jos ihminen oppii ymmärtämään, on hänellä tämä taito käytössään lopun elämää. Nimetkin hän löytää tarvittaessa.

Sanat ovat kömpelöitä tapoja viestiä ja ilmaista asioita. Jo neljännessä ulottuvuudessa ne käyvät suoran kommunikoinnin mahdollistuessa tarpeettomiksi, ja sitä korkeammista ulottuvuuksista tietoa on mahdotonta sanoin välittää muutoin kuin äärimmäisen vähän. Kaikki on energiaa ja värähtelyä, joten silloin kuin värähtelyt havaitaan suoraan, ei enää tarvita nimiä, joilla yritetään jäljitellä alkuperäistä asiaa. Jotkut esoteeriset opetukset pyrkivät näennäiseen syvällisyyteen nimeämällä asioita mahdollisimman eksoottisilla, ”kosmisilla” nimillä, joita tarjoillaan nopeassa tahdissa päätä huimaavan paljon. Tämän kaiken nimeämistulvan tarkoitus on saada kokemattomat etsijät uskomaan, että sanat ovat sama asia kuin informaatio tai ymmärrys. Eksoottisella nimeämisellä peitetään opetuksen pinnallisuus ja onttous: kun ei ole tarjolla syvällistä opetusta, tarjotaan paljon nimiä, ja toivotaan, että se saa lukijan haltioitumaan.

Korkeamman tason olennot antavat pyydettäessä nimiä vain siksi, että nimien ja käsitteiden kautta toimivalla egolla olisi edes jokin tapa yrittää hahmottaa nimien takana olevaa todellisuutta. Ilman mitään nimiä nimiin sidottu ego seisoisi hämmentyneenä paikoillaan. Kaikkein korkeimman opetuksen tunnistaa siitä, että se pyrkii nimeämään mahdollisimman vähän, jotta mieli ei takerru käytettyihin sanoihin. Sanatkin ovat värähtelyä, ja ne yrittävät kömpelösti värähdellä samalla tavoin kuin kuvailtu asia tai entiteetti. Kyseessä on siis alkuperäisen värähtelyn karkeampilaatuinen jäljitelmä tai kopio. Siksi esimerkiksi samat ”jumalat”, jotka ovat toimineet Maa-planeetalla monia eri sivilisaatioita auttaen, tunnetaan eri kulttuureissa erilaisilla nimillä. Nämä nimet yrittävät jäljitellä näiden olentojen todellista värähtelyä – jotkut onnistuen osuvammin, toiset huonommin, mutta kaikki epätäydellisesti.

Monesti vuoropuhelu eri uskontokuntien tai esoteeristen opetusten välillä tukahtuu siihen, että ei löydetä yhteisiä termejä, vaikka keskustelun kohteena oleva asia on täsmälleen sama. Voimakkaat egot muodostavat erillisyyden muurin, jonka takaa ei kyetä kommunikaatioon. On kyettävä näkemään termien taakse, niiden merkitykseen. Eri esoteeriset opetukset käyttävät eri termejä.  Jokainen kulttuuri on erilainen ja luo erilaisen näkökulman ja termistön yrittäessään kuvailla sitä, mitä ei voi sanoin kuvailla. Tämä sanoin kuvaamaton Yksi ei tunne yhtään nimeä, eikä sen luonnetta pysty kutistamaan yhteenkään käsitteeseen tai luokitukseen. Se kaihtaa kaikkia oppijärjestelmiä.

Luku 14: Korjattu seuraava asiavirhe kohdassa ”Negatiivinen polarisaatio”

Kirjan versiossa 1.0 kerrottiin seuraavaa:

”Negatiivinen adepti ei työskentele lainkaan vihreän säteen energiakeskuksen alueella. Sydänchakran aktivoimisella ei ole negatiivisella polulla kulkijoille mitään tarjottavaa. Keltaisen säteen hiomisen jälkeen negatiivinen adepti siirtyy kehittämään suoraan sinistä, josta tässä tapauksessa kehittyy rehellisyyden sijaan mestarillisen valehtelun ja petoksen keskus. Itseilmaisu tapahtuu aina omaa etua tavoitellen.”

Tämä on harhaanjohtavasti ilmaistu, koska sinisen säteen keskusta ei voi varsinaisesti kehittää, ellei sydän ole aktivoitu. Negatiivinen adepti siirtyy kehittämään suoraan indigoa keskusta. Teksti on siis korjattu seuraavaan muotoon:

”Negatiivinen adepti ei työskentele lainkaan vihreän säteen energiakeskuksen alueella. Sydänchakran aktivoimisella ei ole negatiivisella polulla kulkijoille mitään tarjottavaa. Keltaisen säteen hiomisen jälkeen negatiivinen adepti siirtyy kehittämään suoraan indigon säteen energiakeskusta, joka on portti älylliseen energiaan ja josta avautuu portti älylliseen äärettömyyteen. Koska negatiivinen entiteetti ei tasapainota sinistä sädettä, kehittyy siitä rehellisyyden sijaan mestarillisen valehtelun ja petoksen keskus. Itseilmaisu tapahtuu aina omaa etua tavoitellen. Neljännen ja viidennen ulottuvuuden negatiivisten entiteettien energiakuviosta puuttuvat siis vihreän ja sinisen säteen energiat.”

Luku 14: Tehty selvä ero termien käytölle ja lisätty Ra-lainaus kohtaan “Valo herättää huomiota”

Version 1.0 sivulla 157 puhutaan itsekontrollista. Tätä teemaa on selkeytetty ja mukaan on liitetty Ra-lainaus selventämään positiivisen tahdon käytön ja tukahduttavan kontrollin välistä eroa. Kohta kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti:

”Kaikki on aina täydellistä, kun vain päästää irti kontrollista. Se että harjoittaa itsekuria esimerkiksi kieltäytymällä ravintolan seisovassa pöydässä herkullisesta mutta epäterveellisestä ruuasta, on positiivista itsekasvatusta. Säännöllisen meditaation harjoittaminen vaatii itsekuria. Minkä tahansa tavoitteen ottaminen ja valittujen harjoitteiden tunnollinen noudattaminen vaativat itsekuria. Tasapainoinen mieli kontrolloi kehoa.

Ra tekee hienoisen erottelun tahdon voiman käytön ja kontrollin välillä:

Kysyjä: Olenko oikeassa olettaessani, että persoonallisuuden kouliminen, itsensä tunteminen ja kontrolli tahdon voimistamisessa olisivat niitä asioita, jotka jokainen viidennen tihentymän entiteetti näkisi tärkeiksi?

Ra: Todellisuudessa nämä asiat ovat tärkeitä kolmannesta seitsemänteen tihentymään asti. Ainoan korjauksen vivahteeseen, jonka tekisimme, on teidän kontrolli sananne käyttö. On oleellisen tärkeää ymmärtää, että ei ole haluttavaa tai hyödyllistä ymmärryksen kasvulle, että entiteetti itse kontrolloi ajatusprosesseja tai impulsseja, paitsi silloin kun ne saattavat johtaa Yhden lain kanssa sopusoinnuttomaan toimintaan. Kontrolli saatetaan nähdä oikotienä itsekuriin, rauhaan ja valaistumiseen. Kuitenkin, tämä sama kontrolli mahdollistaa ja tekee välttämättömäksi lisäinkarnaatiokokemukset tasapainottamaan tätä itsen, joka on täydellinen, kontrollia tai tukahduttamista.

Sen sijaan arvostamme ja suosittelemme teidän toista verbiänne tarkoittaen tahdon käyttöä. Itsensä hyväksyminen, itselle anteeksi antaminen ja tahdon suuntaaminen; tämä on tie kohti koulittua persoonallisuutta. Teidän tahdon kyky on se, joka on sisällänne voimakas kanssaluojana. Ette voi antaa tälle kyvylle liian paljoa painoarvoa. Siten sitä täytyy käyttää huolellisesti ja suunnata se toisten palveluun positiivisesti orientoituneella polulla.

Persoonallisuuden muuttuessa vahvemmaksi on tahdon voiman käytössä suuri vaara, koska sitä voidaan käyttää jopa alitajuisesti tavoilla, jotka heikentävät entiteetin polariteettia. (k3, s52, 14)

Tahdon voiman käyttö huolellisella ja harkitulla tavalla on tärkeää. Luojan vapaa tahto on ensimmäinen ja oleellisin prinsiippi, joka laittoi universumin alulle. Siten ihminen tietoisena kanssaluojana, vapaata tahtoaan käyttäen, suuntautuu haluamaansa tavoitteeseen, joka on positiivisella polulla toisten palvelu – itsensä tuntemisen kautta.

Tahdon suuntaaminen on välttämätöntä, jotta pystytään kehittymään. Ilman tahtoa polarisoitua seistäisiin passiivisina paikoillaan. Negatiivinen itsekontrolli on luontaisten mielen prosessien tukahdutusta tahdon voimalla, jotta nämä luontaiset halut voitaisiin valjastaa myöhemmin toisten manipulointiin.”

Luku 14: Lisätty seuraava teksti kohtaan ”Mielen harjoittaminen”

Mielen puu nousee ylöspäin juuresta, jota voidaan kutsua kosmiseksi, syväksi tai kaikkialliseksi mieleksi. Seuraava taso on ali-Logoksen kosmiseen mieleen tekemä jalostuma – arkkityyppinen mieli. Sitten tulee mielen taso, jota voidaan kutsua rodulliseksi, planetaariseksi tai akaasiseksi mieleksi. Nämä kolme muodostavat ihmisen mielen syvimmät ja informatiivisimmat osat. Ihmisen persoonallinen mieli kuuluu mielen puun yläosiin. Unohduksen verho on jakanut ihmismielen tietoiseen ja alitajuiseen, ja säntillisen meditaation ja itsetutkiskelun kautta unohduksen verho voidaan vähitellen haihduttaa, jolloin päästään fyysisen inkarnaation aikana yhä enenevässä määrin kosketuksiin mielen puun syvien osien kanssa.

Luku 14: Lisätty seuraava teksti kohtaan ”Hengen harjoittaminen”

Ihmisen alempi mieli on fyysiseen kehoon sidottu. Se on muun muassa eläinvaistomaisia tunteita ja matemaattis-loogista älyä, joka on mekaaninen työkalu mekaanisten ongelmien selvittämiseen. Tähän työhön se soveltuu erinomaisesti. Kehon aivot ovat biologinen tietokone, jota mieli käyttää. Aivot suorittavat esisyötetyn ohjelmoinnin mukaisesti ongelmien prosessointia. Korkeampi mieli on luova, biologisen tietokoneen mieli ei ole. Korkeampi mieli toimii ylempien energiakeskusten alueelta käsin ruokkien alempaa. Se on tietoisuutta, energiaa ja äärettömyyttä, jotka ilmenevät muun muassa luovuutena, rakkautena, intuitiona, viisautena. Aivojen äly on äärellistä. Mielen intuitio informoi älyä, ja jos intuitio ei toimi, prosessoivat aivot ongelmia saman kapean laatikon sisällä. Äärellinen äly ei näe äärettömyyteen eikä pysty ammentamaan sieltä luovuutta, rakkautta tai viisautta, joten se joutuu operoimaan hyvin kapealla alueella. Matemaattis-loogisesti äärimmäisen älykäs ihminen voi joutua ikään kuin oman älynsä vangiksi, mikä näkyy esimerkiksi täydellisenä luovuuden puutteena ja metafyysisten asioiden torjumisena. Hän on valjastanut korkean kehon älynsä tutun laatikon sisällä ongelmien ratkomiseen näkemättä äärettömiin mahdollisuuksiin. Aivoihin sidottu mieli on persoonallinen ja yksilöllinen, kun taas korkeampi mieli on tietoisuutta, joka on kaikille yhteistä, epäpersoonallista. Korkeampaa mieltä kutsutaan toisinaan myös sydämen mieleksi. Sen vaikutuspiiriin astuminen edellyttää alemman mielen ohjelmoinnin ulkopuolelle uskaltautumista, persoonallista sidoksista luopumista.

Luku 14: Lisätty seuraava teksti kohtaan ”Tulevaisuudessa elämisen harha”

Vuoden 2012 joulukuusta ja sen mahdollisesta merkityksestä puhutaan paljon. Ilmassa on paljon positiivista ja negatiivista odotusta. On siis vaara, että sivuseikasta tulee pääasia. Henkisyydessä ei ole kyse päivämääristä ja aikatauluista. Laaja Ra-materiaali ei keskity vuosilukuihin ja tapahtumien odotteluun. Lisäksi Ra’lla oli monesti vaikeuksia määritellä ajanjaksoja tai vuosilukuja, koska hän ei enää itse ole aikaan sidottu eikä elä ajassa. Tällä hetkellä on oleellista tietää, että meneillään on 3D-syklin loppu, aivan sen viimeiset sekunnit. Sillä ei ole merkitystä, milloin 3D-elämä loppuu ja portti laajempaan elämään aukeaa. 3D-elämä voi loppua milloin tahansa. Zen-munkki kääntää joka ilta riisikuppinsa nurin, koska hän tietää, että jokainen päivä voi olla viimeinen. Siksi hän on aina valmis. Hän elää nykyhetkessä – jokaista päivää kuin viimeistä.

Luku 14: Lisätty seuraava teksti kohtaan ”Tulevaisuudessa elämisen harha”

Itsen ydin sijaitsee violetissa säteessä. Indigo säde on kontakti älylliseen energiaan, ja sen kautta avautuu portti violetin säteen älylliseen äärettömyyteen. Portti on aina etsijän avattavissa ajankohdasta riippumatta. Kun violetti säde saavutetaan ja älyllinen äärettömyys avautuu, voidaan valita jatketaanko inkarnaatiota 3D:ssä. Tällöin ollaan niin valaistuneita kuin 3D-kehossa on mahdollista olla. Useat valitsevat jatkavansa inkarnaatiota, ja heistä tulee maanpäällisiä valaistuneita mestareita. Buddhalaiseen oppiin tätä soveltaen boddhisatva tarkoittaa kuudennen chakran älylliseen energiaan kontaktin saanutta ja osittaista avautumista älylliseen äärettömyyteen. Boddhisatva pystyy joksikin aikaa virittäytymään yliminästä kumpuavaan ylitietoisuuden tilaan, mutta ei ole vielä täydellisesti valaistunut, vaan unohduksen verhoa on vielä jonkin verran jäljellä. Sen sijaan violetin säteen älylliseen äärettömyyteen avautunut ja chakransa kristalloinut on täydellisesti valaistunut Buddha.


About these ads

Tässä blogissa tarkastellaan Maan muuttumista 3D-planeetasta 4D-planeetaksi. Näkökulma on ykseys. Materiaali ja termistö pohjautuvat suuressa määrin Law of One -kirjasarjaan ja David Wilcockin tutkimuksiin yhdistyen kirjoittajan sekä monien muiden kokemuksiin tällä matkalla kohti Yhdeksi sulautumista.
Ulottuvuudet / tihentymät:

1D: Tietoisuus (punainen)
2D: Kasvu (oranssi)
3D: Valinta (keltainen)
4D: Rakkaus (vihreä)
5D: Viisaus (sininen)
6D: Ykseys (indigo)
7D: Ikuisuus (violetti)

Ra on 6D-entiteetti.

Palaute:
tomi.varjola(at)gmail.com

Päivitykset sähköpostiin

Jos haluat saada viestin sähköpostiisi, kun blogia päivitetään, liiity sähköpostilistalle klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Muista aktivoida liittymisesi vastaamalla e-mailiisi saapuvaan vahvistusviestiin.

Subscribe to Yhden laki & tähtiportti 2012 by Email

HUOM! On osoittautunut, että kaikille ei jostain syystä tule vahvistusviestiä. Tällöin ei auta kuin liittyä listalle uudelleen niin monta kertaa, että viesti tulee.


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 116 muun seuraajan joukkoon