Tuntematon mysteeri

Edellisessä artikkelissa esitettiin malli luomisen etenemisestä. Mutta vastaako tämä vieläkään kysymykseen, miksi ikuinen kosminen hengitys tapahtuu? Pystymmekö nyt julistamaan, että tiedämme, mikä Luoja on, miksi Hän luo ja miksi Luoja on olemassa?

Miksi siis äärettömyys tanssii ajasta ikuisuuteen? Tuohon kysymykseen ei ole vastausta. Älyllistä äärettömyyttä ei voi ajatuksella ymmärtää, eikä sen luonnetta voi sanoihin pukea. Kuten Ra sanoisi: kaikki alkaa ja päättyy mysteeriin. Kaikki kirjoitettu teksti vie harhaan yritettäessä ymmärtää Luojaa. Monissa henkisissä traditioissa Luojan mysteeriluonnetta on lähestytty runoin ja lauluin, joissa puhutaan ”siitä, joka on sanojen tuolla puolen”, ”nimettömästä”, ”siitä, josta voidaan puhua vain kuiskaten”, ”mysteerien mysteeristä” ja niin edelleen.

Jos äärettömyyden voisi sanoilla ja ajatuksilla ymmärtää, lakkaisi äärettömyys olemasta äärettömyys. Tällöin siitä tulisi käsite, kuten Luoja- tai Jumala-sana on. Siksi valaistuneet mestarit yleensä pidättäytyvät kokonaan käyttämästä Jumala-sanaa. Ajatus ei koskaan ole se asia, jota ajatus yrittää kuvata. Ajatus on aina sidottu äärelliseen ajattelijaan.

Jos pohditaan edellä esitettyä mallia luomisesta, niin se ei kuvaa sitä, mitä luominen todellisuudessa on. Se on pelkkä ajatusrakennelma – yritys pukea sanoiksi se, mikä on sanojen ulottumattomissa. Luomisen sykliä ei voi ymmärtää opettelemalla jonkin mallin, joka jäljittelee luomista. Lähinnä hyöty tällaisesta lukemisesta on, että se inspiroi katsomaan sanojen taakse. Jossain vaiheessa totuudenetsijän on hylättävä kirjat ja katsottava sisäänpäin.

Jos pystyy ajattelemalla oivaltamaan, mistä elämässä on kyse, ei ole oivaltanut, mistä elämässä on kyse. Ajatukselle Luoja on tuntematon mysteeri ja sellaisena se pysyy. Luoja on ajatusten, sanojen ja käsitteiden tuolla puolen. Luojasta ei voi oikeastaan muuta sanoa, kuin että me voimme vain ymmärtää, mitä Luoja tekee, mutta itse Luojaa on mahdotonta ymmärtää. Jos joku sanoo, että Luoja on älyllinen äärettömyys, joka fokusoituu älylliseksi energiaksi, niin eihän tämä ratkaise mysteeriä.

Kosminen kierto on loputon, mutta mikään ei koskaan tapahdu kahta kertaa samalla tavalla. Edellisessä oktaavissa ei ollut jakoa toisten palvelemisen ja itsen palvelemisen polkuihin, vaan tämän ”leikin” Luoja löysi tähän oktaaviin. Kukaan ei tiedä, mitä seuraava oktaavi pitää sisällään. Silloin kaikki alkaa uudesta yhdestä alkuperäisestä ajatuksesta, joka on nyt koettavan oktaavin lopputulos – uusi ominaisuus, jonka Luoja löytää itsestään.

Jokainen uusi oktaavi on siis erilainen. Samaan tapaan jokainen päivä tällä planeetalla on erilainen, vaikka monesti voi tuntua, että ”minä vain poljen tätä samaa oravanpyörää päivästä toiseen”. Sama kuvio tuntuu vain toistuvan ja toistuvan. Tällöin voi olla ahdistavan sietämätön ajatus, että kosminen syklikin toistuisi samanlaisena ikuisuuden. Näin ei kuitenkaan ole. Tiibetiläinen viisaus kuvaa hyvin luomisen ja elämän luonnetta: Kaikki muu muuttuu paitsi muutos. Mikään muu ei ole ikuista paitsi ikuisuus.

Vastaus kysymykseen älyllisen äärettömyyden luonteesta löytyy vain meditaatiossa ja hiljaisuudessa. Luonto on erinomainen ympäristö kokea ikuinen äärettömyys. Pelkästään tarkkaamalla, ilman yhdenkään ajatuksen analysointia, voi uppoutua osaksi ympäröivää kauneutta. Kun ajatukset hiljenevät, katoaa jako kokijaan ja koettavaan. Jäljelle jää vain kokemus – kokija on yhtä kuin koettava. Tällöin ei ole enää ketään, joka kysyisi, miksi tämä kaikki on olemassa. Ei ole mitään syytä kysyä miksi. Kokija on lumiset puut, järvimaisema ja sakea lumipyry. Vastaus mysteeriin on valkoisina lumesta notkuvissa puiden oksissa, lumihiutaleissa ja hiljaisena huokuvassa järven pinnassa. Äärettömyys on aina läsnä. Ääretön osa kokijaa ei koskaan lähtenyt kosmiseen kiertoon, koska on vain nykyhetki, johon voi uppoutua hiljentämällä ajatukset.

Luoja on siis tuntematon mysteeri, jota ajatus ei voi koskaan ymmärtää. Yksikään teoreettinen malli ei pysty hahmottamaan älyllisen äärettömyyden todellista luonnetta. Luoja voidaan vain kokea – jokaisessa hetkessä, jokaisessa tilanteessa. Tiivistetysti sanoen voisi todeta, että kosmisessa tanssissa läpi ikuisuuden on kyse itse tanssista – ei siitä mihin se johtaa tai onko sillä mitään sanoiksi puettua tarkoitusta. Jos kysyy joltain ihmiseltä, miksi hän niin kovasti rakastaa tanssimista, ei hänkään sitä osaa selittää loogisesti. Se vain on niin.

Sadonkorjuun mysteeri

Ra vertaa kolmannessa ulottuvuudessa elämistä kynttilä kädessä pimeässä haparointiin: valo kattaa vain hyvin kapean alueen.  Suurin osa todellisuudesta pysyy pimennossa. Se on tämän valinnan ulottuvuuden tarkoituksellinen ominaisuus. Jos kaikki olisi avointa, ei olisi mahdollista tehdä valintoja, koska kaikennäkevä olento tietenkin suuntaisi kulkunsa aina yhteen oikeaan suuntaan. Siksi jokainen inkarnoituu kolmanteen ulottuvuuteen läpi unohduksen verhon, jossa mieli jakautuu tietoiseen ja alitajuiseen.

Pelkästään ajattelemalla ja pohtimalla on mahdollista saada tietoa vain hyvin kapeasta alueesta todellisuutta. Ihmisaivot eivät pysty ymmärtämään, millainen on tietoisuuden ja ymmärryksen taso neljännen ulottuvuuden olennoilla – puhumattakaan sitä korkeammalla tasolla olevista entiteeteistä. Siksi Ra ei laajemmin kuvaile, millainen elämänkokemus on neljännessä ulottuvuudessa. Se on sanojen ulottumattomissa.

Jos ihminen 3D-olentona alkaisi luennoida 2D-olento koiralle sivilisaatioista, tieteistä, taiteista, ihmissuhteista ja henkisestä kehityksestä, ei koira siitä paljoakaan ymmärtäisi. Kun 2D-olento tulee sadonkorjatuksi kolmanteen ulottuvuuteen, ottaa sen tietoisuuden taso kvanttihypyn. Sama tapahtuu siirryttäessä 3D:stä 4D:hen. Kukaan ei pysty kertomaan tarkasti, miten siirtyminen neljänteen ulottuvuuteen tapahtuu. Siirtymään liittyy pakosti mystiikkaa – se on hyppy tuntemattomaan. Ran mukaan tämän tietoisuuden muutoksen olennainen osa onkin, että kaikkea ei pysty tietämään. Tämä tekee asiasta äärimmäisen kiehtovan, ja on mahdollista leikitellä lukemattomilla erilaisilla spekulaatioilla, jotka liittyvät sadonkorjuuseen ja sitä ympäröivään aikaan. Elämme ihmiskunnan mielenkiintoisinta aikakautta.

Neljäs ulottuvuus

Joitain neljännen ulottuvuuden ominaispiirteitä käsiteltiin jo luvussa Siirtyminen neljänteen ulottuvuuteen. Kaikkein suurin muutos on unohduksen verhon poistuminen, koska entiteetti on polkunsa valinnan tehnyt ja päätynyt joko negatiiviseen tai positiiviseen neljänteen ulottuvuuteen. Unohduksen verhon tehtävä on saada entiteetti valitsemaan, ja sen jälkeen ponnistelemaan, työskentelemään ja jalostamaan itseään valintansa mukaisesti. Neljännessä ulottuvuudessa unohdusta ei enää tarvita.

Unohduksen verhon poistumisen seurauksena tietoisen ja alitajuisen mielen kahtiajako haihtuu. Kaikki ne kyvyt, jotka 3D-olennolla ovat piileviä ja joiden aktivointi vaatii pitkäkestoista ja vankkumatonta itsetietoisuuden jalostamista, ovat 4D-olennolla yhtä luonnollisia syntymäominaisuuksia kuin hengittäminen. Kukaan ei tietenkään pääse 3D:ssä samalle tasolle kuin 4D:ssä vaikka olisi kuinka edistyksellinen. Vaikka kolmannessa ulottuvuudessa on mahdollista saavuttaa täydellinen itsetietoisuus, tapahtuu ylempien chakrojen huippuunsa hiominen korkeammissa ulottuvuuksissa:

Ra: Kolmannen ulottuvuuden olennolla on potentiaali täydelliseen itsetietoisuuteen, ja siten sillä on potentiaali kaikkien energiakeskusten minimiaktivointiin. Neljäs, viides, ja kuudes tihentymä ovat korkeampien energiakeskusten jalostamista. Seitsemäs tihentymä on valmistumisen ja kohti ajattomuuteen ja ikuisuuteen kääntymisen tihentymä. (k2, s41, 89)

Kun neljännen ulottuvuuden kokemus alkaa, muodostavat planeettaa asuttavat entiteetit ensimmäiseksi sosiaalisen muistikompleksin eli ”ryhmämuistin”. Tällaisessa muistikompleksissa kaikki on avointa. Jokainen ajatus, tunne, teko ja kokemus tallentuvat tähän muistikompleksiin toisten tarkasteltavaksi. Näin kaikki kokemisella hankittu tieto hyödyttää kaikkia muita.

Sosiaalinen muistikompleksi olisi periaatteessa mahdollista muodostaa myös 3D:ssä. Tämä vaatisi onnistuakseen, että kaikki planeetan asukkaat olisivat valinneet yhden ja saman orientoitumisen. Yleensä tämä on vasta 4D:ssä toteutettavissa. Niin kutsutut Akaasiset aikakirjat ovat planeettamme orastava sosiaalinen muistikompleksi, josta Edgar Cayce haki tietoa.

Ra: Älyllinen äärettömyys tuodaan älylliseksi energiaksi kahdeksannesta tihentymästä. Edgar Cayce käytti tätä porttia katsoakseen nykyisyyttä, joka ei ole kokemanne jatkumo, vaan planeettanne potentiaalinen sosiaalinen muistikompleksi – jota kutsutte ”Akaasiseksi tiedostoksi” tai ”Tiedostojen halliksi”. (k1, s14, 141)

Neljännessä ulottuvuudessa on vielä tarve syömiselle. Ruoka ei ole karkeaa fyysistä materiaa kuten 3D:ssä, koska kehokin on kemialliselta koostumukseltaan hienojakoisempi. Syömisen henkinen tarkoitus on harjoittaa kärsivällisyyttä: määräajoin kehon pakollisista tarpeista huolehtiminen pysäyttää hetkeksi muut toimet, joihin saatettaisiin muutoin uppoutua liian pitkäksi aikaa kerralla.

Myös teknologiaa käytetään 4D:ssä. Useimmat neljännen ulottuvuuden olennot eivät pysty siirtämään pelkällä ajatuksen voimalla fyysisiä kehojaan toisiin tähtijärjestelmiin, joten tähtien väliseen matkustamiseen käytetään aluksia. Oma olemus on kuitenkin mahdollista projisoida ajatusmuotona toisille planeetoille. Nämä ajatusmuodot vaikuttavat yhtä todellisilta kuin fyysiset muodot. Monet tällä planeetalla koetut kontaktit korkeasti kehittyneisiin olentoihin ovat todellisuudessa kontakteja ajatusmuotojen kanssa. Ra kertoo, että esimerkiksi kun presidentti Eisenhower vuonna 1954 luuli kohdanneensa fyysisiä avaruusolentoja, olivat ne todellisuudessa ajatusmuotoja.

Jos lyhyesti tarkastellaan vertailun vuoksi negatiivista neljättä ulottuvuutta, alkaa kokemus siellä harmonian sijaan sodalla. Tämän taiston tarkoitus on punnita jokaisen henkinen voima. Sotaa ei käydä asein vaan mentaalisella tasolla:

Ra: Neljännessä tihentymässä taistelun metodit ovat mentaalisia manifestoitujen aseiden sijaan. (k3, s63, 123)

Henkisesti vahvimmista tulee johtaja, jonka alle kaikki muut asettuvat tarkkaan hierarkkiseen järjestykseen voimiensa mukaan. Kun voimasuhteet ovat selvillä ja jokainen on oikealla paikalla, muodostetaan sosiaalinen muistikompleksi. Kaikki ei kuitenkaan ole avointa. Kehittyneimmällä on pääsy kaikkeen tietoon, mutta alatasanteille jaetaan tietoa vain sen mukaan, mitä ylempitasoiset katsovat heidän tarvitsevan. Sosiaalisen muistikompleksin tarkoitus on hyödyttää vain vahvimpia heikompien kustannuksella.

Negatiivinen 4D on toistuvaa uudelleen organisoitumista, koska aina kun entiteetti kehittyy, on hänellä mahdollisuus haastaa hierarkiassa ylempänä olevat ja parantaa omaa asemaansa. Jokainen pyrkii kaikin keinoin huipulle, joten valtataistelu on jatkuvaa. Kilpailua, petosta ja pelkän oman edun tavoittelua pidetään ainoina luonnollisina tapoina elää. Johtuen tiedon jakamattomuudesta ja jatkuvasta valtataistelusta eivät negatiiviset sivilisaatiot yleensä pysty huomattavan pitkäkestoisiin yhteisiin projekteihin.

Viime kädessä negatiivisia 4D-planeettoja kuitenkin hallitsevat negatiiviset 5D-entiteetit, jotka tietenkin ovat hierarkiassa kaikkein korkeimmalla. 5D-olennot käyttävät 4D-olentoja hoitamaan sellaisia tehtäviä, jotka saattaisivat vaarantaa heidän oman polarisoitumisensa pidemmälle. Negatiiviset 4D-entiteetit ovat 5D-entiteettien halukkaita ja vapaaehtoisia orjia, koska negatiivisen polun ymmärryksen mukaan on luonnollista, että kaikki tavoittelevat vain omaa etuaan. Tällaisen ”sosiaalidarvinistisen” näkemyksen mukaan vahvat oikeutetusti orjuuttavat heikkoja. Jokainen on siis vapaaehtoisesti kehittyneempien entiteettien alamainen. Siten vapaan tahdon laki pätee negatiivisissakin ulottuvuuksissa.

Ero lähimmäisistä?

Yksi useimmiten esille tulleista pohdinnoista koskien sadonkorjuuta kolmannesta ulottuvuudesta neljänteen on huoli rakkaimpien ihmisten kohtalosta: jos itse olen sadonkorjuukelpoinen ja nousen seuraavaan ulottuvuuteen, mutta lähimmäiseni joutuvat kertaamaan syklin, joudunko heistä eroon? Erkanevatko tiemme lopullisesti?

Lyhyt vastaus on: eivät erkane. Neljännessä ulottuvuudessa unohduksen verho poistuu, kuten on jo moneen kertaan todettu. Neljännen ulottuvuuden tietoisuuden tasolla varustettu entiteetti ei ole enää sidottu aikaan eikä paikkaan samalla tavalla kuin 3D:ssä. Se pystyy näkemään kaikki aikaisemmat inkarnaationsa ja niihin liittyneet ihmissuhteet ilman unohduksen verhon läpi suodatusta – sellaisina kuin ne ovat. Suhde toisiin nousee aivan uudelle tasolle, ja todellinen ja aito yhteys on vihdoin mahdollista. Todellisuudessa mikään ei ole yksityistä, vaan tälläkin hetkellä kolmannen ulottuvuuden olentojen ajatukset ja tunteet ovat korkeampien ulottuvuuksien entiteettien vapaasti luettavissa.

Se että asutaan eri planeetoilla, ei ole minkäänlainen este yhteydelle. Kaikki on yhtä. 4D on Ran mukaan taso, jolla ymmärretään kolmannen ulottuvuuden suru tuntien sitä kohtaan suurta myötätuntoa. 4D-olennot toimivat tälläkin hetkellä näkymättömissä kulissien takana auttaen planeettaamme ja sen väestöä. Samalla tavoin sadonkorjuun jälkeen uudet 4D-olennot tältä planeetalta auttavat toisten planeettojen entiteettejä. Kaikkein luontevin kohde on se 3D-planeetta, jolle syklin kertaavat lähtevät elämään.

Moni miettii myös rakkaiden lemmikkieläimiensä kohtaloa. Eläimet ovat 2D-olentoja, jotka kasvavat tavoitellen itsetietoisuutta. Yksi kaikkein tehokkaimmista tavoista saavuttaa se, on tulla jonkin 3D-olennon ”adoptoimaksi” eli lemmikiksi. Monissa perheissä lemmikkiä kohdellaan kuin yksilöllistä perheenjäsentä, sille annetaan nimi, jonka se oppii tunnistamaan ja muuta vastaavaa. Tämä on erittäin tehokas tapa oppia olevansa yksilö. Sadonkorjuukelpoisen 2D-olennon tunnistaa siitä, että se alkaa saavuttaa ihmismäisiä piirteitä. Se on poikkeuksellisen älykäs ja persoonallinen. Kun 2D-entiteetti saavuttaa riittävän itsetietoisuuden tason, inkarnoituu se ihmiseksi tai muuksi 3D-olennoksi, joka alkaa jalostaa itsetietoisuuttaan pidemmälle.

Planeetallamme voimistuvat neljännen ulottuvuuden energiat vaikuttavat myös eläimiin, joten siksi ympäri maailmaa raportoidaan tapauksista, joissa eläimien on havaittu käyttäytyvän ennennäkemättömällä tavalla.

Viides ulottuvuus

Neljäs ulottuvuus ei pääty samanlaiseen sadonkorjuuseen kuin kolmas. Tullakseen sadonkorjatuksi viidenteen ulottuvuuteen, on entiteetin saavutettava tietty ymmärryksen taso rakkaudesta, jonka jälkeen avautuu mahdollisuus tutkia viidettä ulottuvuutta ja sen kokemuksia. Viidennessä ulottuvuudessa ylitsepursuava rakkaus tasapainotetaan viisaudella.

Siirryttäessä neljännestä ulottuvuudesta viidenteen, ei tietoisuuden taso enää ota yhtä radikaalia harppausta kuin siirryttäessä kolmannesta neljänteen. Unohduksen verho on jo poistunut neljännessä ulottuvuudessa. Neljännen ja viidennen ulottuvuuden tietoisuuden tasot eivät siten poikkea radikaalisti toisistaan. Ymmärryksen taso on laajempi, kokemusten kirjo vaihtelevampi ja vapauden määrä suurempi.

Ra: Neljännessä ja viidennessä tihentymässä on hyvin vähän tietoisuuden työstämistä verrattuna kolmanteen tihentymään. (k2, s48, 119)

Viidennen ulottuvuuden keho on jälleen astetta lähempänä puhdasta valoa. Syömiselle ei ole tarvetta eikä sillä ole enää opetuksellista tehtävää, mutta sitä harjoitetaan sosiaalisuuden vuoksi muodostamalla ajatuksen voimalla ambrosiaa, ”jumalten nektaria”, jota nautitaan yhdessä.

Viidennessä ulottuvuudessa opitaan kaikki asiat universumista, jotka voidaan tiedon tasolla ymmärtää. Teknologiaa käytetään ajatuksen jatkeena niin kauan, kunnes henkiset kyvyt ovat sillä tasolla, että ne poistavat kaikenlaisen tarpeen ulkoiselle teknologialle. Kykyjen kehittyminen on yksilöllistä eri sivilisaatioiden välillä. 5D:n loppupuolella harvat käyttävät ulkoista teknologiaa ja saavuttaessa kuudenteen ulottuvuuteen ei käytännössä kukaan. Sen sijaan negatiivisella polulla ollaan paljon riippuvaisempia ulkoisesta teknologiasta.

Ra kertoo 5D:n olevan äärimmäisen vapaa ulottuvuus. Valo on 5D:ssä yhtä näkyvä työkalu kuin kynä 3D:ssä. Tarpeet on mahdollista täyttää ajatuksen voimalla. Rajoitteita ei enää paljoa ole. Esimerkiksi kehoa voi muuttaa mielin määrin ajatuksen voimalla:

Ra: Viidennessä tihentymässä fyysisen kompleksin manifestaatio on enemmän ja enemmän tietoisen mielikompleksin kontrollissa. Siksi viidennen tihentymän entiteetti voi haihduttaa yhden manifestaation ja luoda toisen. (k4, s90, 136)

4D:ssä yhden inkarnaation pituus on 90 000 vuotta, mutta 5D:ssä tällaista rajoitetta ei enää tarvita. Entiteetti on tarpeeksi kypsä itse valitsemaan, milloin se siirtyy eteenpäin.

Ykseys on kuudennen ulottuvuuden ominaisuus, ja viidennen ulottuvuuden sadonkorjuussa on kyse siitä, että tietoisesti hyväksyy Yhden lain. On eri asia tuntea Yhden laki teoriassa kuin ymmärtää ja todella elää sitä joka hetki. Ra ei esimerkiksi näe planeettamme ihmisiä erillisinä entiteetteinä vaan yhtenä tietoisuutena. Tämä ei johdu siitä, että Ra olisi valinnut tällaisen näkökulman tai että hän haluaisi nähdä meidät yhtenä, vaan yksinkertaisesti Ra ei enää pysty näkemään meitä muulla tavoin. Hän kokee asian niin kuin se on. Ajattelu ja järkeily eivät ole vielä sama asia kuin ymmärrys ja kokemus. Todellinen Yhden laki on ajatuksen ulottumattomissa eikä sitä pysty sanoin kuvailemaan.

Kuudes ulottuvuus

Kuudennen ulottuvuuden olemista pystytään kuvailemaan hyvin vähän. Tällöin ei enää pelkästään eletä valosta vaan tullaan valoksi. Tarvetta ei ole teknologialle eikä syömiselle. Tosin 6D-entiteetit saattavat ajatuksen voimalla muodostaa teknologialta vaikuttavia laitteita, kun ne ilmestyvät 3D-olennoille. Näin ne näkyvät fyysisin aistein havaittavassa muodossa, koska muutoin ne vaikuttaisivat vain valolta. Kun Ra vieraili muinaisessa Egyptissä, hän näkyi ensin taivaalla kellokuvun muotoisina ”avaruusaluksina”.

Ra kokee itse sadonkorjuun noin 2,5 miljoonan vuoden kuluttua tullen silloin osaksi kaikkea.

Ra: Olen kuudetta tihentymää omaten vahvan tavoittelun kohti seitsemättä tihentymää. Meidän sadonkorjuumme on vain 2,5 miljoonan teidän vuotenne päästä, ja meidän halumme on olla valmiita sadonkorjuuseen, kun se lähestyy meidän tila/aika-jatkumossamme. (k1, s14, 138)

Ra valmistautuu sadonkorjuuseen suuntautumalla voimakkaasti palveluun. Kuudennen ulottuvuuden olennot ovat niitä, jotka taustalla säätelevät kehittyvien planeettojen elämää luoden elämänpelille kehykset. Ne toimivat polariteetin ulkopuolella, eivätkä siten ole puolueellisia. Ne näkevät kaiken yhtenä. Sekä negatiiviselle että positiiviselle polariteetille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä vapaan tahdon puitteissa.

Seitsemäs ja kahdeksas ulottuvuus

Seitsemännen ulottuvuuden olennot toimivat kuudennen ulottuvuuden olentojen opastajina ja kaikkein ylimpinä vartijoina. 7D-entiteetti on kiertonsa päätökseen tullut täydellistynyt olento, joka sulautuu osaksi kaikkea. Se on Luoja, joka tuntee itsensä. Syklinsä loppuun tulleet entiteetit voidaan havaita avaruudessa mustina aukkoina. Fyysisesti tarkastellen mustan aukon massa on niin suuri, että edes valo ei pääse pakenemaan sen sisältä. Metafyysisesti tarkastellen mustan aukon mustuus johtuu valkoisen valon imeytymisestä takaisin Yhdeksi Luojaksi. Fyysistä ja metafyysistä puolta ei voi erottaa toisistaan, vaan ne ovat yksi ja sama.

Kun ääretön luomakunta saavuttaa riittävän henkisen massan eli syklit tulevat päätökseensä, alkaa koko luominen vetäytyä kohti mustaksi aukoksi muuntunutta keskusaurinkoa. Lopulta kaikki luomisen valkoinen valo on tiivistynyt yhdeksi mustaksi aukoksi – Yhdeksi Äärettömäksi Luojaksi. (”Aukko” on ehkä hieman harhaanjohtava nimi.) Seuraa ajattomuus, jonka kestoa ei Ran mukaan pysty yksikään mielikuvitus hahmottamaan. Yritys mitata sitä meidän aikakäsittein olisi hyödytöntä. Kun äärettömyys lopulta tulee jälleen tietoiseksi, mustasta aukosta muodostuu uusi keskusaurinko aloittaen seuraavan oktaavin kosmisessa hengityksessä.

Kaikki todellakin alkaa ja päättyy mysteeriin.

——————————-

Ufosalailun loppu häämöttää – päivitys -artikkeliin on tehty lisäys, joka löytyy artikkelin lopusta selvästi merkittynä.

About these ads

Tässä blogissa tarkastellaan Maan muuttumista 3D-planeetasta 4D-planeetaksi. Näkökulma on ykseys. Materiaali ja termistö pohjautuvat suuressa määrin Law of One -kirjasarjaan ja David Wilcockin tutkimuksiin yhdistyen kirjoittajan sekä monien muiden kokemuksiin tällä matkalla kohti Yhdeksi sulautumista.
Ulottuvuudet / tihentymät:

1D: Tietoisuus (punainen)
2D: Kasvu (oranssi)
3D: Valinta (keltainen)
4D: Rakkaus (vihreä)
5D: Viisaus (sininen)
6D: Ykseys (indigo)
7D: Ikuisuus (violetti)

Ra on 6D-entiteetti.

Palaute:
tomi.varjola(at)gmail.com

Päivitykset sähköpostiin

Jos haluat saada viestin sähköpostiisi, kun blogia päivitetään, liiity sähköpostilistalle klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Muista aktivoida liittymisesi vastaamalla e-mailiisi saapuvaan vahvistusviestiin.

Subscribe to Yhden laki & tähtiportti 2012 by Email

HUOM! On osoittautunut, että kaikille ei jostain syystä tule vahvistusviestiä. Tällöin ei auta kuin liittyä listalle uudelleen niin monta kertaa, että viesti tulee.


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 116 muun seuraajan joukkoon